Valstybės studijų stipendija

Apie stipendiją

Valstybės studijų stipendija – tai valstybės skiriamas studijų finansavimas nevalstybinių universitetų studentams, kurie su aukščiausiais balais įstoja į studijų vietą. Studijų stipendijos dydis metams – 2990 EUR. Stojant į Finansų ekonomikos ir Tarptautinės rinkodaros ir vadybos studijų programas, stipendija dengs iki 54% kainos, o Verslo tvarumo vadybos, Globalios lyderystės ir strategijos ir Inovacijų ir technologijų vadybos programas iki 40% kainos.

Gavus studijų stipendiją, papildomos nuolaidos nesumuojamos.