Bakalauro studijos

Verslo, vadybos ir ekonomikos studijos – geriausios Lietuvoje!

Žurnalas „Reitingai“, 2020 m.

Studijų programos

Priėmimas

 • Išankstinio priėmimo metu vertinsime ne tik akademinius rezultatus, bet ir tavo motyvaciją;
 • Sudaroma galimybė susipažinti su prestižinėmis Lietuvos ir užsienio įmonėmis („Adform“, „Auga“, „Coca-Cola“, „Bitė“, „Civitta“, „Nestle“, „CargoGo“, „Tesonet“, „Revolut“, „Microsoft“, „Moody’s“);
 • Didesnė tikimybė gauti studijų stipendiją (25%, 50%, 100% nuolaida)*;
 • Užsiregistravusiems į išankstinį priėmimą vasario mėnesį, suteikiama galimybė dalyvauti matematikos egzamino paruošiamuosiuose kursuose. 

Sužinok daugiau apie galimybę susipažinti su būsimais darbdaviais ČIA

*Stipendijos nesumuojamos, išskyrus tam tikrus atvejus, kurie yra nurodyti nuolaidų tvarkoje

Parengiamųjų matematikos kursų metu išmoksi nebijoti matematikos baigiamojo egzamino. Šių kursų metu priprasi prie valstybinių brandos egzaminų logikos, ilgesnio užduočių sprendimo laiko, nežinomybės. Šios pamokos vyks kiekvieną šeštadienį, nuo kovo 6 iki gegužės 22 d., o jų metu po 2 val. spręsi labai įvairius, brandos egzaminų logikos pagrindu sudarytus uždavinius.

Kad galėtum nuolat stebėti savo progresą ir atėjus valstybiniam brandos egzaminui jaustis užtikrintai, kiekvieno mėnesio paskutinį šeštadienį bus laikomas 3 val. trunkantis egzaminas.

Parengiamuosius kursus ves patyrę matematikos mokytojai iš Vilniaus licėjaus, Šiaurės licėjaus ir ISM universiteto!

 

„Matematika man tarsi Ariadnės siūlas – padeda nepasimesti chaotiškoje informacijos gausoje ir rasti problemos sprendimą. Ji man patinka dėl neįtikėtinos galios struktūruoti: formulės ir dėsniai aprašo gamtos reiškinius, formalioji logika atspindi filosofiją bei mąstymo schemas. Ši simpatija neatsirado staiga – ji augo ir stiprėjo nuo pirmosios klasės mokykloje ir buvo neatsiejama nuo savęs pažinimo mokymosi kelyje. Atrastais „laifchakais“ mielai dalinuosi su savo studentais, kad matematikos mokymasis jų nebaugintų ir nebūtų kančia. Šiai dienai turiu daugiau kaip 15 metų patirtį, kaip įvairių matematikos dalykų dėstytoja, taikomųjų uždavinių kūrėja, mentorė ir korepetitorė. Tačiau iki šiol nesiliauju eksperimentuoti su dėstymo metodais, mokomąja medžiaga, informacijos perteikimo metodikomis. Ir vis dar tikiu, kad matematikos gali išmokti kiekvienas, bet kiekvienas savo keliu.“

Kristina Aldošina, ISM vyr. lektorė, One step ahead lecturer 2020

„Man svarbu, kad pamokos būtų dinamiškos, nebūtų pamirštos informacinės technologijos ir išbandomos vis naujos idėjos šiame labai skubančiame ir lekiančiame pasaulyje. Ugdymą pamilau dėl kelių priežasčių. Pirmoji – labai myliu matematiką, kurioje yra daugybė įdomių, gražių, nuostabių dalykų, kuriuos noriu vaikams padėti atrasti. Antroji – nežinau didesnio pasitenkinimo sukeliančio jausmo nei degančios iš susidomėjimo ar supratimo mokinio akys. Na, o galimybė prisidėti prie vaikų asmenybės formavimosi, dalintis su jais patirtimi ir taip prisidėti prie Lietuvos ateities man skamba prasmingiau nei už bet ką kitą. Trečioji – aukštos ir sunkiai pasiekiamos tobulėjimo lubos. Matematiką studijavau Vilniaus universitete, Matematikos ir informatikos fakultete, pusmetį praleidau Padovos universitete, Italijoje. Dar mokantis mokykloje puikiai sekdavosi rajoniniuose ir regioniniuose matematikos konkursuose. 11kl. atstovavau Lietuvą Vidurio Europos matematikos olimpiadoje Dresdene, Vokietijoje. 12 kl. matematikos VBE gavau 100, o jau studijuodamas, 1 kurse, atstovavau Vilniaus universitetą studentų matematikos olimpiadoje Ostravoje, Čekijoje.“

Šarūnas Vaitkus, Šiaurės licėjaus matematikos mokytojas

„Pasakysiu nuoširdžiai – matematikos mokytoju nusprendžiau tapti supykęs ant mokyklos. Esu įsitikinęs, kad per tuos dvylika mokykloje praleistų metų ji man tikrai galėjo suteikti daug daugiau. Tad nusprendžiau, kad pats stengsiuosi įkvėpti mokslui kitus. Mūsų bendravimo metu noriu jums parodyti, kas yra matematika ir kodėl jos mokomės. Daugelis dvyliktoje klasėje pradeda jausti artėjančių egzaminų įtampą ir baimę. Ją jaučiau ir aš. Tad noriu jums atskleisti visus būdus, kaip galima pergudrauti egzaminą ir jo metu surinkti kuo daugiau taškų. Iki susitikimo!“

Rokas Ridzevičius, matematikos mokytojas Vilniaus licėjuje

 

Nuo vasario 1 d. iki balandžio 30 d. registruokis https://my.ism.lt sistemoje ir pateik šiuos dokumentus:

– Paso/ ID kortelės kopiją;

– Pažymėjimus/diplomus, už kuriuos yra pridedami papildomi balai stojant;

– Metinių pažymių užpildytą formą, pasirašytą mokyklos vadovo formą;

– Motyvacinį laišką arba vaizdo įrašą (lietuvių arba anglų kalba).

Priėmimo procedūra Priėmimo datos
Prašymų priimti studijuoti į ISM teikimas internetu 2021.02.01-2021.05.01
Motyvaciniai pokalbiai Iki 2021.05.08
Kvietimo studijuoti paskelbimas Iki 2021.05.17
Sąlyginių studijų sutarčių pasirašymas su pakviestaisiais studijuoti 2021.05.18 – 2021.05.21
Brandos atestato ir jo priedų ar kitų vidurinį išsilavinimą patvirtinančių dokumentų pateikimas Iki 2021.08.01

Išankstinio priėmimo konkursinį balą sudaro 10-12 klasių metinių pažymių vidurkis: matematikos (0,4 balo), lietuvių kalbos (0,3 balo) ir anglų kalbos (0,3 balo) bei motyvacijos studijuoti įvertinimas. Abi konkursinio balo dedamosios dalys turi tokią pačią vertę skaičiuojant išankstinio priėmimo konkursinį balą. Prie apskaičiuoto balo pridedami papildomai balai.

Motyvacija studijuoti vertinama motyvacinio pokalbio metu. Motyvacinį pokalbį vykdo išankstinio priėmimo komisija. Pokalbis vyksta lietuvių ir anglų kalbomis. Motyvacija vertinama 10 balų sistemoje.

Abiturientai už įvairius pasiekimus gali gauti papildomus balus. Prie konkursinio balo pridedamas aukščiausias balas iš valstybės nustatytų ir aukščiausias balas iš ISM skiriamų papildomų balų. Papildomi ISM balai pridedami tik prie išankstinio priėmimo konkursinio balo.

Valstybės nustatyti ir ISM skiriami papildomi balai: ČIA.

Tik stojant išankstinio priėmimo metu galima gauti studijų stipendiją, dengiančią 25%* studijų kainos dar prieš egzaminų laikymą!  Ši stipendija skiriama atsižvelgiant tik į metinius pažymius (10, 11, 12kl.), motyvaciją ir papildomus balus. Kiekvienais metais praeinamasis konkursinis balas šiai stipendijai gauti skiriasi atsižvelgiant į bendrą stojančiųjų konkursinę eilę. 2020 m. praeinamasis konkursinis balas šiai stipendijai gauti buvo 8.

Tik stojantys išankstinio priėmimo gali gauti studijų stipendiją, dengiančią 50%* studijų kainos. Šiai studijų stipendijai gauti – keliama išankstinė sąlyga konkursiniam balui, suformuotam iš valstybinių brandos egzaminų. 2020 m. praeinamasis konkursinis balas šiai stipendijai gauti buvo 9.

Tik stojantys išankstinio priėmimo gali gauti palankesnes sąlygas užsitikrinti nemokamą vietą universitete, t.y. gauti 100 Talentų stipendiją, dengiančią 100%* studijų kainos. Šiai studijų stipendijai gauti – keliama išankstinė sąlyga konkursiniam balui, suformuotam iš valstybinių brandos egzaminų (šiuo atveju, stipendijos gavimo sąlyga yra mažesnė nei stojantiems pagrindinio priėmimo metu). 2020 m. praeinamasis konkursinis balas šiai stipendijai gauti buvo 9,2.

Tik stojantys išankstinio priėmimo metu gali pretenduoti į socialinę-skatinamąją stipendiją. Socialinė-skatinamoji stipendija skiriama tiems, kurių šeimos pajamos vienam nariui per mėnesį neviršija 642 Eur. Stipendija skiriama visam studijų laikotarpiui ir dengia visą studijų kainą bei pragyvenimo išlaidas. Skiriant stipendiją atsižvelgiama į finansinę padėtį, aktyvią visuomeninę veiklą, o mokyklos pažymių vidurkis turi būti ne mažesnis nei 7.

*Stipendijos nesumuojamos, išskyrus tam tikrus atvejus, kurie yra nurodyti nuolaidų tvarkoje

Asmenims, įgijusiems išsilavinimą užsienyje, kvalifikacijos akademinį pripažinimą atlieka ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas. Ši procedūra yra privaloma visiems stojantiesiems, įgijusiems užsienio kvalifikaciją. Stojantiesiems į ISM, užsienio kvalifikacijos vertinimas ir pripažinimas atliekamas nemokamai.

Užsienio kvalifikacijos pripažinimui teikiami šie dokumentai:

 • Išsilavinimo dokumentas ir jo priedas originalo kalba;
 • Pasas ar asmens tapatybės kortelė;
 • Pavardės ar vardo keitimą liudijantis dokumentas (jei keitėsi);
 • Oficialūs dokumentų vertimai, jei dokumentai išduoti ne anglų ar lietuvių kalba;
 • Papildomi dokumentai ir/ar informacija.

Asmenys, kurie jau turi užsienyje įgytos kvalifikacijos pripažinimą, atliktą Studijų kokybės vertinimo centro, ISM universitetui pateikia ir priimto sprendimo dokumentą adoc formatu (jei sprendimas išduotas po 2018-05-02) arba pažymos kopiją (jei pažyma išduota iki 2018-05-02).

Sprendimas dėl užsienio kvalifikacijos akademinio pripažinimo priimamas ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo visų reikiamų dokumentų gavimo Universiteto Studijų paslaugų padalinyje dienos. Apie priimtą sprendimą dėl kvalifikacijos pripažinimo užsienio kvalifikacijos turėtojas yra informuojamas el. paštu, suteikiant informaciją apie sprendimo apskundimo tvarką ir terminus.

Išsamią informaciją apie užsienio kvalifikacijos pripažinimo procedūrą, teikiamus dokumentus, terminus ir apskundimo tvarką, galima rasti ČIA.

LAMA BPO PRIĖMIMAS

Bendrasis priėmimas vykdomas vadovaujantis LR švietimo ir mokslo ministerijos įgaliotos institucijos – Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti (toliau – LAMA BPO) patvirtinta bendrojo priėmimo tvarka. Išsami informacija apie Bendrojo priėmimo tvarkos aprašą, priėmimo procedūras ir terminus skelbiama LAMA BPO interneto tinklalapyje.

 

PRIĖMIMO DATOS

Pagrindinio priėmimo dar tikslinamos

 

STOJAMOJI STUDIJŲ ĮMOKA

Stojimo mokestis – 50 EUR. Mokėjimą patvirtinantis kvitas turi būti pateiktas pasirašant studijų sutartį. Stojamoji studijų įmoka nutraukus studijų sutartį negrąžinama. Mokėjimo kvitą galite parsisiųsti čia

Konkursinio balo sandarą rasi čia.

 

STUDIJŲ STIPENDIJOS

Stojantys pagrindinio priėmimo metu gali pretenduoti gauti valstybės studijų stipendiją. Studijų stipendijos dydis metams – 2628 Eur.

 

PRETENDUOJANTIEMS Į VALSTYBĖS STUDIJŲ STIPENDIJĄ

Asmenys, įgiję išsilavinimą užsienio šalių institucijose, pagal Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. birželio 19 d.  Nr. V-932 patvirtintą įsakymą, gali pretenduoti į valstybės studijų stipendiją, jeigu jie yra:

 • Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos ekonominės erdvės valstybių piliečiai ir jų šeimos nariai;
 • turintys leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje užsienio valstybių, nesančių Europos Sąjungos ir kitų Europos ekonominės erdvės narėmis, piliečiai ir asmenys be pilietybės;
 • užsienio lietuviai.

Išsilavinimą įgijusiems užsienio institucijose ir norintiems pretenduoti į valstybės studijų stipendiją reikia:

 • kreiptis į Studijų kokybės vertinimo centrą (toliau – SKVC) dėl:
  • užsienio institucijose įgyto išsilavinimo pripažinimo (išsilavinimo pripažinimo nereikia: baigusiems Europos Balaureato diplomo programą; nuo 2019 metų Latvijos Respublikoje įgijusiems kvalifikacijas Atestāts par vispārējo vidējo izglītību arba Diploms par profesionālo vidējo izglītību; nuo 2019 metų Estijos Respublikoje įgijusiems kvalifikacijas Gümnaasiumi lõputunnistus arba Kutsekeskhariduse lõputunnistus);
  • dalykų atitikmenų nustatymo ir pažymių pervedimo (SKVC kontaktai: https://www.skvc.lt/default/lt/uzsienio-kvalifikaciju-pripazinimas/pazymiu-pervedimas, A. Goštauto g. 12, Vilniuje, tel. (+370 5) 210 4772, el. p. );
 • išlaikyti lietuvių kalbos įskaitą (jei pasirinktos studijos vyks lietuvių kalba ir jei stojantysis jos mokėjimo negali įrodyti dokumentais, išduotais kompetentingos institucijos);
 • pateikti stojimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas prašymą LAMA BPO sistemoje;
 • iki numatyto termino pateikti dokumentus LAMA BPO bendrojo priėmimo duomenų tvarkymo punktui.

 

Dėl Tarptautinio bakalaureato diplomo (International Baccalaureate (IB) Diploma)

Dėl užsienio lietuvių, įgijusių vidurinį išsilavinimą Lietuvoje, priėmimo į aukštąsias mokyklas

 

NEPRETENDUOJANTIEMS Į VALSTYBĖS STUDIJŲ STIPENDIJĄ

Asmenims, įgijusiems išsilavinimą užsienio šalių institucijose ir siekiantiems studijuoti savo lėšomis, kvalifikacijos akademinį pripažinimą atlieka ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas. Ši procedūra yra privaloma visiems stojantiesiems, įgijusiems užsienio kvalifikaciją. Stojantiesiems į ISM, užsienio kvalifikacijos vertinimas ir pripažinimas atliekamas nemokamai.

Užsienio kvalifikacijos pripažinimui teikiami šie dokumentai:

 • Išsilavinimo dokumentas ir jo priedas originalo kalba;
 • Pasas ar asmens tapatybės kortelė;
 • Pavardės ar vardo keitimą liudijantis dokumentas (jei keitėsi);
 • Oficialūs dokumentų vertimai, jei dokumentai išduoti ne anglų ar lietuvių kalba;
 • Papildomi dokumentai ir/ar informacija.

Asmenys, kurie jau turi užsienyje įgytos kvalifikacijos pripažinimą, atliktą Studijų kokybės vertinimo centro, ISM universitetui pateikia ir priimto sprendimo dokumentą adoc formatu (jei sprendimas išduotas po 2018-05-02) arba pažymos kopiją (jei pažyma išduota iki 2018-05-02).

Sprendimas dėl užsienio kvalifikacijos akademinio pripažinimo priimamas ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo visų reikiamų dokumentų gavimo Universiteto Studijų paslaugų padalinyje dienos. Apie priimtą sprendimą dėl kvalifikacijos pripažinimo užsienio kvalifikacijos turėtojas yra informuojamas el. paštu, suteikiant informaciją apie sprendimo apskundimo tvarką ir terminus.

Išsamią informaciją apie užsienio kvalifikacijos pripažinimo procedūrą, teikiamus dokumentus, terminus ir apskundimo tvarką, galima rasti ČIA.

ISM priėmimo taisykles gali rasti ČIA.

NORI SUŽINOTI DAUGIAU? REGISTRUOKIS Į ASMENINĘ KONSULTACIJĄ , +37062083372

Labas, abituriente!

 

Primink tėvams, kas jų brangiausias turtas ir stok į ISM universitetą.

Užpildyk stojimo anketą, pateik stojimo dokumentus ir per 24 val. gauk atsakymą dėl įstojimo!

Daugiau apie Tavęs laukiančias galimybes ČIA.

 • Jau dabar įtrauksime tave į ISM pirmakursių vasaros veiklas.
 • Tavęs lauks individuali savęs pažinimo sesija ir karjeros specialisto konsultacija.
 • Padėsime pasirinkti tau labiausiai tinkamą studijų programą.
 • Susipažinsi su būsimais kursiokais dar prieš prasidedant mokslo metams.
 • Studijų sutartį kviesime pasirašyti 3 dienos po paraiškos pateikimo.

Nuo birželio 1 iki rugpjūčio 28 d. registruokis čia.

Prisiregistravus sistemoje būtina pateikti šiuos dokumentus:

 • Paso/ID kortelės kopiją;
 • Pažymėjimus/diplomus, už kuriuos yra pridedami papildomi balai stojant;
 • Stojamosios studijų įmokos kvitą (50 EUR) (mokėjimo kvitas);
 • Brandos atestato ir jo priedo kopijas.

Su kiekvienu stojančiuoju susisiekiama individualiai per 1 darbo dieną

Stojamosios studijų įmoka yra 50 EUR. Ji turi būti sumokėta į žemiau nurodytą ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto sąskaitą, o mokėjimą patvirtinantis kvitas pateiktas su kitais dokumentais pasirašant studijų sutartį. Stojamoji studijų įmoka nutraukus studijų sutartį negrąžinama. Mokėjimo kvitą galite parsisiųsti čia.

Asmenims, įgijusiems išsilavinimą užsienyje, kvalifikacijos akademinį pripažinimą atlieka ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas. Ši procedūra yra privaloma visiems stojantiesiems, įgijusiems užsienio kvalifikaciją. Stojantiesiems į ISM, užsienio kvalifikacijos vertinimas ir pripažinimas atliekamas nemokamai.

Užsienio kvalifikacijos pripažinimui teikiami šie dokumentai:

 • Išsilavinimo dokumentas ir jo priedas originalo kalba;
 • Pasas ar asmens tapatybės kortelė;
 • Pavardės ar vardo keitimą liudijantis dokumentas (jei keitėsi);
 • Oficialūs dokumentų vertimai, jei dokumentai išduoti ne anglų ar lietuvių kalba;
 • Papildomi dokumentai ir/ar informacija.

Asmenys, kurie jau turi užsienyje įgytos kvalifikacijos pripažinimą, atliktą Studijų kokybės vertinimo centro, ISM universitetui pateikia ir priimto sprendimo dokumentą adoc formatu (jei sprendimas išduotas po 2018-05-02) arba pažymos kopiją (jei pažyma išduota iki 2018-05-02).

Sprendimas dėl užsienio kvalifikacijos akademinio pripažinimo priimamas ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo visų reikiamų dokumentų gavimo Universiteto Studijų paslaugų padalinyje dienos. Apie priimtą sprendimą dėl kvalifikacijos pripažinimo užsienio kvalifikacijos turėtojas yra informuojamas el. paštu, suteikiant informaciją apie sprendimo apskundimo tvarką ir terminus.

Išsamią informaciją apie užsienio kvalifikacijos pripažinimo procedūrą, teikiamus dokumentus, terminus ir apskundimo tvarką, galima rasti ČIA.

 

Asmenims, įgijusiems išsilavinimą užsienyje, kvalifikacijos akademinį pripažinimą atlieka ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas. Ši procedūra yra privaloma visiems stojantiesiems, įgijusiems užsienio kvalifikaciją. Stojantiesiems į ISM, užsienio kvalifikacijos vertinimas ir pripažinimas atliekamas nemokamai.

Asmenys siekiantys tęsti studijas ISM universitete ir persikelti jau turimus studijų kreditus, įgytus kituose universitetuose, turi pateikti ne tik universiteto išduotą pažymių išrašą, patvirtinantį įgytus kreditus, bet ir ankstesnio išsilavinimo (įgyto prieš studijas, t. y. vidurinio išsilavinimo) dokumentus.

Užsienio kvalifikacijos pripažinimui teikiami šie dokumentai:

 • Išsilavinimo dokumentas ir jo priedas originalo kalba;
 • Pasas ar asmens tapatybės kortelė;
 • Pavardės ar vardo keitimą liudijantis dokumentas (jei keitėsi);
 • Oficialūs dokumentų vertimai, jei dokumentai išduoti ne anglų ar lietuvių kalba;
 • Papildomi dokumentai ir/ar informacija.

 

Asmenys, kurie jau turi užsienyje įgytos kvalifikacijos pripažinimą, atliktą Studijų kokybės vertinimo centro, ISM universitetui pateikia ir priimto sprendimo dokumentą adoc formatu (jei sprendimas išduotas po 2018-05-02) arba pažymos kopiją (jei pažyma išduota iki 2018-05-02).

 

Sprendimas dėl užsienio kvalifikacijos akademinio pripažinimo priimamas ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo visų reikiamų dokumentų gavimo Universiteto Studijų paslaugų padalinyje dienos. Apie priimtą sprendimą dėl kvalifikacijos pripažinimo užsienio kvalifikacijos turėtojas yra informuojamas el. paštu, suteikiant informaciją apie sprendimo apskundimo tvarką ir terminus.

 

Išsamią informaciją apie užsienio kvalifikacijos pripažinimo procedūrą, teikiamus dokumentus, terminus ir apskundimo tvarką, galima rasti ČIA.

 

 

ISM SIŪLO IŠSKIRTINES SĄLYGAS KOLEGIJŲ ABSOLVENTAMS

Į vienerių metų papildomas studijas priimami kolegijų absolventai, įgiję profesinį bakalauro laipsnį, ketinantys tęsti studijas atitinkamos studijų krypties magistrantūros studijose. Papildomų studijų trukmė yra vieneri metai.

Papildomose studijose paskaitos vyksta dienos metu kartu su ISM Vadybos ir Ekonomikos universiteto bakalauro studentais.

Asmenys papildomose studijose studijuoja laisvojo klausytojo statusu. Studijuojantieji papildomose studijose studento statuso neįgyja. Asmenims baigusiems papildomas studijas yra išduodamas šių studijų baigimo pažymėjimas suteikiantis teisę stoti į ISM tarptautinės magistrantūros studijų programas.
Kolegijų absolventams, norintiems įgyti bakalauro studijų kvalifikacinį laipsnįstudijų trukmė yra nustatoma individualiai ir ji priklauso nuo skirtumo tarp akademinių reikalavimų, keliamų ISM atitinkamos bakalauro studijų programos baigimui ir studijuojančiojo stojimo metu ISM įskaitytų akademinių reikalavimų.
Studijų kaina nustatoma pagal asmens klausomų ECTS kreditų skaičių. Vieno ECTS kredito kaina yra 90 EUR.
Priėmimo į studijas taisyklės ir procedūros apibrėžiamos ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto priėmimo taisyklėse.

Asmenims, įgijusiems išsilavinimą užsienyje, kvalifikacijos akademinį pripažinimą atlieka ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas. Ši procedūra yra privaloma visiems stojantiesiems, įgijusiems užsienio kvalifikaciją. Stojantiesiems į ISM, užsienio kvalifikacijos vertinimas ir pripažinimas atliekamas nemokamai.

Asmenys siekiantys tęsti studijas ISM universitete ir persikelti jau turimus studijų kreditus, įgytus kituose universitetuose, turi pateikti ne tik universiteto išduotą pažymių išrašą, patvirtinantį įgytus kreditus, bet ir ankstesnio išsilavinimo (įgyto prieš studijas, t. y. vidurinio išsilavinimo) dokumentus.

Užsienio kvalifikacijos pripažinimui teikiami šie dokumentai:

 • Išsilavinimo dokumentas ir jo priedas originalo kalba;
 • Pasas ar asmens tapatybės kortelė;
 • Pavardės ar vardo keitimą liudijantis dokumentas (jei keitėsi);
 • Oficialūs dokumentų vertimai, jei dokumentai išduoti ne anglų ar lietuvių kalba;
 • Papildomi dokumentai ir/ar informacija.

Asmenys, kurie jau turi užsienyje įgytos kvalifikacijos pripažinimą, atliktą Studijų kokybės vertinimo centro, ISM universitetui pateikia ir priimto sprendimo dokumentą adoc formatu (jei sprendimas išduotas po 2018-05-02) arba pažymos kopiją (jei pažyma išduota iki 2018-05-02).

Sprendimas dėl užsienio kvalifikacijos akademinio pripažinimo priimamas ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo visų reikiamų dokumentų gavimo Universiteto Studijų paslaugų padalinyje dienos. Apie priimtą sprendimą dėl kvalifikacijos pripažinimo užsienio kvalifikacijos turėtojas yra informuojamas el. paštu, suteikiant informaciją apie sprendimo apskundimo tvarką ir terminus.

Išsamią informaciją apie užsienio kvalifikacijos pripažinimo procedūrą, teikiamus dokumentus, terminus ir apskundimo tvarką, galima rasti ČIA.

Į ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto klausytojų bakalauro studijas priimami asmenys, turintys dokumentais patvirtintą ne žemesnį kaip vidurinį ar jį atitinkantį išsilavinimą. Stojamųjų egzaminų nėra.
Dokumentų pateikimas 2021 m. pavasario semestrui vykdomas nuo 2021.01.02 iki 2020.02.01 d.
STUDIJŲ KAINA
Vieno ECTS kredito kaina yra 100 EUR. Vieną studijų dalyką gali sudaryti nuo 3 ECTS iki  6 ECTS kreditų.
STUDIJŲ DALYKAI
Bakalauro studijų dalykų sąrašą 2021 m. pavasario semestrui galite rasti čia

PRIĖMIMO DOKUMENTAI 

Klausytojai, anksčiau nestudijavę ISM, privalo registruotis my.ism.lt sistemoje, pasirinkdami skiltį 2021 Spring Non-Degree/ Laisvieji klausytojai, ir pateikti šiuos dokumentus:

1.  prašymas studijuoti klausytojo statusu ISM Vadybos ir ekonomikos universitete;
2.  asmens tapatybės kortelės abiejų pusių kopijos / paso asmens duomenų puslapio kopija (originalas parodomas);
4.  notaro įgaliojimas, jeigu dokumentus pateikia ne būsimas klausytojas (pateikiamas originalas);
5.  dokumentas, patvirtinantis pavardės keitimą (jei ne visi pateikiami dokumentai yra išduoti ta pačia pavarde, pateikti kopiją, originalas parodomas);
6.  vidurinį išsilavinimą liudijančių dokumentų kopijos (originalai parodomi) arba aukštąjį išsilavinimą liudijančių dokumentų kopijos (originalai parodomi).

Klausytojai, anksčiau studijavę ISM, privalo Studijų skyriui pateikti šiuos dokumentus:

1.  prašymas studijuoti klausytojo statusu ISM Vadybos ir ekonomikos universitete;
2.  asmens tapatybės kortelės abiejų pusių kopijos / paso asmens duomenų puslapio kopija (originalas parodomas);
4.  notaro įgaliojimas, jeigu dokumentus pateikia ne būsimas klausytojas (pateikiamas originalas);
5.  dokumentas, patvirtinantis pavardės keitimą (jei ne visi pateikiami dokumentai yra išduoti ta pačia pavarde, pateikti kopiją, originalas parodomas);

Atvykus pasirašyti studijų sutarties privaloma pateikti visus nurodytus dokumentus. 


STOJAMOJI STUDIJŲ ĮMOKA

Stojamoji studijų įmoka yra 60 EUR. Ji turi būti sumokėta į kvite nurodytą ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto sąskaitą. Stojamoji studijų įmoka negrąžinama.
DAUGIAU INFORMACIJOS: 
Tel. (8 5) 212 3960

Studijų kaina

ISM bakalauro programų semestro studijų kaina – 2640 EUR.
Metinė studijų kaina – 5280 EUR.
Verslumo ir inovacijų programos semestro studijų kaina – 3080 EUR.
Metinė studijų kaina – 6160 EUR.
Pasinaudok GPM mokesčio lengvata ir susigrąžink iki 992 eur per metus!

Kodėl ISM?

Pasižiūrėkite ISM studentų pasakojimus, kaip ir kodėl jie pasirinko studijas, ir kaip tai pakeitė jų gyvenimus?

98 %

alumnų studijas rekomenduotų šeimos nariams ir draugams

Pasauliniame „Eduniversal“ verslo universitetų reitinge  – geriausias įvertinimas Lietuvoje.

ISM universitetas yra Europos vadybos plėtros fondo (EFMD) ir Aukštesniųjų verslo mokyklų asociacijos (AACSB) narys.

ISM pretenduoja gauti aukščiausio lygio pasaulio verslo mokyklų tinklo (AACSB) akreditaciją, liudijančią tarptautinį verslo ir visuomenės pripažinimą.

100+ universitetų mainų partnerių visame pasaulyje, iš kurių trečdalis turi bent vieną prestižinę verslo universitetų akreditaciją (AACSB, EQUIS, AMBA)

Rasa Sutkutė, Austrija
ISM bakalauro studijų programos sukurtos bendradarbiaujant su garsiais Europos ir JAV universitetais

Naujienos