ISM Fondas

ISM Fondo veiklos

ISM Fondo tikslas – suteikti galimybę jaunuoliams studijuoti ISM universitete nepriklausomai nuo jų finansinių galimybių bei vystyti filantropijos tradicijas universiteto bendruomenėje.

ISM 100 talentų stipendijos

ISM Fondas vykdo „100 talentų“ stipendijų programą, kuria siekiama skatinti verslo ir akademinio pasaulio integraciją bei sudaryti sąlygas didesniam skaičiui aukščiausiais balais mokyklas baigusių jaunuolių gauti aukščiausios kokybės mokslą Lietuvoje nemokamai. ISM Fondo steigėjas yra ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas.

Skirdamos lėšų šio projekto įgyvendinimui įmonės ne tik padeda stabdyti protų nutekėjimą į užsienį, bet ir įgyja galimybę užmegzti abipusiai naudingus ryšius su studentais – pažindamos studentus gali kviesti juos atlikti praktiką arba pabaigus studijas užimti nuolatines pozicijas.

  • 2011 m. pradėtos teikti ISM 100 talentų stipendijos
  • 427 itin gabiems jaunuoliams suteikta galimybė studijuoti nemokamai
  • 15% stipendijų steigia mecenatai, likusias – ISM universitetas

Didysis mecenatas:

Moody's logo

Kiti mecenatai:

ISM socialinės – skatinamosios stipendijos

Šių stipendijų dėka ISM universitete studijuoja atrinkti visuomeniškai aktyvūs jaunuoliai, kurie svajojo apie studijas ISM, bet jų tėvai ar globėjai negalėjo suteikti jiems tokios galimybės.

Nuo 2013 metų absolventų, mecenatų ir visos ISM bendruomenės įsitraukimo dėka net 21 jaunuoliui buvo suteikta galimybė nemokamai studijuoti jų svajonių programose.

Lėšos socialinėms stipendijoms aukojamos studijų baigimo proga, alumnų paramos renginiuose, skiriant 1,2 proc. GPM ir nelaukiant atskiros progos. Juk suteikti geresnę ateitį jaunuoliams savaime vertinga proga.

ISM socialinės–skatinamosios stipendijos skiriamos stojantiems į bakalauro studijas per išankstinį priėmimą, įvertinus kandidato mokymosi rezultatus, aktyvumą visuomeninėje veikloje bei šeimos finansines galimybes. Atrankos kriterijai:

  • šeimos pajamos neviršija 1 minimalios mėnesinės algos tenkančios vienam šeimos nariui;
  • ISM išankstinio priėmimo metu skaičiuojamų pažymių vidurkis ne mažesnis nei 7.

Stipendija skiriama visam studijų laikotarpiui ir dengia visą studijų kainą.

1,2 proc. GPM parama

Kviečiame skirti 1, 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio paramą ISM Fondui. Visos surinktos lėšos bus skirtos socialinėms–skatinamosioms stipendijoms, kurios padeda gabiems jaunuoliams nemokamai studijuoti ISM universitete, kai jų tėvai ar globėjai tokios galimybės suteikti negali. Paramą galite skirti iki gegužės 1 d.

ISM fondas socialines-skatinamąsias stipendijas pradėjo steigti 2013 metais ir jau net 21 jaunuoliui buvo suteikta galimybė nemokamai studijuoti savo svajonių programoje. Kasmet bent 10 kandidatų aplikuoja į šią stipendiją, tad kiekvienas jūsų skirtas euras prisideda prie dar vienos didelės svajonės išsipildymo.

Instrukcijos kaip skirti 1,2 proc paramą

1,2 proc. GPM paramą galite skirti iki 2024 m. gegužės 1 d. Prašymai pervesti pajamų mokesčio dalį teikiami elektroniniu būdu per Elektroninio deklaravimo sistemą (EDS).

  • Prisijungę prie deklaravimo sistemos paspauskite „Pildyti formą“. Tuomet pasirinkite formą „Prašymas skirti paramą“. Pasirinkite „Prašymas pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir (arba) politinėms partijoms. Versija 2019-05-07.”

  • Paspauskite „Forma elektroniniam pildymui“ (tai yra spustelkite ant gaublio ikonėlės).
  • Laukelyje „Gavėjo paieška“ įveskite „Viešoji įstaiga ISM fondas“ arba juridinio asmens kodą
  • Nurodykite 1,2 proc. laukelyje „Mokesčio dalies dydis (procentais) ir suformuokite bei pateikite prašymą.

Prisidėkite prie ISM Fondo

Esame nepaprastai dėkingi jums už paramą ISM fondui, kuri padeda ugdyti Lietuvos talentus ir prisideda prie filantropijos tradicijų stiprinimo.

ISM Fondas buvo įsteigtas 2011 m. ISM Fondo steigėjas yra ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas. ISM Fondo apskaitą vykdo nepriklausoma kompanija „BNM Finance“.

Prie fondo paramos galite prisidėti banko pavedimu arba susisiekite su mumis dėl galimybės paremti per Paysera.

ISM Fondo rekvizitai: ISM Fondas, VšĮ Įmonės kodas 301818722 A/s LT04 7044 0600 0648 7095 AB SEB bankas, b/k 70440 Buveinės adresas: Gedimino pr. 7, LT-01103 Vilnius, Tel. 868529187 El. paštas fondas@ism.lt

Įkvepiančios istorijos

Andrius
Industrinių technologijų vadybos programos studentas
Mokymasis ISM suteikė galimybę praplėsti akiratį, susirasti svajonių darbą ir išmokti įmonės valdymo įgūdžių. Esu dėkingas už suteiktą progą įgyti geriausią vadybos išsilavinimą Lietuvoje. Galiu sėkmingai įsilieti į darbo rinką ir kurti vertę tiek įmonėms, tiek gimtajai šaliai.
Gabrielė Pauliukaitė
Tai, kad studijuosiu ISM Vadybos ir ekonomikos universitete jau žinojau būdama šešiolikos. Buvo likęs tik vienas neatsakytas klausimas – finansai. Dėka bendruomenės susitelkimo turėjau galimybę studijuoti bakalauro studijas šiame universitete. Šiuo metu tęsiu magistro studijas Kopenhagos verslo mokykloje ir galiu drąsiai pasakyti, kad studijos ISM universitete buvo didelis šuolis mano kelyje link karjeros pradžios IT technologijų srityje.
Patricija Aurylaitė
Tarptautinio verslo ir komunikacijos programos studentė
ISM universitetas, o ypač jo bendruomenė, turi labai ypatingą vietą mano širdyje, ir dėl to esu labai dėkinga, kad turėjau galimybę sutikti šiuos žmones, jaustis universitete kaip namie ir semtis žinių iš geriausių.
Greta Jarmalavičiūtė
Tarptautinio verslo ir komunikacijos programos studentė
Džiaugiuosi, kad Jūsų dėka galiu siekti aukštojo mokslo, išbandyti save, kad gyvenu geriausią laiką. Jeigu dabartinę būseną reikėtų apibūdinti keliais žodžiais: „Tai mano akys dega, jaučiuosi savo vietoje ir labai dėkoju žmonėms, kurie man padeda įgyvendinti svajonę – studijuoti ISM universitete.

Kontaktai

Inga Kievišaitė
ISM fondo direktorė
+3706 852 9187 ingkie@ism.lt