Bakalauro studijos

Studijų programos

Programų palyginimas

 

Moksleivi, svajoji apie nuosavą verslą? Prisijunk prie ISM Verslumo klubo

Čia tavęs laukia ISM dėstytojai, pasiruošę papasakoti apie tai, kaip vystyti verslą nuo pat verslo idėjos. Išmoksi komandinio darbo, tobulinsi  viešojo kalbėjimo įgūdžius, sužinosi, kaip veikia finansai, rinkodara, vadybinė organizacijos valdymo dalis. Sužinok daugiau!

 

 

 

 

 

 

Atrask save: ISM – galimybė studijas pasikeisti po metų

Tave domina daugybė dalykų, o gabumai pasireiškia net keliose kryptyse? Suprantame, kad studijų pasirinkimas gali būti sunkus. Todėl ISM universitetas sudaro galimybę studijų programą pasikeisti po vienerių metų.

„Studijų metu supratau, kad ateityje save matau kitoje srityje. Tad nusprendžiau iš Finansų perstoti į Tartptautinį verslą ir komunikaciją. Universitetas labai lengvai sutvarkė visą administracinę dalį. Nereikėjo praleisti metų ir buvau perkelta iš karto į kitą kursą.“Rasa Jakštaitė, ISM alumnė, „Amazon“  mados skyriaus rinkodaros vadovė

 

Priėmimas

Asmenys, įgiję išsilavinimą užsienio šalių institucijose, teisės aktų nustatyta tvarka gali būti priimami konkurso būdu į valstybės finansuojamas studijų vietas Lietuvos aukštosiose mokyklose arba pretenduoti į studijų stipendijas, jeigu jie yra:

– Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos ekonominės erdvės valstybių piliečiai;

– turintys leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje užsienio valstybių, nesančių Europos Sąjungos ir kitų Europos ekonominės erdvės narėmis, piliečiai ir asmenys be pilietybės;

– išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikai, vaikaičiai ir provaikaičiai (toliau – išeivija ir lietuvių kilmės užsieniečiai).

​Užsienio valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės, neatitinkantys nurodytų kriterijų, priimami į aukštąsias mokyklas konkurso būdu studijuoti savo lėšomis.

Išsilavinimą įgijusieji užsienio institucijose ar pagal tarptautinių organizacijų švietimo programas priimami į valstybės finansuojamas vietas pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. V-992 patvirtintą Užsienio šalių institucijose ar pagal tarptautinių organizacijų švietimo programas išsilavinimą įgijusių asmenų konkuravimo dėl priėmimo į valstybės finansuojamas studijų vietas ir dėl studijų stipendijų tvarkos aprašą bei jo 2013 m. birželio 12 d. pakeitimą.

Išsilavinimą įgijusiems užsienio institucijose ir norintiems stoti į Lietuvos aukštąsias mokyklas, reikia:

– kreiptis į Studijų kokybės vertinimo centrą (toliau – SKVC) dėl užsienio institucijose įgyto išsilavinimo pripažinimo (SKVC kontaktai: A. Goštauto g. 12, Vilniuje, tel. (+370 5) 210 4772, el. p. );

– išlaikyti lietuvių kalbos įskaitą (jei pasirinktos studijos vyks lietuvių kalba ir jei stojantysis jos mokėjimo negali įrodyti dokumentais, išduotais kompetentingos institucijos);

– pateikti stojimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas prašymą internetu;

– išlaikyti stojamuosius egzaminus (jei jie yra numatyti, stojant į pasirinktas studijų programas);

– iki numatyto termino pateikti dokumentus LAMA BPO bendrojo priėmimo duomenų tvarkymo punktui.

Bendrą informaciją dėl Užsienio kvalifikacijos pripažinimo galite rasti čia.

Atvykęs į LAMA BPO bendrojo priėmimo duomenų tvarkymo punktą asmuo pateikia šiuos dokumentus:

 1. asmens tapatybės kortelę arba pasą (privaloma);
 2. Studijų kokybės vertinimo centro išduotus dokumentus, patvirtinančius ne Lietuvos Respublikos mokyklose įgytą ne žemesnį kaip vidurinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
 3. Studijų kokybės vertinimo centro pažymą dėl dalykų atitikmenų nustatymo ir pažymių pervedimo;
 4. Švietimo ir mokslo ministerijos įgaliotos institucijos (šiuo metu Vilniaus universiteto) išduotą pažymą apie lietuvių kalbos įskaitos išlaikymą ar kompetentingos institucijos (ambasados, savivaldybės ar oficialiai įregistruotos lietuvių bendruomenės toje šalyje) išduotą dokumentą, liudijantį lietuvių kalbos mokėjimą, jei studijos, į kurias pretenduoja nurodytas stojantysis, organizuojamos lietuvių kalba ir asmuo nėra laikęs valstybinio lietuvių kalbos ir literatūros egzamino ar baigiamojo lietuvių kalbos egzamino pagal tarptautinės organizacijos švietimo programą;
 5. lietuvių bendruomenės toje šalyje, iš kurios atvyko, ar kitos kompetentingos institucijos (ambasados ir pan.) išduotą pažymą arba kitą lietuvių kilmę patvirtinantį dokumentą, jei asmuo yra lietuvių kilmės užsienietis. Dokumentas ir jo oficialus vertimas turi būti pateiktas lietuvių, anglų arba rusų kalba;
 6. kompetentingos užsienio valstybės institucijos (mokyklos, savivaldybės, ambasados ir pan.) išduotą dokumentą ir jo oficialų vertimą (lietuvių, anglų arba rusų kalba), patvirtinantį, kad asmuo trejus metus gyveno užsienio valstybėje, jei asmuo yra išeivis;
 7. kompetentingos institucijos išduotą dokumentą lietuvių, anglų arba rusų kalba, įrodantį, jog asmuo ne mažiau kaip 3 metus yra gyvenęs užsienyje, o atvykęs į Lietuvos Respubliką pradėjo mokytis ne ankstesnėje kaip aštuntoje klasėje.

Norint stoti į valstybės finansuojamas pirmosios pakopos arba vientisųjų studijų programas, SKVC taip pat nustato mokomųjų dalykų ir pažymių atitikmenis.

Reikalingi dokumentai užsienyje įgyto išsilavinimo pripažinimui bei dalykų atitikmenų nustatymui ir pažymių pervedimui​

Pripažinimo procedūros trukmė​

Lietuvių kalbos įskaita

Dėl Europos bakalaureato diplomo (European Baccalaureate Diploma)

Dėl Tarptautinio bakalaureato diplomo (International Baccalaureate (IB) Diploma)

Dėl išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikų, vaikaičių, provaikaičių priėmimo į aukštąsias mokyklas

Netenkina studijų kokybė užsienyje? Nežinai, ar rasi darbą pabaigęs studijas? O gal tiesiog pasiilgai draugų, šeimos ir Lietuvos? Patikėk, tokių kaip Tu – labai daug.

Nesvarbu, kokios Tavo dvejonių priežastys, mes Tavęs laukiame ISM universitete ir esame pasiruošę Tau padėti.

Tu turi galimybę persikelti studijų kreditus, įgytus kituose universitetuose. Tai reiškia, kad stojantieji neprivalo studijų pradėti nuo pirmo kurso, o gali sėkmingai jas pratęsti, išklausydami tik trūkstamus dalykus.

Turi klausimų? Štai dažniausiai užduodami klausimai.

Kreipkis į mus ( arba +370 5 212 39 53), ir kartu rasime geriausią sprendimą Tavo ateičiai.


Štai ką apie studijas ISM pasakoja ISM studentai​!

„Dar mokydamasi gimnazijoje žinojau, kad noriu studijuoti politikos mokslus arba ekonomiką. Stojau į daugiau nei 15 universitetų visame pasaulyje, o 2017 m. rudenį pradėjau politikos mokslų studijas Amerikos Universitete Paryžiuje. Nors ir puikiai leidau laiką, jaučiau, kad aplinka buvo skirta ne man, o studijos nebuvo vertos kainos, kurią sumokėjau. Po semestro Prancūzijoje nusprendžiau grįžti ir tęsti mokslus LCC universitete Klaipėdoje. Praėjus pirmai savaitei aš supratau, kad tai nėra vieta, kurioje galėčiau kažko siekti. Girdėjau apie Ekonomikos ir Politikos programą ISM, tad nusprendžiau stoti išankstinio priėmimo metu. Manau, kad tai buvo geriausias sprendimas, kokį aš kada nors priėmiau, nes ISM turi tiek daug pasiūlyti. Dalyvauju daugumos klubų veiklose ir esu apsupta geriausių dėstytojų iš viso pasaulio. Man patinka būti įkvepiančios ir motyvuotos bendruomenės dalimi. Kol kažkur užsienyje ieškojau sau geriausios vietos, ji visada buvo prieš mano nosį gimtajame mieste.“

Evelina Tvorogal, Ekonomikos ir politikos programos studentė

 

 

„Tikiu, kad savo laimę kuriame patys. Savo studentišką laimę susikūriau perstojusi į ISM universitetą. Žinau, jog kiekviena ten praleista akimirka padeda man tobulėti, suteikia žinių, įkvepia tikromis istorijomis ir leidžia dalintis idėjomis su bendraminčiais. Man ISM yra ne tik universitetas, man tai tapo gyvenimo dalimi, dėl kurios esu labai laiminga.“

Rūta Gavėnaitė, Verslo vadybos ir rinkodaros programos studentė

 

Ar žinojai?

ISM naudoja Europos kreditų perkėlimo sistemos etiketę (angl. European credit transfer system – ECTS). Pagrindinis šios sistemos tikslas – nustatyti bendrus akademinių rezultatų pripažinimo principus bei užtikrinti aiškų ir sklandų studijų kreditų perkėlimą tarp Europos Sąjungos bei kitų dalyvaujančių šalių universitetų.

ISM SIŪLO IŠSKIRTINES SĄLYGAS KOLEGIJŲ ABSOLVENTAMS

Į vienerių metų papildomas studijas priimami kolegijų absolventai, įgiję profesinį bakalauro laipsnį, ketinantys tęsti studijas atitinkamos studijų krypties magistrantūros studijose. Papildomų studijų trukmė yra vieneri metai.

Papildomose studijose paskaitos vyksta dienos metu kartu su ISM Vadybos ir Ekonomikos universiteto bakalauro studentais.

Asmenys papildomose studijose studijuoja laisvojo klausytojo statusu. Studijuojantieji papildomose studijose studento statuso neįgyja. Asmenims baigusiems papildomas studijas yra išduodamas šių studijų baigimo pažymėjimas suteikiantis teisę stoti į ISM tarptautinės magistrantūros studijų programas.
Kolegijų absolventams norintiems įgyti bakalauro studijų kvalifikacinį laipsnįstudijų trukmė yra nustatoma individualiai ir ji priklauso nuo skirtumo tarp akademinių reikalavimų, keliamų ISM atitinkamos bakalauro studijų programos baigimui ir studijuojančiojo stojimo metu ISM įskaitytų akademinių reikalavimų.
Studijų kaina nustatoma pagal asmens klausomų ECTS kreditų skaičių. Vieno ECTS kredito kaina yra 90 EUR.
Priėmimo į studijas taisyklės ir procedūros apibrėžiamos ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto priėmimo taisyklėse.
Į ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto klausytojų bakalauro studijas priimami asmenys, turintys dokumentais patvirtintą ne žemesnį kaip vidurinį ar jį atitinkantį išsilavinimą. Stojamųjų egzaminų nėra.
Dokumentų pateikimas 2020 m. rudens semestrui vykdomas nuo 2020.08.14 iki 2020.08.27
STUDIJŲ KAINA
Vieno ECTS kredito kaina yra 90 EUR. Vieną studijų dalyką gali sudaryti nuo 3 ECTS iki  6 ECTS kreditų.
STUDIJŲ DALYKAI
Bakalauro studijų dalykų sąrašas 2020 m. rudens semestrui. 

PRIĖMIMO DOKUMENTAI 

Klausytojai, anksčiau nestudijavę ISM, privalo registruotis my.ism.lt sistemoje, pasirinkdami skiltį 2020 Fall Non-Degree/ Laisvieji klausytojai, ir pateikti šiuos dokumentus:

1.  prašymas studijuoti klausytojo statusu ISM Vadybos ir ekonomikos universitete;
2.  asmens tapatybės kortelės abiejų pusių kopijos / paso asmens duomenų puslapio kopija (originalas parodomas);
4.  notaro įgaliojimas, jeigu dokumentus pateikia ne būsimas klausytojas (pateikiamas originalas);
5.  dokumentas, patvirtinantis pavardės keitimą (jei ne visi pateikiami dokumentai yra išduoti ta pačia pavarde, pateikti kopiją, originalas parodomas);
6.  vidurinį išsilavinimą liudijančių dokumentų kopijos (originalai parodomi) arba aukštąjį išsilavinimą liudijančių dokumentų kopijos (originalai parodomi).

Klausytojai, anksčiau studijavę ISM, privalo Studijų skyriui pateikti šiuos dokumentus:

1.  prašymas studijuoti klausytojo statusu ISM Vadybos ir ekonomikos universitete;
2.  asmens tapatybės kortelės abiejų pusių kopijos / paso asmens duomenų puslapio kopija (originalas parodomas);
4.  notaro įgaliojimas, jeigu dokumentus pateikia ne būsimas klausytojas (pateikiamas originalas);
5.  dokumentas, patvirtinantis pavardės keitimą (jei ne visi pateikiami dokumentai yra išduoti ta pačia pavarde, pateikti kopiją, originalas parodomas);

Atvykus pasirašyti studijų sutarties privaloma pateikti visus nurodytus dokumentus. 


STOJAMOJI STUDIJŲ ĮMOKA

Stojamoji studijų įmoka yra 60 EUR. Ji turi būti sumokėta į kvite nurodytą ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto sąskaitą. Stojamoji studijų įmoka negrąžinama.
DAUGIAU INFORMACIJOS: 
Tel. (8 5) 212 3960

Studijų kaina

Visų ISM bakalauro studijų semestro kaina – 2480 EUR.
Metinė studijų kaina – 4960 EUR.
Metinė studijų kaina su valstybės studijų stipendija – 3291 EUR.
Metinė studijų kaina su „100 talentų“ arba Socialine-skatinamąja stipendija – 0 EUR.

Nežinai, kurią programą rinktis? Mes tau padėsime!

Visiškai normalu ieškoti savęs, ypač renkantis studijas. Todėl paruošėme specialų testą, kuris padės apsispręsti dėl tavo karjeros kelio.
Beje, jeigu atsakingai žiūri į savo ateitį ir karjerą planuoji jau dabar, registruokis į karjeros koučingo sesiją, kurios metu daugiau sužinosi apie save, išsiaiškinsi savo stipriąsias ir silpnąsias puses bei geriau suvoksi, kuria profesine kryptimi nori eiti toliau.

ISM Lyderių manifestas

Dažnai sakome, kad ISM ugdome lyderius su „business mindset’u“. Drąsius, ryžtingus, keičiančius.
Mūsų studentai sako, kad ISM įgavo ne tik žinių, bet ir pasitikėjimo. Apie tai, kas mums atrodo svarbu – šiame video.

Priėmimas

Asmenys, įgiję išsilavinimą užsienio šalių institucijose, teisės aktų nustatyta tvarka gali būti priimami konkurso būdu į valstybės finansuojamas studijų vietas Lietuvos aukštosiose mokyklose arba pretenduoti į studijų stipendijas, jeigu jie yra:

– Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos ekonominės erdvės valstybių piliečiai;

– turintys leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje užsienio valstybių, nesančių Europos Sąjungos ir kitų Europos ekonominės erdvės narėmis, piliečiai ir asmenys be pilietybės;

– išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikai, vaikaičiai ir provaikaičiai (toliau – išeivija ir lietuvių kilmės užsieniečiai).

​Užsienio valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės, neatitinkantys nurodytų kriterijų, priimami į aukštąsias mokyklas konkurso būdu studijuoti savo lėšomis.

Išsilavinimą įgijusieji užsienio institucijose ar pagal tarptautinių organizacijų švietimo programas priimami į valstybės finansuojamas vietas pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. V-992 patvirtintą Užsienio šalių institucijose ar pagal tarptautinių organizacijų švietimo programas išsilavinimą įgijusių asmenų konkuravimo dėl priėmimo į valstybės finansuojamas studijų vietas ir dėl studijų stipendijų tvarkos aprašą bei jo 2013 m. birželio 12 d. pakeitimą.

Išsilavinimą įgijusiems užsienio institucijose ir norintiems stoti į Lietuvos aukštąsias mokyklas, reikia:

– kreiptis į Studijų kokybės vertinimo centrą (toliau – SKVC) dėl užsienio institucijose įgyto išsilavinimo pripažinimo (SKVC kontaktai: A. Goštauto g. 12, Vilniuje, tel. (+370 5) 210 4772, el. p. );

– išlaikyti lietuvių kalbos įskaitą (jei pasirinktos studijos vyks lietuvių kalba ir jei stojantysis jos mokėjimo negali įrodyti dokumentais, išduotais kompetentingos institucijos);

– pateikti stojimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas prašymą internetu;

– išlaikyti stojamuosius egzaminus (jei jie yra numatyti, stojant į pasirinktas studijų programas);

– iki numatyto termino pateikti dokumentus LAMA BPO bendrojo priėmimo duomenų tvarkymo punktui.

Bendrą informaciją apie užsienio kvalifikacijos pripažinimus galite rasti čia.

Atvykęs į LAMA BPO bendrojo priėmimo duomenų tvarkymo punktą asmuo pateikia šiuos dokumentus:

 1. asmens tapatybės kortelę arba pasą (privaloma);
 2. Studijų kokybės vertinimo centro išduotus dokumentus, patvirtinančius ne Lietuvos Respublikos mokyklose įgytą ne žemesnį kaip vidurinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
 3. Studijų kokybės vertinimo centro pažymą dėl dalykų atitikmenų nustatymo ir pažymių pervedimo;
 4. Švietimo ir mokslo ministerijos įgaliotos institucijos (šiuo metu Vilniaus universiteto) išduotą pažymą apie lietuvių kalbos įskaitos išlaikymą ar kompetentingos institucijos (ambasados, savivaldybės ar oficialiai įregistruotos lietuvių bendruomenės toje šalyje) išduotą dokumentą, liudijantį lietuvių kalbos mokėjimą, jei studijos, į kurias pretenduoja nurodytas stojantysis, organizuojamos lietuvių kalba ir asmuo nėra laikęs valstybinio lietuvių kalbos ir literatūros egzamino ar baigiamojo lietuvių kalbos egzamino pagal tarptautinės organizacijos švietimo programą;
 5. lietuvių bendruomenės toje šalyje, iš kurios atvyko, ar kitos kompetentingos institucijos (ambasados ir pan.) išduotą pažymą arba kitą lietuvių kilmę patvirtinantį dokumentą, jei asmuo yra lietuvių kilmės užsienietis. Dokumentas ir jo oficialus vertimas turi būti pateiktas lietuvių, anglų arba rusų kalba;
 6. kompetentingos užsienio valstybės institucijos (mokyklos, savivaldybės, ambasados ir pan.) išduotą dokumentą ir jo oficialų vertimą (lietuvių, anglų arba rusų kalba), patvirtinantį, kad asmuo trejus metus gyveno užsienio valstybėje, jei asmuo yra išeivis;
 7. kompetentingos institucijos išduotą dokumentą lietuvių, anglų arba rusų kalba, įrodantį, jog asmuo ne mažiau kaip 3 metus yra gyvenęs užsienyje, o atvykęs į Lietuvos Respubliką pradėjo mokytis ne ankstesnėje kaip aštuntoje klasėje.

Norint stoti į valstybės finansuojamas pirmosios pakopos arba vientisųjų studijų programas, SKVC taip pat nustato mokomųjų dalykų ir pažymių atitikmenis.

Reikalingi dokumentai užsienyje įgyto išsilavinimo pripažinimui bei dalykų atitikmenų nustatymui ir pažymių pervedimui​

Pripažinimo procedūros trukmė​

Lietuvių kalbos įskaita

Dėl Europos bakalaureato diplomo (European Baccalaureate Diploma)

Dėl Tarptautinio bakalaureato diplomo (International Baccalaureate (IB) Diploma)

Dėl išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikų, vaikaičių, provaikaičių priėmimo į aukštąsias mokyklas

Netenkina studijų kokybė užsienyje? Nežinai, ar rasi darbą pabaigęs studijas? O gal tiesiog pasiilgai draugų, šeimos ir Lietuvos? Patikėk, tokių kaip Tu – labai daug.

Nesvarbu, kokios Tavo dvejonių priežastys, mes Tavęs laukiame ISM universitete ir esame pasiruošę Tau padėti.

Tu turi galimybę persikelti studijų kreditus, įgytus kituose universitetuose. Tai reiškia, kad stojantieji neprivalo studijų pradėti nuo pirmo kurso, o gali sėkmingai jas pratęsti, išklausydami tik trūkstamus dalykus.

Turi klausimų? Štai dažniausiai užduodami klausimai.

Kreipkis į mus ( arba +370 5 212 39 53), ir kartu rasime geriausią sprendimą Tavo ateičiai.


Štai ką apie studijas ISM pasakoja ISM studentai​!

„Dar mokydamasi gimnazijoje žinojau, kad noriu studijuoti politikos mokslus arba ekonomiką. Stojau į daugiau nei 15 universitetų visame pasaulyje, o 2017 m. rudenį pradėjau politikos mokslų studijas Amerikos Universitete Paryžiuje. Nors ir puikiai leidau laiką, jaučiau, kad aplinka buvo skirta ne man, o studijos nebuvo vertos kainos, kurią sumokėjau. Po semestro Prancūzijoje nusprendžiau grįžti ir tęsti mokslus LCC universitete Klaipėdoje. Praėjus pirmai savaitei aš supratau, kad tai nėra vieta, kurioje galėčiau kažko siekti. Girdėjau apie Ekonomikos ir Politikos programą ISM, tad nusprendžiau stoti išankstinio priėmimo metu. Manau, kad tai buvo geriausias sprendimas, kokį aš kada nors priėmiau, nes ISM turi tiek daug pasiūlyti. Dalyvauju daugumos klubų veiklose ir esu apsupta geriausių dėstytojų iš viso pasaulio. Man patinka būti įkvepiančios ir motyvuotos bendruomenės dalimi. Kol kažkur užsienyje ieškojau sau geriausios vietos, ji visada buvo prieš mano nosį gimtajame mieste.“

Evelina Tvorogal, Ekonomikos ir politikos programos studentė

 

 

„Tikiu, kad savo laimę kuriame patys. Savo studentišką laimę susikūriau perstojusi į ISM universitetą. Žinau, jog kiekviena ten praleista akimirka padeda man tobulėti, suteikia žinių, įkvepia tikromis istorijomis ir leidžia dalintis idėjomis su bendraminčiais. Man ISM yra ne tik universitetas, man tai tapo gyvenimo dalimi, dėl kurios esu labai laiminga.“

Rūta Gavėnaitė, Verslo vadybos ir rinkodaros programos studentė

 

Ar žinojai?

ISM naudoja Europos kreditų perkėlimo sistemos etiketę (angl. European credit transfer system – ECTS). Pagrindinis šios sistemos tikslas – nustatyti bendrus akademinių rezultatų pripažinimo principus bei užtikrinti aiškų ir sklandų studijų kreditų perkėlimą tarp Europos Sąjungos bei kitų dalyvaujančių šalių universitetų.

ISM SIŪLO IŠSKIRTINES SĄLYGAS KOLEGIJŲ ABSOLVENTAMS

Į vienerių metų papildomas studijas priimami kolegijų absolventai, įgiję profesinį bakalauro laipsnį, ketinantys tęsti studijas atitinkamos studijų krypties magistrantūros studijose. Papildomų studijų trukmė yra vieneri metai.

Papildomose studijose paskaitos vyksta dienos metu kartu su ISM Vadybos ir Ekonomikos universiteto bakalauro studentais.

Asmenys papildomose studijose studijuoja laisvojo klausytojo statusu. Studijuojantieji papildomose studijose studento statuso neįgyja. Asmenims baigusiems papildomas studijas yra išduodamas šių studijų baigimo pažymėjimas suteikiantis teisę stoti į ISM tarptautinės magistrantūros studijų programas.
Kolegijų absolventams norintiems įgyti bakalauro studijų kvalifikacinį laipsnįstudijų trukmė yra nustatoma individualiai ir ji priklauso nuo skirtumo tarp akademinių reikalavimų, keliamų ISM atitinkamos bakalauro studijų programos baigimui ir studijuojančiojo stojimo metu ISM įskaitytų akademinių reikalavimų.
Studijų kaina nustatoma pagal asmens klausomų ECTS kreditų skaičių. Vieno ECTS kredito kaina yra 90 EUR.
Priėmimo į studijas taisyklės ir procedūros apibrėžiamos ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto priėmimo taisyklėse.
Į ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto klausytojų bakalauro studijas priimami asmenys, turintys dokumentais patvirtintą ne žemesnį kaip vidurinį ar jį atitinkantį išsilavinimą. Stojamųjų egzaminų nėra.
Dokumentų pateikimas 2020 m. rudens semestrui vykdomas nuo 2020.08.14 iki 2020.08.27
STUDIJŲ KAINA
Vieno ECTS kredito kaina yra 90 EUR. Vieną studijų dalyką gali sudaryti nuo 3 ECTS iki  6 ECTS kreditų.
STUDIJŲ DALYKAI
Bakalauro studijų dalykų sąrašas 2020 m. rudens semestrui. 

PRIĖMIMO DOKUMENTAI 

Klausytojai, anksčiau nestudijavę ISM, privalo registruotis my.ism.lt sistemoje, pasirinkdami skiltį 2020 Fall Non-Degree/ Laisvieji klausytojai, ir pateikti šiuos dokumentus:

1.  prašymas studijuoti klausytojo statusu ISM Vadybos ir ekonomikos universitete;
2.  asmens tapatybės kortelės abiejų pusių kopijos / paso asmens duomenų puslapio kopija (originalas parodomas);
4.  notaro įgaliojimas, jeigu dokumentus pateikia ne būsimas klausytojas (pateikiamas originalas);
5.  dokumentas, patvirtinantis pavardės keitimą (jei ne visi pateikiami dokumentai yra išduoti ta pačia pavarde, pateikti kopiją, originalas parodomas);
6.  vidurinį išsilavinimą liudijančių dokumentų kopijos (originalai parodomi) arba aukštąjį išsilavinimą liudijančių dokumentų kopijos (originalai parodomi).

Klausytojai, anksčiau studijavę ISM, privalo Studijų skyriui pateikti šiuos dokumentus:

1.  prašymas studijuoti klausytojo statusu ISM Vadybos ir ekonomikos universitete;
2.  asmens tapatybės kortelės abiejų pusių kopijos / paso asmens duomenų puslapio kopija (originalas parodomas);
4.  notaro įgaliojimas, jeigu dokumentus pateikia ne būsimas klausytojas (pateikiamas originalas);
5.  dokumentas, patvirtinantis pavardės keitimą (jei ne visi pateikiami dokumentai yra išduoti ta pačia pavarde, pateikti kopiją, originalas parodomas);

Atvykus pasirašyti studijų sutarties privaloma pateikti visus nurodytus dokumentus. 


STOJAMOJI STUDIJŲ ĮMOKA

Stojamoji studijų įmoka yra 60 EUR. Ji turi būti sumokėta į kvite nurodytą ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto sąskaitą. Stojamoji studijų įmoka negrąžinama.
DAUGIAU INFORMACIJOS: 
Tel. (8 5) 212 3960

Studijų kaina

Visų ISM bakalauro studijų semestro kaina – 2480 EUR.
Metinė studijų kaina – 4960 EUR.
Metinė studijų kaina su valstybės studijų stipendija – 3291 EUR.
Metinė studijų kaina su „100 talentų“ arba Socialine-skatinamąja stipendija – 0 EUR.

Studijų finansavimo galimybės

Naujienos

Kodėl ISM

Pasižiūrėkite ISM studentų pasakojimus,

kaip pasirinko studijas ir kaip tai pakeitė jų gyvenimus.

98 %

alumnų studijas rekomenduotų šeimos nariams ir draugams

Pasauliniame „Eduniversal“ verslo universitetų reitinge  – geriausias įvertinimas Lietuvoje.

ISM universitetas yra Europos vadybos plėtros fondo (EFMD) ir Aukštesniųjų verslo mokyklų asociacijos (AACSB) narys.

ISM pretenduoja gauti aukščiausio lygio pasaulio verslo mokyklų tinklo (AACSB) akreditaciją, liudijančią tarptautinį verslo ir visuomenės pripažinimą.

100+ universitetų mainų partnerių visame pasaulyje

Lukas Tarasevičius, Norvegija

Siekiau finansų žinias, įgytas ISM universitete, pritaikyti siauresne prasme, konkrečiai verslo sričiai – laivininkystei, todėl Dvigubo diplomo programa yra nuostabi galimybė man tai įgyvendinti.
ISM bakalauro studijų programos sukurtos bendradarbiaujant su garsiais Europos ir JAV universitetais