Meniu

Finansavimas

2020 m.  Rudens semestro kainos:
 
Vieno pasirinkto studijų modulio kaina yra 3750 EUR (PVM mokestis studijų paslaugai nėra taikomas).
 
 
Baigiamojo darbo rašymo modulio kaina yra 3750 EUR. Baigiamasis darbas rašomas pilnai pabaigus 3 studijų modulius.
Pilna studijų kaina -  15 000 EUR.
 
Magistrantai renkasi studijuoti vieną modulį pusmečio bėgyje. Po kiekvieno modulio baigimo suteikiama teisė tęsti arba laikinai stabdyti studijas (maksimali studijų stabdymo pertrauka, nenutraukiant studijų sutarties, yra 2 metai).
 
Stojant į Vadovų magistrantūros studijas yra galimybė gauti paskolą: 
 
Valstybės remiama studijų paskola studentams yra teikiama  lengvatinėmis sąlygomis per kredito įstaigas (bankus). Kiekvienais mokslo metais studentai gali kreiptis dėl naujos paskolos studijų kainai sumokėti ir gyvenimo išlaidoms padengti. 
Daugiau informacijos rasite čia>> 
 

Stojamoji studijų įmoka:

 

Stojimo mokestis yra 100 EUR. 
Stojimo mokestis mokamas į žemiau nurodytą ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto sąskaitą, o mokėjimą patvirtinantis kvitas pateikiamas kartu su kitais dokumentais pasirašant studijų sutartį. Stojimo mokestis nutraukus studijų sutartį negrąžinamas.
 

Stojimo mokesčio kvito užpildymo rekvizitai:

 

Gavėjas: ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas
Adresas: Aušros Vartų g. 7A
Gavėjo bankas: AB DNB bankas
Sąskaita: LT574010049500436891
Banko kodas: 40100
Sutrumpintas įmokos, mokesčio pavadinimas - stojimo administravimo mokestis
Mokėtojo kodo skiltyje įrašyti savo vardą bei pavardę
Įmokos suma –  100 EUR.

Visais priėmimo ir studijų klausimais kviečiame kreiptis: 

Tel. +37061301131
El. paštas: vadovams@ism.lt