Bakalauro studijos

Verslo, vadybos ir ekonomikos studijos – geriausios Lietuvoje!

Žurnalas „Reitingai“, 2020 m.

Išankstinis priėmimas vasario 1 – balandžio 30 d.

Įstok į tarptautinį universitetą Lietuvoje iki egzaminų!

 

 

Tik išankstinio priėmimo metu:

 • Padėsime pasiruošti matematikos egzaminui
 • Galėsi gauti 25 proc. nuolaidą studijoms dar iki egzaminų
 • Komisija vertins ne tik akademinius rezultatus, bet ir tavo motyvaciją
 • Susipažinsi su būsimais darbdaviais dar pirmame kurse

Studijų programos

Priėmimas

 • Išankstinio priėmimo metu vertinsime ne tik akademinius rezultatus, bet ir tavo motyvaciją;
 • Sudaroma galimybė susipažinti su prestižinėmis Lietuvos ir užsienio įmonėmis („Adform“, „Auga“, „Coca-Cola“, „Bitė“, „Civitta“, „Nestle“, „CargoGo“, „Tesonet“, „Revolut“, „Microsoft“, „Moody’s“);
 • Didesnė tikimybė gauti studijų stipendiją (25%, 50%, 100% nuolaida);
 • Užsiregistravusiems į išankstinį priėmimą vasario mėnesį, suteikiama galimybė dalyvauti matematikos egzamino paruošiamuosiuose kursuose. 

Sužinok daugiau apie galimybę susipažinti su būsimais darbdaviais ČIA

Parengiamųjų matematikos kursų metu išmoksi nebijoti matematikos baigiamojo egzamino. Šių kursų metu priprasi prie valstybinių brandos egzaminų logikos, ilgesnio užduočių sprendimo laiko, nežinomybės. Šios pamokos vyks kiekvieną šeštadienį, nuo kovo 6 iki gegužės 22 d., o jų metu po 2 val. spręsi labai įvairius, brandos egzaminų logikos pagrindu sudarytus uždavinius.

Kad galėtum nuolat stebėti savo progresą ir atėjus valstybiniam brandos egzaminui jaustis užtikrintai, kiekvieno mėnesio paskutinį šeštadienį bus laikomas 3 val. trunkantis egzaminas.

Parengiamuosius kursus ves patyrę matematikos mokytojai iš Vilniaus licėjaus, Šiaurės licėjaus ir ISM universiteto!

 

„Matematika man tarsi Ariadnės siūlas – padeda nepasimesti chaotiškoje informacijos gausoje ir rasti problemos sprendimą. Ji man patinka dėl neįtikėtinos galios struktūruoti: formulės ir dėsniai aprašo gamtos reiškinius, formalioji logika atspindi filosofiją bei mąstymo schemas. Ši simpatija neatsirado staiga – ji augo ir stiprėjo nuo pirmosios klasės mokykloje ir buvo neatsiejama nuo savęs pažinimo mokymosi kelyje. Atrastais „laifchakais“ mielai dalinuosi su savo studentais, kad matematikos mokymasis jų nebaugintų ir nebūtų kančia. Šiai dienai turiu daugiau kaip 15 metų patirtį, kaip įvairių matematikos dalykų dėstytoja, taikomųjų uždavinių kūrėja, mentorė ir korepetitorė. Tačiau iki šiol nesiliauju eksperimentuoti su dėstymo metodais, mokomąja medžiaga, informacijos perteikimo metodikomis. Ir vis dar tikiu, kad matematikos gali išmokti kiekvienas, bet kiekvienas savo keliu.“

Kristina Aldošina, ISM vyr. lektorė, One step ahead lecturer 2020

„Man svarbu, kad pamokos būtų dinamiškos, nebūtų pamirštos informacinės technologijos ir išbandomos vis naujos idėjos šiame labai skubančiame ir lekiančiame pasaulyje. Ugdymą pamilau dėl kelių priežasčių. Pirmoji – labai myliu matematiką, kurioje yra daugybė įdomių, gražių, nuostabių dalykų, kuriuos noriu vaikams padėti atrasti. Antroji – nežinau didesnio pasitenkinimo sukeliančio jausmo nei degančios iš susidomėjimo ar supratimo mokinio akys. Na, o galimybė prisidėti prie vaikų asmenybės formavimosi, dalintis su jais patirtimi ir taip prisidėti prie Lietuvos ateities man skamba prasmingiau nei už bet ką kitą. Trečioji – aukštos ir sunkiai pasiekiamos tobulėjimo lubos. Matematiką studijavau Vilniaus universitete, Matematikos ir informatikos fakultete, pusmetį praleidau Padovos universitete, Italijoje. Dar mokantis mokykloje puikiai sekdavosi rajoniniuose ir regioniniuose matematikos konkursuose. 11kl. atstovavau Lietuvą Vidurio Europos matematikos olimpiadoje Dresdene, Vokietijoje. 12 kl. matematikos VBE gavau 100, o jau studijuodamas, 1 kurse, atstovavau Vilniaus universitetą studentų matematikos olimpiadoje Ostravoje, Čekijoje.“

Šarūnas Vaitkus, Šiaurės licėjaus matematikos mokytojas

„Pasakysiu nuoširdžiai – matematikos mokytoju nusprendžiau tapti supykęs ant mokyklos. Esu įsitikinęs, kad per tuos dvylika mokykloje praleistų metų ji man tikrai galėjo suteikti daug daugiau. Tad nusprendžiau, kad pats stengsiuosi įkvėpti mokslui kitus. Mūsų bendravimo metu noriu jums parodyti, kas yra matematika ir kodėl jos mokomės. Daugelis dvyliktoje klasėje pradeda jausti artėjančių egzaminų įtampą ir baimę. Ją jaučiau ir aš. Tad noriu jums atskleisti visus būdus, kaip galima pergudrauti egzaminą ir jo metu surinkti kuo daugiau taškų. Iki susitikimo!“

Rokas Ridzevičius, matematikos mokytojas Vilniaus licėjuje

 

Nuo vasario 1 d. iki balandžio 30 d. registruokis https://my.ism.lt sistemoje ir pateik šiuos dokumentus:

– Paso/ ID kortelės kopiją;

– Pažymėjimus/diplomus, už kuriuos yra pridedami papildomi balai stojant;

– Metinių pažymių užpildytą formą, pasirašytą mokyklos vadovo formą;

– Motyvacinį laišką arba vaizdo įrašą (lietuvių arba anglų kalba).

Priėmimo procedūra Priėmimo datos
Prašymų priimti studijuoti į ISM teikimas internetu 2021.02.01-2021.05.01
Motyvaciniai pokalbiai Iki 2021.05.08
Kvietimo studijuoti paskelbimas Iki 2021.05.17
Sąlyginių studijų sutarčių pasirašymas su pakviestaisiais studijuoti 2021.05.18 – 2021.05.21
Brandos atestato ir jo priedų ar kitų vidurinį išsilavinimą patvirtinančių dokumentų pateikimas Iki 2021.07.18

Išankstinio priėmimo konkursinį balą sudaro 10-12 klasių metinių pažymių vidurkis: matematikos (0,4 balo), lietuvių kalbos (0,3 balo) ir anglų kalbos (0,3 balo) bei motyvacijos studijuoti įvertinimas. Abi konkursinio balo dedamosios dalys turi tokią pačią vertę skaičiuojant išankstinio priėmimo konkursinį balą. Prie apskaičiuoto balo pridedami papildomai balai.

Motyvacija studijuoti vertinama motyvacinio pokalbio metu. Motyvacinį pokalbį vykdo išankstinio priėmimo komisija. Pokalbis vyksta lietuvių ir anglų kalbomis. Motyvacija vertinama 10 balų sistemoje.

Abiturientai už įvairius pasiekimus gali gauti papildomus balus. Prie konkursinio balo pridedamas aukščiausias balas iš valstybės nustatytų ir aukščiausias balas iš ISM skiriamų papildomų balų. Papildomi ISM balai pridedami tik prie išankstinio priėmimo konkursinio balo.

Valstybės nustatyti ir ISM skiriami papildomi balai: ČIA.

Tik stojant išankstinio priėmimo metu galima gauti studijų stipendiją, dengiančią 25% studijų kainos dar prieš egzaminų laikymą!  Ši stipendija skiriama atsižvelgiant tik į metinius pažymius (10, 11, 12kl.), motyvaciją ir papildomus balus. Kiekvienais metais praeinamasis konkursinis balas šiai stipendijai gauti skiriasi atsižvelgiant į bendrą stojančiųjų konkursinę eilę. 2020 m. praeinamasis konkursinis balas šiai stipendijai gauti buvo 8.

Tik stojantys išankstinio priėmimo gali gauti studijų stipendiją, dengiančią 50% studijų kainos. Šiai studijų stipendijai gauti – keliama išankstinė sąlyga konkursiniam balui, suformuotam iš valstybinių brandos egzaminų. 2020 m. praeinamasis konkursinis balas šiai stipendijai gauti buvo 9.

Tik stojantys išankstinio priėmimo gali gauti palankesnes sąlygas užsitikrinti nemokamą vietą universitete, t.y. gauti 100 Talentų stipendiją, dengiančią 100% studijų kainos. Šiai studijų stipendijai gauti – keliama išankstinė sąlyga konkursiniam balui, suformuotam iš valstybinių brandos egzaminų (šiuo atveju, stipendijos gavimo sąlyga yra mažesnė nei stojantiems pagrindinio priėmimo metu). 2020 m. praeinamasis konkursinis balas šiai stipendijai gauti buvo 9,2.

Tik stojantys išankstinio priėmimo metu gali pretenduoti į socialinę-skatinamąją stipendiją. Socialinė-skatinamoji stipendija skiriama tiems, kurių šeimos pajamos vienam nariui per mėnesį neviršija 642 Eur. Stipendija skiriama visam studijų laikotarpiui ir dengia visą studijų kainą bei pragyvenimo išlaidas. Skiriant stipendiją atsižvelgiama į finansinę padėtį, aktyvią visuomeninę veiklą, o mokyklos pažymių vidurkis turi būti ne mažesnis nei 7.

Asmenims įgyjusiems išsilavinimą užsienio šalių institucijose, kvalifikacijos pripažinimas gali būti atliekamas ISM Vadybos ir ekonomikos universitete. Informaciją galite rasti čia.

Asmenys, įgiję išsilavinimą užsienio šalių institucijose, teisės aktų nustatyta tvarka gali pretenduoti į valstybės studijų stipendiją, jeigu jie yra:

 • Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos ekonominės erdvės valstybių piliečiai;
 • turintys leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje užsienio valstybių, nesančių Europos Sąjungos ir kitų Europos ekonominės erdvės narėmis, piliečiai ir asmenys be pilietybės;
 • išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikai, vaikaičiai ir provaikaičiai (toliau – išeivija ir lietuvių kilmės užsieniečiai).

​Užsienio valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės, neatitinkantys nurodytų kriterijų, priimami į aukštąsias mokyklas konkurso būdu studijuoti savo lėšomis.

Išsilavinimą įgijusieji užsienio institucijose ar pagal tarptautinių organizacijų švietimo programas priimami į valstybės finansuojamas vietas pagal Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. birželio 19 d.  Nr. V-932 patvirtintą Dėl užsienio šalių institucijose ar pagal tarptautinių organizacijų švietimo programas išsilavinimą įgijusių asmenų konkuravimo dėl priėmimo į valstybės finansuojamas studijų aukštosiose mokyklose vietas tvarkos aprašo patvirtinimą.

2019 m. ir vėliau Latvijoje ir Estijoje išduotos kvalifikacijos yra Lietuvoje pripažįstamos be jokių papildomų procedūrų. Daugiau informacijos galima rasti čia.

Išsilavinimą įgijusiems užsienio institucijose ir norintiems pretenduoti į valstybės studijų stipendiją reikia:

 • kreiptis į Studijų kokybės vertinimo centrą (toliau – SKVC) dėl užsienio institucijose įgyto išsilavinimo pripažinimo (SKVC kontaktai: A. Goštauto g. 12, Vilniuje, tel. (+370 5) 210 4772, el. p. );
 • išlaikyti lietuvių kalbos įskaitą (jei pasirinktos studijos vyks lietuvių kalba ir jei stojantysis jos mokėjimo negali įrodyti dokumentais, išduotais kompetentingos institucijos);
 • pateikti stojimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas prašymą LAMA BPO sistemoje.
 • iki numatyto termino pateikti dokumentus LAMA BPO bendrojo priėmimo duomenų tvarkymo punktui.

Norint stoti į valstybės finansuojamas pirmosios pakopos arba vientisųjų studijų programas, SKVC taip pat nustato mokomųjų dalykų ir pažymių atitikmenis.

Reikalingi dokumentai užsienyje įgyto išsilavinimo pripažinimui bei dalykų atitikmenų nustatymui ir pažymių pervedimui​

Pripažinimo procedūros trukmė

Lietuvių kalbos įskaita

Dėl Europos bakalaureato diplomo (European Baccalaureate Diploma)

Dėl Tarptautinio bakalaureato diplomo (International Baccalaureate (IB) Diploma)

Dėl išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikų, vaikaičių, provaikaičių priėmimo į aukštąsias mokyklas

LAMA BPO PRIĖMIMAS

Bendrasis priėmimas vykdomas vadovaujantis LR švietimo ir mokslo ministerijos įgaliotos institucijos – Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti (toliau – LAMA BPO) patvirtinta bendrojo priėmimo tvarka. Išsami informacija apie Bendrojo priėmimo tvarkos aprašą, priėmimo procedūras ir terminus skelbiama LAMA BPO interneto tinklalapyje.

 

PRIĖMIMO DATOS

Pagrindinio priėmimo dar tikslinamos

 

STOJAMOJI STUDIJŲ ĮMOKA

Stojimo mokestis – 50 EUR. Mokėjimą patvirtinantis kvitas turi būti pateiktas pasirašant studijų sutartį. Stojamoji studijų įmoka nutraukus studijų sutartį negrąžinama. Mokėjimo kvitą galite parsisiųsti čia

Konkursinio balo sandarą rasi čia.

 

STUDIJŲ STIPENDIJOS

Stojantys pagrindinio priėmimo metu gali pretenduoti gauti valstybės studijų stipendiją. Studijų stipendijos dydis metams – 2628 Eur.

 

NORI SUŽINOTI DAUGIAU? REGISTRUOKIS Į ASMENINĘ KONSULTACIJĄ , +37062083372

Labas, abituriente!

 

Primink tėvams, kas jų brangiausias turtas ir stok į ISM universitetą.

Užpildyk stojimo anketą, pateik stojimo dokumentus ir per 24 val. gauk atsakymą dėl įstojimo!

Daugiau apie Tavęs laukiančias galimybes ČIA.

 • Jau dabar įtrauksime tave į ISM pirmakursių vasaros veiklas.
 • Tavęs lauks individuali savęs pažinimo sesija ir karjeros specialisto konsultacija.
 • Padėsime pasirinkti tau labiausiai tinkamą studijų programą.
 • Susipažinsi su būsimais kursiokais dar prieš prasidedant mokslo metams.
 • Studijų sutartį kviesime pasirašyti 3 dienos po paraiškos pateikimo.

Nuo liepos 1 iki rugsėjo 4 d. registruokis čia.

Prisiregistravus sistemoje būtina pateikti šiuos dokumentus:

 • Paso/ID kortelės kopiją;
 • Pažymėjimus/diplomus, už kuriuos yra pridedami papildomi balai stojant;
 • Stojamosios studijų įmokos kvitą (50 EUR) (mokėjimo kvitas);
 • Brandos atestato ir jo priedo kopijas.

Kvietimo studijuoti paskelbimas ir sutarčių pasirašymas su pakviestaisiais studijuoti vyks iki rugsėjo 7 d.

Stojamosios studijų įmoka yra 50 EUR. Ji turi būti sumokėta į žemiau nurodytą ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto sąskaitą, o mokėjimą patvirtinantis kvitas pateiktas su kitais dokumentais pasirašant studijų sutartį. Stojamoji studijų įmoka nutraukus studijų sutartį negrąžinama. Mokėjimo kvitą galite parsisiųsti čia.

Netenkina studijų kokybė užsienyje? Nežinai, ar rasi darbą pabaigęs studijas? O gal tiesiog pasiilgai draugų, šeimos ir Lietuvos? Patikėk, tokių kaip Tu – labai daug.

Nesvarbu, kokios Tavo dvejonių priežastys, mes Tavęs laukiame ISM universitete ir esame pasiruošę Tau padėti.

Tu turi galimybę persikelti studijų kreditus, įgytus kituose universitetuose. Tai reiškia, kad stojantieji neprivalo studijų pradėti nuo pirmo kurso, o gali sėkmingai jas pratęsti, išklausydami tik trūkstamus dalykus.

Turi klausimų? Štai dažniausiai užduodami klausimai.

Kreipkis į mus ( arba +370 5 212 39 53), ir kartu rasime geriausią sprendimą Tavo ateičiai.


Štai ką apie studijas ISM pasakoja ISM studentai​!

„Dar mokydamasi gimnazijoje žinojau, kad noriu studijuoti politikos mokslus arba ekonomiką. Stojau į daugiau nei 15 universitetų visame pasaulyje, o 2017 m. rudenį pradėjau politikos mokslų studijas Amerikos Universitete Paryžiuje. Nors ir puikiai leidau laiką, jaučiau, kad aplinka buvo skirta ne man, o studijos nebuvo vertos kainos, kurią sumokėjau. Po semestro Prancūzijoje nusprendžiau grįžti ir tęsti mokslus LCC universitete Klaipėdoje. Praėjus pirmai savaitei aš supratau, kad tai nėra vieta, kurioje galėčiau kažko siekti. Girdėjau apie Ekonomikos ir Politikos programą ISM, tad nusprendžiau stoti išankstinio priėmimo metu. Manau, kad tai buvo geriausias sprendimas, kokį aš kada nors priėmiau, nes ISM turi tiek daug pasiūlyti. Dalyvauju daugumos klubų veiklose ir esu apsupta geriausių dėstytojų iš viso pasaulio. Man patinka būti įkvepiančios ir motyvuotos bendruomenės dalimi. Kol kažkur užsienyje ieškojau sau geriausios vietos, ji visada buvo prieš mano nosį gimtajame mieste.“

Evelina Tvorogal, Ekonomikos ir politikos programos studentė

„Tikiu, kad savo laimę kuriame patys. Savo studentišką laimę susikūriau perstojusi į ISM universitetą. Žinau, jog kiekviena ten praleista akimirka padeda man tobulėti, suteikia žinių, įkvepia tikromis istorijomis ir leidžia dalintis idėjomis su bendraminčiais. Man ISM yra ne tik universitetas, man tai tapo gyvenimo dalimi, dėl kurios esu labai laiminga.“

Rūta Gavėnaitė, Verslo vadybos ir rinkodaros programos studentė

 

Ar žinojai?

ISM naudoja Europos kreditų perkėlimo sistemos etiketę (angl. European credit transfer system – ECTS). Pagrindinis šios sistemos tikslas – nustatyti bendrus akademinių rezultatų pripažinimo principus bei užtikrinti aiškų ir sklandų studijų kreditų perkėlimą tarp Europos Sąjungos bei kitų dalyvaujančių šalių universitetų.

ISM SIŪLO IŠSKIRTINES SĄLYGAS KOLEGIJŲ ABSOLVENTAMS

Į vienerių metų papildomas studijas priimami kolegijų absolventai, įgiję profesinį bakalauro laipsnį, ketinantys tęsti studijas atitinkamos studijų krypties magistrantūros studijose. Papildomų studijų trukmė yra vieneri metai.

Papildomose studijose paskaitos vyksta dienos metu kartu su ISM Vadybos ir Ekonomikos universiteto bakalauro studentais.

Asmenys papildomose studijose studijuoja laisvojo klausytojo statusu. Studijuojantieji papildomose studijose studento statuso neįgyja. Asmenims baigusiems papildomas studijas yra išduodamas šių studijų baigimo pažymėjimas suteikiantis teisę stoti į ISM tarptautinės magistrantūros studijų programas.
Kolegijų absolventams, norintiems įgyti bakalauro studijų kvalifikacinį laipsnįstudijų trukmė yra nustatoma individualiai ir ji priklauso nuo skirtumo tarp akademinių reikalavimų, keliamų ISM atitinkamos bakalauro studijų programos baigimui ir studijuojančiojo stojimo metu ISM įskaitytų akademinių reikalavimų.
Studijų kaina nustatoma pagal asmens klausomų ECTS kreditų skaičių. Vieno ECTS kredito kaina yra 90 EUR.
Priėmimo į studijas taisyklės ir procedūros apibrėžiamos ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto priėmimo taisyklėse.

Asmenys, įgiję išsilavinimą užsienio šalių institucijose, teisės aktų nustatyta tvarka gali būti priimami konkurso būdu į valstybės finansuojamas studijų vietas Lietuvos aukštosiose mokyklose arba pretenduoti į studijų stipendijas, jeigu jie yra:

 • Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos ekonominės erdvės valstybių piliečiai;
 • turintys leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje užsienio valstybių, nesančių Europos Sąjungos ir kitų Europos ekonominės erdvės narėmis, piliečiai ir asmenys be pilietybės;
 • išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikai, vaikaičiai ir provaikaičiai (toliau – išeivija ir lietuvių kilmės užsieniečiai).

​Užsienio valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės, neatitinkantys nurodytų kriterijų, priimami į aukštąsias mokyklas konkurso būdu studijuoti savo lėšomis.

Išsilavinimą įgijusieji užsienio institucijose ar pagal tarptautinių organizacijų švietimo programas priimami į valstybės finansuojamas vietas pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. V-992 patvirtintą Užsienio šalių institucijose ar pagal tarptautinių organizacijų švietimo programas išsilavinimą įgijusių asmenų konkuravimo dėl priėmimo į valstybės finansuojamas studijų vietas ir dėl studijų stipendijų tvarkos aprašą bei jo 2013 m. birželio 12 d. pakeitimą.

Išsilavinimą įgijusiems užsienio institucijose ir norintiems stoti į Lietuvos aukštąsias mokyklas, reikia:

 • kreiptis į Studijų kokybės vertinimo centrą (toliau – SKVC) dėl užsienio institucijose įgyto išsilavinimo pripažinimo (SKVC kontaktai: A. Goštauto g. 12, Vilniuje, tel. (+370 5) 210 4772, el. p. );
 • išlaikyti lietuvių kalbos įskaitą (jei pasirinktos studijos vyks lietuvių kalba ir jei stojantysis jos mokėjimo negali įrodyti dokumentais, išduotais kompetentingos institucijos);
 • pateikti stojimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas prašymą internetu;
 • išlaikyti stojamuosius egzaminus (jei jie yra numatyti, stojant į pasirinktas studijų programas);
 • iki numatyto termino pateikti dokumentus LAMA BPO bendrojo priėmimo duomenų tvarkymo punktui.

Bendrą informaciją dėl Užsienio kvalifikacijos pripažinimo galite rasti čia

Atvykęs į LAMA BPO bendrojo priėmimo duomenų tvarkymo punktą asmuo pateikia šiuos dokumentus:

 1. asmens tapatybės kortelę arba pasą (privaloma);
 2. Studijų kokybės vertinimo centro išduotus dokumentus, patvirtinančius ne Lietuvos Respublikos mokyklose įgytą ne žemesnį kaip vidurinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
 3. Studijų kokybės vertinimo centro pažymą dėl dalykų atitikmenų nustatymo ir pažymių pervedimo;
 4. Švietimo ir mokslo ministerijos įgaliotos institucijos (šiuo metu Vilniaus universiteto) išduotą pažymą apie lietuvių kalbos įskaitos išlaikymą ar kompetentingos institucijos (ambasados, savivaldybės ar oficialiai įregistruotos lietuvių bendruomenės toje šalyje) išduotą dokumentą, liudijantį lietuvių kalbos mokėjimą, jei studijos, į kurias pretenduoja nurodytas stojantysis, organizuojamos lietuvių kalba ir asmuo nėra laikęs valstybinio lietuvių kalbos ir literatūros egzamino ar baigiamojo lietuvių kalbos egzamino pagal tarptautinės organizacijos švietimo programą;
 5. lietuvių bendruomenės toje šalyje, iš kurios atvyko, ar kitos kompetentingos institucijos (ambasados ir pan.) išduotą pažymą arba kitą lietuvių kilmę patvirtinantį dokumentą, jei asmuo yra lietuvių kilmės užsienietis. Dokumentas ir jo oficialus vertimas turi būti pateiktas lietuvių, anglų arba rusų kalba;
 6. kompetentingos užsienio valstybės institucijos (mokyklos, savivaldybės, ambasados ir pan.) išduotą dokumentą ir jo oficialų vertimą (lietuvių, anglų arba rusų kalba), patvirtinantį, kad asmuo trejus metus gyveno užsienio valstybėje, jei asmuo yra išeivis;
 7. kompetentingos institucijos išduotą dokumentą lietuvių, anglų arba rusų kalba, įrodantį, jog asmuo ne mažiau kaip 3 metus yra gyvenęs užsienyje, o atvykęs į Lietuvos Respubliką pradėjo mokytis ne ankstesnėje kaip aštuntoje klasėje.

Norint stoti į valstybės finansuojamas pirmosios pakopos arba vientisųjų studijų programas, SKVC taip pat nustato mokomųjų dalykų ir pažymių atitikmenis.

Reikalingi dokumentai užsienyje įgyto išsilavinimo pripažinimui bei dalykų atitikmenų nustatymui ir pažymių pervedimui​

Pripažinimo procedūros trukmė

Lietuvių kalbos įskaita

Dėl Europos bakalaureato diplomo (European Baccalaureate Diploma)

Dėl Tarptautinio bakalaureato diplomo (International Baccalaureate (IB) Diploma)

Dėl išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikų, vaikaičių, provaikaičių priėmimo į aukštąsias mokyklas

Į ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto klausytojų bakalauro studijas priimami asmenys, turintys dokumentais patvirtintą ne žemesnį kaip vidurinį ar jį atitinkantį išsilavinimą. Stojamųjų egzaminų nėra.
Dokumentų pateikimas 2021 m. pavasario semestrui vykdomas nuo 2021.01.02 iki 2020.02.01 d.
STUDIJŲ KAINA
Vieno ECTS kredito kaina yra 90 EUR. Vieną studijų dalyką gali sudaryti nuo 3 ECTS iki  6 ECTS kreditų.
STUDIJŲ DALYKAI
Bakalauro studijų dalykų sąrašą 2021 m. pavasario semestrui galite rasti čia

PRIĖMIMO DOKUMENTAI 

Klausytojai, anksčiau nestudijavę ISM, privalo registruotis my.ism.lt sistemoje, pasirinkdami skiltį 2021 Spring Non-Degree/ Laisvieji klausytojai, ir pateikti šiuos dokumentus:

1.  prašymas studijuoti klausytojo statusu ISM Vadybos ir ekonomikos universitete;
2.  asmens tapatybės kortelės abiejų pusių kopijos / paso asmens duomenų puslapio kopija (originalas parodomas);
4.  notaro įgaliojimas, jeigu dokumentus pateikia ne būsimas klausytojas (pateikiamas originalas);
5.  dokumentas, patvirtinantis pavardės keitimą (jei ne visi pateikiami dokumentai yra išduoti ta pačia pavarde, pateikti kopiją, originalas parodomas);
6.  vidurinį išsilavinimą liudijančių dokumentų kopijos (originalai parodomi) arba aukštąjį išsilavinimą liudijančių dokumentų kopijos (originalai parodomi).

Klausytojai, anksčiau studijavę ISM, privalo Studijų skyriui pateikti šiuos dokumentus:

1.  prašymas studijuoti klausytojo statusu ISM Vadybos ir ekonomikos universitete;
2.  asmens tapatybės kortelės abiejų pusių kopijos / paso asmens duomenų puslapio kopija (originalas parodomas);
4.  notaro įgaliojimas, jeigu dokumentus pateikia ne būsimas klausytojas (pateikiamas originalas);
5.  dokumentas, patvirtinantis pavardės keitimą (jei ne visi pateikiami dokumentai yra išduoti ta pačia pavarde, pateikti kopiją, originalas parodomas);

Atvykus pasirašyti studijų sutarties privaloma pateikti visus nurodytus dokumentus. 


STOJAMOJI STUDIJŲ ĮMOKA

Stojamoji studijų įmoka yra 60 EUR. Ji turi būti sumokėta į kvite nurodytą ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto sąskaitą. Stojamoji studijų įmoka negrąžinama.
DAUGIAU INFORMACIJOS: 
Tel. (8 5) 212 3960

Studijų kaina

Visų ISM bakalauro programų semestro kaina – 2480 EUR.
Metinė studijų kaina – 4960 EUR.
Metinė studijų kaina su valstybės studijų stipendija – 2332 EUR.
Metinė studijų kaina su „100 Talentų“ arba Socialine-skatinamąja stipendija – 0 EUR.
Pasinaudok GPM mokesčio lengvata ir susigrąžink iki 992 eur per metus!

Kodėl ISM?

Pasižiūrėkite ISM studentų pasakojimus, kaip ir kodėl jie pasirinko studijas, ir kaip tai pakeitė jų gyvenimus?

98 %

alumnų studijas rekomenduotų šeimos nariams ir draugams

Pasauliniame „Eduniversal“ verslo universitetų reitinge  – geriausias įvertinimas Lietuvoje.

ISM universitetas yra Europos vadybos plėtros fondo (EFMD) ir Aukštesniųjų verslo mokyklų asociacijos (AACSB) narys.

ISM pretenduoja gauti aukščiausio lygio pasaulio verslo mokyklų tinklo (AACSB) akreditaciją, liudijančią tarptautinį verslo ir visuomenės pripažinimą.

100+ universitetų mainų partnerių visame pasaulyje, iš kurių trečdalis turi bent vieną prestižinę verslo universitetų akreditaciją (AACSB, EQUIS, AMBA)

Karolis Stramkauskas, Prancūzija
ISM bakalauro studijų programos sukurtos bendradarbiaujant su garsiais Europos ir JAV universitetais

Naujienos