Priėmimas

Priėmimas į bakalauro studijas

Kviečiame susipažinti su 2024 ISM Bakalauro studijų priėmimo taisyklėmis ČIA.

Pasitikrink, ar atitinki reikalavimus*

Norint studijuoti ISM Universitete, stojantysis turi atitikti visus tris žemiau pateiktus reikalavimus:

 • Įgytas/planuojamas įgyti vidurinis išsilavinimas 2024 metais arba anksčiau.
 • Išlaikyti bent 3 valstybiniai brandos egzaminai: lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos ir trečias – laisvai pasirenkamas. Šių egzaminų vidurkis turi būti bent 36 balai iš 100.**
 • Pasiektas 5,4 konkursinis balas formuojamas iš egzaminų rezultatų. Savo balą galite pasiskaičiuoti ČIA.**

Visi stojantieji, kurie atitinka reikalavimus, nuo sausio 1 d. yra kviečiami teikti paraiškas ISM priėmimų sistemoje: apply.ism.lt

Įgijusiems išsilavinimą užsienio šalių institucijose, išsamią informaciją apie užsienio kvalifikacijos pripažinimo procedūrą, teikiamus dokumentus, terminus ir apskundimo tvarką, galima rasti ČIA.

Neformaliuoju ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo tvarkos aprašą galima rasti ČIA.

*Reikalavimai gali kisti, atsišvelgiant į Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos išleistus sprendimus.

**Jei mokyklą baigsite 2024 m. išankstiniame priėmime galite dalyvauti ir neatitikę šių reikalavimų, tačiau juos pasiekti ir pateikti tai įrodančius dokumentus turėsite iki 2024 m. rugpjūčio 5 d.

Išankstinis priėmimas (Sausio 1 d. – balandžio 30 d.)

Žingsnis nr. 1: Pateikti paraišką ISM priėmimo sistemoje apply.ism.lt

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti:

 • Paso/ID kortelės kopiją;
 • Dokumentinę nuotrauką;
 • Motyvacinį laišką arba vaizdo įrašą (lietuvių arba anglų kalba);
 • Metinių pažymių formą, pasirašytą mokyklos vadovo, arba mokyklos baigimo diplomą ir jo priedėlį, jei mokykla baigta anksčiau nei 2024 metais. Formą galite parsisiųsti ČIA;
 • Diplomus/pažymėjimus, pridedančius papildomų balų (papildomų balų skyrimo tvarka plačiau aprašyta priėmimo taisyklėse).

Visi stojantieji, kurie atitinka stojimo reikalavimus ir pateikė reikalingus dokumentus bus pakviesti į motyvacinius pokalbius.

Mokomasis filmukas, kaip teisingai užpildyti ISM priėmimų sistemą:

Žingsnis nr. 2: Sudalyvauti motyvaciniame pokalbyje

Motyvaciniai pokalbiai vyksta nuotoliniu būdu per Microsoft Teams platformą, vieno pokalbio trukmė apie 15 minučių. Pokalbyje dalyvauja ISM akademinis darbuotojas (programos vadovas arba dėstytojas) bei ISM priėmimo skyriaus atstovas. Pokalbis vyksta anglų ir lietuvių kalbomis.

Žingsnis nr. 3: Pateikti mokyklos baigimo diplomą

Išankstinė studijų sutartis įsigalioja pateikus mokyklos baigimo diplomą ir pasiekus minimalaus konkursinio balo ribą.

Pradėk studijas rugsėjo mėnesio pradžioje!

SVARBIAUSIOS PRIĖMIMO DATOS

Priėmimo procedūra Priėmimo datos
Prašymų ir dokumentų pateikimas internetu (https://apply.ism.lt) 2024.01.01 – 2024.04.30
Stojančiųjų motyvacijos vertinimo pokalbiai* 2024.05.02 – 2024.05.16
Priėmimo komisijos posėdis 2024.05.16
Kvietimo studijuoti paskelbimas ir studijų sutarčių išsiuntimas 2024.05.17 – 2024.05.21
Apeliacijų priėmimas 2024.05.22 – 2024.05.23
Apeliacijų svarstymas ir sprendimų paskelbimas 2024.05.24
Sąlyginių sutarčių su pakviestaisiais studijuoti pasirašymas Iki 2024.05.27

 

*Verslumo ir inovacijų studijų programos pokalbiams yra numatyta konkreti diena: gegužės 4 d. (šeštadienis). Šie pokalbiai vyks gyvai, ISM universitete.

ISM vidinis priėmimas (Gegužės 1 d. – rugpjūčio 18 d.)

Žingsnis nr. 1: Pateikti paraišką priėmimo sistemoje

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti:

 • Paso/ID kortelės kopiją;
 • Dokumentinę nuotrauką;
 • Metinių pažymių formą, pasirašytą mokyklos vadovo, arba mokyklos baigimo diplomą ir jo priedėlį, jei mokykla jau baigta. Formą galite parsisiųsti ČIA;
 • Diplomus, pridedančius papildomų balų (papildomų balų skyrimo tvarka plačiau aprašyta priėmimo taisyklėse);
 • Susimokėti stojimo administracinį mokestį (100 Eur).

Žingsnis nr. 2: Pasirašyti sąlyginę studijų sutartį per 5 darbo dienas nuo stojimo paraiškos pateikimo

Studijų vieta ISM Universitete užtikrinama pasirašius studijų sutartį bei sumokėjus pirmojo semestro mokestį (iki rugsėjo 1 dienos).

Pradėk studijas rugsėjo mėnesio pradžioje!

SVARBIAUSIOS PRIĖMIMO DATOS

Priėmimo procedūra Priėmimo datos
Prašymų ir dokumentų pateikimas internetu (https://apply.ism.lt) 2024.05.01 – 2024.08.16
Priėmimo komisijos posėdis Pe 2 dienas nuo prašymo studijuoti pateikimo
Kvietimo studijuoti paskelbimas ir studijų sutarčių išsiuntimas Per 2 darbo dienas nuo prašymo studijuoti pateikimo
Apeliacijų priėmimas Per 3 dienas nuo kvietimo studijuoti paskelbimo
Apeliacijų svarstymas ir sprendimų paskelbimas Per 3 dienas nuo apeliacijos svarstymo ir sprendimo priėmimo
Sąlyginių sutarčių su pakviestaisiais studijuoti pasirašymas Per darbo dienas nuo kvietimo studijuoti paskelbimo

Bendrasis priėmimas (Birželio 1 d. – rugpjūčio 24 d.)

Bendrasis priėmimas į Lietuvos aukštąsias mokyklas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos įgaliotos institucijos – Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti (toliau – LAMA BPO) patvirtinta bendrojo priėmimo tvarka. Išsami informacija apie Bendrojo priėmimo tvarką ir datas skelbiama LAMA BPO interneto tinklapyje www.lamabpo.lt.

Paršymai studiijuoti teikiami ČIA.

Stojant į ISM universitetą bendrojo priėmimo metu stojantieji gali pretenduoti į Valstybės nefinansuojamą vietą su studijų stipendija (vnf/st), dengiančia 2865 EUR. metinės studijų kainos bei į Valstybės nefinansuojamą vietą (vnf). Kviečiame peržiūrėti mokomąją medžiagą kaip teisingai užpildyti stojimų sistemą ir pasirinkti ISM universitetą.

Konkursinio balo sandara

Stojant į ISM universitetą jums reikės šių egzaminų:

 • Matematikos egzaminas: 0,4
 • Lietuvių kalbos egzaminas: 0,2
 • Istorijos/geografijos/informatikos arba užsienio kalbos egzaminas (pasirinktinai): 0,2
 • Bet kuris kitas egzaminas, kuris nesutaptų su trimis prieš tai buvusiais: 0,2 (jei ketvirtojo egzamino nelaikote, bus imamas metinis pažymys).

Minimalus konkursinis balas norint studijuoti ISM universitete: 5,4. Savo konkursinį balą kviečiame pasiskaičiuoti ČIA.

Svarbiausios datos*

Pateikiame pagrindines bendrojo priėmimo datas ir etapus.

PAGRINDINIS PRIĖMIMAS
Prašymų priimti studijuoti į universitetus ir kolegijas registravimas 2024-06-01 – 2024-07-28 12 val.
Kvietimo studijuoti paskelbimas 2024-08-02 iki 12 val.
Sutarčių su pakviestaisiais sudarymas aukštosiose mokyklose 2024-08-03 8 val. – 2024-08-04 16 val.
El. sutarčių su pakviestaisiais sudarymas 2024-08-02 15 val. – 2024-08-04 16 val.

 

PAPILDOMO PRIĖMIMO PIRMASIS ETAPAS
Prašymų priimti studijuoti į universitetus ir kolegijas registravimas 2024-08-07 15 val. – 2024-08-10
Kvietimo studijuoti paskelbimas 2024-08-16 iki 12 val.
Sutarčių su pakviestaisiais sudarymas aukštosiose mokyklose 2024-08-17 8 val. – 2024-08-18 16 val.
El. sutarčių su pakviestaisiais sudarymas 2024-08-16 15 val. – 2024-08-18 16 val.

 

PAPILDOMO PRIĖMIMO ANTRASIS ETAPAS
Prašymų priimti studijuoti į universitetus ir kolegijas registravimas 2024-08-21 15 val. – 2024-08-24
Kvietimo studijuoti paskelbimas 2024-08-28 iki 12 val.
Sutarčių su pakviestaisiais sudarymas aukštosiose mokyklose 2024-08-29 8 val. – 2024-08-30 17 val.
El. sutarčių su pakviestaisiais sudarymas 2024-08-28 15 val. – 2024-08-30 17 val.

*Pateikiamos 2023 m. priėmimų datos. 2024 m. priėmimų datos bus paskelbtos pavasarį.

Priėmimas į magistrantūros studijos

Kviečiame susipažinti su 2024 ISM Magistrantūros studijų priėmimo taisyklėmis ČIA

Pasitikrink, ar atitinki reikalavimus

Norint studijuoti ISM Universitete, stojantysis turi atitikti šiuos reikalavimus:

 • Įgytas universitetinis bakalauro laipsnis (įgijus profesinio bakalauro laipsnį, stojantieji gali teikti prašymą studijuoti, o priėmimo komisija sprendžia dėl papildomų studijų skyrimo ir jų trukmės)
 • Stojant į Tarptautinės rinkodaros ir vadybos programą priimami asmenys baigę vadybos krypties bakalauro studijas. Stojant iš kitų krypčių turi būti išklausę ne mažiau kaip 18 ECTS kreditų iš verslo, vadybos, ekonomikos, rinkodaros ar finansų krypčių dalykų.
 • Stojant į Finansų ekonomikos programą priimami asmenys baigę ekonomikos ar finansų krypties bakalauro studijas. Stojantieji iš kitų krypčių turi būti išklausę ne mažiau kaip 18 ECTS kreditų iš ekonomikos, finansų ar matematikos krypčių dalykų.
 • Į Verslo tvarumo vadybos, Inovacijų ir technologijų vadybos bei Globalios lyderystės ir strategijos programas priimami asmenys baigę, bet kurios studijų krypties bakalauro studijas.
 • Anglų k. žinias patvirtinantis dokumentas*:
  • Valstybinis anglų kalbos egzaminas (surinkta ne mažiau nei 70 balų);
  • TOEFL (minimali riba IBT 65 balai);
  • IELTS (minimali riba 6);
  • Cambridge English test Level B2 Certificate (minimali riba 175 balai);
  • išlaikytas ISM anglų k. testas (Testo kaina – 30 Eur. Papildoma informacija ir registraciją į testą ČIA);
  • ne trumpiau nei pusmetis praleistas užsienyje pagal Erasmus arba dvišalių mainų programą (išklausyti 30 ECTS anglų k.);
  • pažyma iš darbdavio, patvirtinanti, kad oficiali komunikacijos kalba įmonėje – anglų, o stažas ne trumpesnis nei 6 mėn. Esant mišriai komunikacijos kalbai, anglų k. vartojimas neturėtų būti mažesnis nei 70% visos komunikacijos, o stažas ne trumpesnis nei 12 mėn.
  • atlikta ne trumpesnė nei 6 mėn. stažuotė užsienyje anglų k.

* Nuo šio reikalavimo yra atleidžiami stojantieji, baigę mokyklą ar bakalauro/ magistro studijas anglų kalba.

Visi stojantieji, kurie atitinka reikalavimus yra kviečiami pateikti paraišką priėmimo sistemoje.

Įgijusiems išsilavinimą užsienio šalių institucijose, išsamią informaciją apie užsienio kvalifikacijos pripažinimo procedūrą, teikiamus dokumentus, terminus ir apskundimo tvarką, galima rasti ČIA.

Neformaliuoju ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo tvarkos aprašą galima rasti ČIA.

Išankstinis, pagrindinis, papildomas priėmimai

Išankstinis priėmimas (Sausio 1 d. – balandžio 30 d.)

Žingsnis nr. 1: Pateikti paraišką priėmimo sistemoje sausio 1- balandžio 30 dienomis

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti:

 • Bakalauro laipsnio diplomo ir jo priedėlio kopijas. Įgijus išsilavinimą užsienyje, turi būti pateikta SKVC pažyma, įrodanti bakalauro laipsnio atitikimą Lietuvoje. Jei stojantysis neturi šios pažymos, diplomo pripažinimą atlieka ISM.
 • Akademinę pažymą, išduotą universiteto, jei stojimo metu dar studijuoji ar neturi diplomo ir jo priedėlio kopijų. Galutinius išsilavinimą patvirtinančius dokumentus reikia pateikti iki 06.29 d.
 • Gyvenimo aprašymas (CV) anglų k.
 • Motyvacinį laišką anglų k. Motyvacinio laiško gaires rasite čia;
 • Paso/ID kortelės kopiją;
 • Dokumentinę nuotrauką;
 • Stojimo mokestis (100 Eur).

Visi stojantieji, kurie atitinka stojimo reikalavimus ir pateikia visus reikalingus dokumentus, yra įtraukiami į atrankos procesą ir kviečiami į motyvacinį pokalbį.

Žingsnis nr. 2: Motyvacinis pokalbis

Priėmimo pokalbis vyksta nuotoliniu būdu per Microsoft Teams platformą, vieno pokalbio trukmė apie 15 minučių. Pokalbio metu vertinamos:

 • dalykinės kompetencijos. Ne vadybos krypties studijas baigę stojantieji šias kompetencijas gali būti įgiję darbinėje veikloje, stažuočių, kursų, seminarų, projektų metu, mokantis savarankiškai, dalyvaujant savanorystės veiklose, nevyriausybinių ir studentiškų organizacijų veiklose;
 • asmeninės kompetencijos: komunikavimas anglų kalba, lyderystės, loginio mąstymo, argumentavimo. Priėmimo pokalbis suprantamas kaip stojančiojo sąmoningo apsisprendimo studijuoti pasirinktą programą vertinimas bei jo akademinio tinkamumo ir pasirengimo studijoms vertinimas. Pokalbis vyksta anglų ir lietuvių kalbomis.

SVARBU! Išankstinio priėmimo metu kviečiame kandidatuoti į “Accelerate” programą.* Visi kandidatai, atitikę reikalavimus, yra kviečiami dalyvauti motyvaciniuose pokalbiuose. Kandidatų motyvacija studijuoti “Accelerate” programoje  yra vertinama pokalbio metu užduodant papildomus, su programa susijusius, klausimus.

*Asmenys, dalyvaujantys  “Accelerate” programoje, turi pateikti pajamas patvirtinančius dokumentus iki birželio 15 d.

Žingsnis nr. 3: Pasirašyti išankstinę studijų sutartį iki gegužės 17 d.

Žingsnis nr. 4: Pervesti  500 EUR avansą iki gegužės 31 d.

Stojantieji, norintys galutinai rezervuoti studijų vietą, iki gegužės 31 d. turi pervesti į Universiteto sąskaitą 500 EUR avansą, kuris yra išskaičiuojamas iš mokėtino studijų mokesčio už rudens semestrą. Nutraukus studijų sutartį avansas nėra grąžinamas.

Žingsnis nr. 5: Pateikti trūkstamus dokumentus iki birželio 28 d.

Jeigu sąlyginiame kvietime studijuoti buvo nurodyti papildomi reikalavimai, juos reikia išpildyti iki birželio 28 d., kartu pateikiant trūkstamus dokumentus.

Žingsnis nr. 6: Iki liepos 3 d. skelbiami stipendijų gavėjai

Iki liepos 3 d. skelbiami valstybės ir ISM stipendijų gavėjai. Priedai prie sutarčių pasirašomi liepos 4-5 d.

Rugsėjo 1 d. pradėk studijas ISM universitete!

Pagrindinis priėmimas (Gegužės 1 d. – birželio 28 d.)

Žingsnis nr. 1: Pateikti paraišką priėmimo sistemoje iki birželio 28 d.

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti:

 • Bakalauro laipsnio diplomo ir jo priedėlio kopijas. Įgijus išsilavinimą užsienyje, turi būti pateikta SKVC pažyma, įrodanti bakalauro laipsnio atitikimą Lietuvoje. Jei stojantysis neturi šios pažymos, diplomo pripažinimą atlieka ISM.
 • Akademinę pažymą, išduotą universiteto, jei stojimo metu dar studijuoji ar neturi diplomo ir jo priedėlio kopijų. Galutinius išsilavinimą patvirtinančius dokumentus reikia pateikti iki 06.29 d.
 • Gyvenimo aprašymas (CV) anglų k.
 • Motyvacinį laišką anglų k. Motyvacinio laiško gaires rasite čia;
 • Paso/ID kortelės kopiją;
 • Dokumentinę nuotrauką;
 • Stojimo mokestis (100 Eur).

Visi stojantieji, kurie atitinka stojimo reikalavimus ir pateikia visus reikalingus dokumentus, yra įtraukiami į atrankos procesą ir kviečiami į motyvacinį pokalbį.

Žingsnis nr. 2: Motyvacinis pokalbis

Pagrindinio priėmimo metu pokalbiai vyks individualiai suderintu laiku. Priėmimo pokalbis vyksta nuotoliniu būdu per Microsoft Teams platformą, vieno pokalbio trukmė apie 15 minučių. Pokalbio metu vertinamos:

 • dalykinės kompetencijos. Ne vadybos krypties studijas baigę stojantieji šias kompetencijas gali būti įgiję darbinėje veikloje, stažuočių, kursų, seminarų, projektų metu, mokantis savarankiškai, dalyvaujant savanorystės veiklose, nevyriausybinių ir studentiškų organizacijų veiklose;
 • asmeninės kompetencijos: komunikavimas anglų kalba, lyderystės, loginio mąstymo, argumentavimo. Priėmimo pokalbis suprantamas kaip stojančiojo sąmoningo apsisprendimo studijuoti pasirinktą programą vertinimas bei jo akademinio tinkamumo ir pasirengimo studijoms vertinimas. Pokalbis vyksta anglų ir lietuvių kalbomis.

Žingsnis nr. 3: Iki liepos 3 d. skelbiami stipendijų gavėjai

Iki liepos 3 d. skelbiami valstybės ir ISM stipendijų gavėjai. Studijų sutartys ir priedai prie sutarčių pasirašomi iki liepos 5 d.

Žingsnis nr. 4: Iki liepos 12 d. pervedamas  500 EUR avansas

Stojantieji, norintys galutinai rezervuoti studijų vietą, iki liepos 12 d. turi pervesti į Universiteto sąskaitą 500 EUR avansą, kuris yra išskaičiuojamas iš mokėtino studijų mokesčio už rudens semestrą. Nutraukus studijų sutartį avansas nėra grąžinamas.

Rugsėjo 1 d. pradėk studijas ISM universitete!

Papildomas priėmimas (Liepos 1 d. – rugpjūčio 27 d.)

Žingsnis nr. 1: Pateikti paraišką priėmimo sistemoje liepos 1- rugpjūčio 27 dienomis

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti:

 • Bakalauro laipsnio diplomo ir jo priedėlio kopijas. Įgijus išsilavinimą užsienyje, turi būti pateikta SKVC pažyma, įrodanti bakalauro laipsnio atitikimą Lietuvoje. Jei stojantysis neturi šios pažymos, diplomo pripažinimą atlieka ISM.
 • Akademinę pažymą, išduotą universiteto, jei stojimo metu dar studijuoji ar neturi diplomo ir jo priedėlio kopijų. Galutinius išsilavinimą patvirtinančius dokumentus reikia pateikti su priėmimo vadovu sutartu laiku.
 • Gyvenimo aprašymas (CV) anglų k.
 • Motyvacinį laišką anglų k. Motyvacinio laiško gaires rasite čia;
 • Paso/ID kortelės kopiją;
 • Dokumentinę nuotrauką;
 • Stojimo mokestis (100 Eur).

Visi stojantieji, kurie atitinka stojimo reikalavimus ir pateikia visus reikalingus dokumentus, yra įtraukiami į atrankos procesą ir kviečiami į motyvacinį pokalbį.

Visi stojantieji, kurie atitinka stojimo reikalavimus ir pateikė reikalingus dokumentus bus įtraukti į atrankos procesą.

Žingsnis nr. 2: Motyvacinis pokalbis

Priėmimo pokalbis vyksta nuotoliniu būdu per Microsoft Teams platformą, vieno pokalbio trukmė apie 15 minučių. Pokalbio metu vertinamos:

 • dalykinės kompetencijos. Ne vadybos krypties studijas baigę stojantieji šias kompetencijas gali būti įgiję darbinėje veikloje, stažuočių, kursų, seminarų, projektų metu, mokantis savarankiškai, dalyvaujant savanorystės veiklose, nevyriausybinių ir studentiškų organizacijų veiklose;
 • asmeninės kompetencijos: komunikavimas anglų kalba, lyderystės, loginio mąstymo, argumentavimo. Priėmimo pokalbis suprantamas kaip stojančiojo sąmoningo apsisprendimo studijuoti pasirinktą programą vertinimas bei jo akademinio tinkamumo ir pasirengimo studijoms vertinimas. Pokalbis vyksta anglų ir lietuvių kalbomis.

Žingsnis nr. 3: Galutinai rezervuok studijų vietą iki rugpjūčio 27 dienos

Studijų vieta yra užtikrinama pasirašius studijų sutartį ir sumokėjus pirmojo semestro studijų kainą, ne vėliau nei iki rugpjūčio 27 d. Studijų vietos rezervacijos mokestis (500 Eur), yra įskaitomas į mokėtiną pirmojo semestro studijų kainą. Studijų sutarties nutraukimo atveju, studijų vietos rezervacijos mokestis (500 Eur) nėra grąžinamas.

Rugsėjo 1 d. pradėk studijas ISM universitete!

Priėmimas į Executive MBA studijas

Pasitikrinkite ar atitinkate reikalavimus 

Norint studijuoti ISM Universitete, stojantysis turi atitikti šiuos reikalavimus: 

 • turintys bakalauro išsilavinimą: baigę bet kurios studijų krypties universitetines bakalauro studijas.
 • turintys profesinį ir/ ar profesinio bakalauro išsilavinimą tvirtinami atskiru priėmimo komisijos sprendimu.
 • mokantys anglų kalbą Upper Intermediate arba aukštesniu lygiu. Stojančiųjų kalbos žinios tikrinamos asmeninio pokalbio metu.
 • turintys ne mažiau nei 5 metus vadovaujamo darbo patirties, įgytos ne bakalauro studijų metu.

Visi stojantieji, kurie atitinka reikalavimus yra kviečiami pateikti paraišką priėmimo sistemoje

Neformaliuoju ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo tvarkos aprašą galima rasti ČIA

Pagrindinis priėmimas

Žingsnis nr. 1: Pateikti paraišką ir dokumentus nuo 2024 03 25 – 2024 06 28 iki 24.00 val

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti priėmimo sistemoje:

 • paso ar asmens tapatybės kortelės kopija;
 • bakalauro diplomo bei jo priedų, kitų išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijos;
 • motyvacijos laiškas (anglų kalba);
 • rekomendacija (anglų kalba);
 • notaro patvirtintos išsilavinimą patvirtinančių dokumentų vertinimo į anglų kalbą kopijos, jei stojantysis yra įgijęs išsilavinimą užsienio aukštojoje mokykloje ir dokumentai išduoti ne anglų kalba;
 • ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Kokybės centro pažymos dėl kvalifikacijos pripažinimo
 • kopija, jeigu stojantysis yra įgijęs išsilavinimą užsienio aukštojoje mokykloje;
 • gyvenimo aprašymas (CV) (anglų kalba);
 • stojamosios studijų įmokos mokėjimo kvito kopija (145 Eur).

Visi stojantieji, kurie atitinka stojimo reikalavimus ir pateikė reikalingus dokumentus bus pakviesti į motyvacinius pokalbius.

Žingsnis nr. 2: Sudalyvauti motyvaciniame pokalbyje iki 2024 06 28 pagal individualų grafiką

Motyvaciniai pokalbiai vyksta nuotoliniu būdu per Microsoft Teams platformą arba gyvai. Vieno pokalbio trukmė apie 1 val. Pokalbį veda EMBA programos vadovė. Pokalbis vyksta anglų ir lietuvių kalbomis.

Žingsnis nr. 3: Priėmimo komisijos posėdis 2024 07 08

Studijų priėmimo komisiją sudaro trys nariai: Rektorius; Verslo administravimo (MBA) vadovams programos direktorius (-ė); Vadovų mokymosi konsultantas (-ė).

Žingsnis nr. 4: Kvietimo studijuoti paskelbimas 2024 07 08

Kvietimas studijuoti siunčiamas elektroniniu paštu arba skambučiu. Nepatekę į studijas taip pat informuojami elektroniniu paštu arba skambučiu.

Žingsnis nr. 5: Apeliacijų priėmimas iki 2024 07 11

Apeliacijų svarstymas ir sprendimų paskelbimas 2023 07 12. Apeliacijos priimamos elektroniniu paštu emba@ism.lt. Atsakymai išnagrinėjus apeliacijas siunčiami el. paštu iš kurio buvo gauta apeliacija.

Žingsnis nr. 6: Pasirašyti studijų sutartį iki 2024 07 12

Pasirašant studijų sutartį, pakviestieji studijuoti privalo pateikti originalius dokumentus arba notaro patvirtintas šių dokumentų kopijas: asmens tapatybės kortelę arba pasą, diplomą (-us) ir jo priedėlį (-ius), kitus išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Kokybės centrą pažymą dėl kvalifikacijos pripažinimo

Papildomas priėmimas

Žingsnis nr. 1: Pateikti paraišką ir dokumentus nuo 2024 07 08 – 2024 11 20 iki 24.00 val.

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti priėmimo sistemoje:

 • paso ar asmens tapatybės kortelės kopija;
 • bakalauro diplomo bei jo priedų, kitų išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijos;
 • motyvacijos laiškas (anglų kalba);
 • rekomendacija (anglų kalba);
 • notaro patvirtintos išsilavinimą patvirtinančių dokumentų vertinimo į anglų kalbą kopijos, jei stojantysis yra įgijęs išsilavinimą užsienio aukštojoje mokykloje ir dokumentai išduoti ne anglų kalba;
 • ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Kokybės centro pažymos dėl kvalifikacijos pripažinimo
 • kopija, jeigu stojantysis yra įgijęs išsilavinimą užsienio aukštojoje mokykloje;
 • gyvenimo aprašymas (CV) (anglų kalba);
 • stojamosios studijų įmokos mokėjimo kvito kopija (145 Eur).

Visi stojantieji, kurie atitinka stojimo reikalavimus ir pateikė reikalingus dokumentus bus pakviesti į motyvacinius pokalbius.

Žingsnis nr. 2: Sudalyvauti motyvaciniame pokalbyje iki 2024 11 21 pagal individualų grafiką

Motyvaciniai pokalbiai vyksta nuotoliniu būdu per Microsoft Teams platformą arba gyvai. Vieno pokalbio trukmė apie 1 val. Pokalbį veda EMBA programos vadovė. Pokalbis vyksta anglų ir lietuvių kalbomis.

Žingsnis nr. 3: Priėmimo komisijos posėdis 2024 11 21

Studijų priėmimo komisiją sudaro trys nariai: Rektorius; Verslo administravimo (MBA) vadovams programos direktorius (-ė); Vadovų mokymosi konsultantas (-ė).

Žingsnis nr. 4: Kvietimo studijuoti paskelbimas 2024 11 21

Kvietimas studijuoti siunčiamas elektroniniu paštu arba skambučiu. Nepatekę į studijas taip pat informuojami elektroniniu paštu arba skambučiu.

Žingsnis nr. 5: Apeliacijų priėmimas iki 2024 11 21, 10.00 val.

Apeliacijų svarstymas ir sprendimų paskelbimas 2024 11 22. Apeliacijos priimamos elektroniniu paštu emba@ism.lt. Atsakymai išnagrinėjus apeliacijas siunčiami el. paštu iš kurio buvo gauta apeliacija.

Žingsnis nr. 6: Pasirašyti studijų sutartį iki 2024 11 22

Pasirašant studijų sutartį, pakviestieji studijuoti privalo pateikti originalius dokumentus arba notaro patvirtintas šių dokumentų kopijas: asmens tapatybės kortelę arba pasą, diplomą (-us) ir jo priedėlį (-ius), kitus išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Kokybės centrą pažymą dėl kvalifikacijos pripažinimo

Priėmimas į Vadovų magistrantūros studijas

Susipažinkite su priėmimo taisyklėmis

Pasitikrinkite ar atitinkate reikalavimus

Norint studijuoti ISM Universitete MM studijų programą, stojantysis turi atitikti šiuos reikalavimus: 

 • turintys bakalauro išsilavinimą: baigę bet kurios studijų krypties universitetines, kolegines arba profesinio bakalauro studijas;  
 • mokantys anglų kalbą Upper Intermediate arba aukštesniu lygiu. Stojančiųjų kalbos žinios tikrinamos asmeninio pokalbio metu; 
 • turintys ne mažiau nei 4 metų vadybinės darbo patirties, įgytos ne bakalauro studijų metu.  

Visi stojantieji, kurie atitinka reikalavimus yra kviečiami pateikti paraišką priėmimo sistemoje.

Neformaliuoju ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo tvarkos aprašą galima rasti ČIA.

Pagrindinis priėmimas

Žingsnis nr. 1: Registracija bei dokumentų pateikimas

Pateikti paraišką ir dokumentus priėmimo sistemoje. Prieš keliant dokumentus rekomenduojame pažiūrėti video. Dokumentai, kuriuos reikia pateikti priėmimo sistemoje:

 • pasas ar asmens tapatybės kortelė;  
 • bakalauro diplomas bei jo priedai, kiti išsilavinimą patvirtinantys dokumentai;  
 • motyvacijos laiškas anglų kalba;  
 • notaro patvirtinti išsilavinimą patvirtinančių dokumentų vertinimai į anglų kalbą, jei stojantysis yra įgijęs išsilavinimą užsienio aukštojoje mokykloje ir dokumentai išduoti ne anglų kalba;  
 • gyvenimo aprašymas (lietuvių arba anglų kalba);  
 • stojamosios studijų įmokos mokėjimo kvitas (145 Eur);  
 • dokumentas, patvirtinantis pavardės keitimą, jei ne visi pateikiami dokumentai yra išduoti ta pačia pavarde;  
 • Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) išduota pažyma (ar sprendimas) dėl akademinio pripažinimo, jeigu stojantysis yra įgijęs išsilavinimą užsienio aukštojoje mokykloje; jei stojantysis neturi SKVC pažymos (ar sprendimo) dėl akademinio pripažinimo, jį atliks ISM Studijų paslaugų padalinys.  

Visi stojantieji, kurie atitinka stojimo reikalavimus ir pateikė reikalingus dokumentus bus pakviesti į motyvacinius pokalbius. 

Žingsnis nr. 2: Motyvacinis pokalbis

Motyvaciniai pokalbiai vyksta nuotoliniu būdu per Microsoft Teams platformą. Vieno pokalbio trukmė apie 30 min. Pokalbį veda pasirinkto modulio vadovas arba MM programos vadovė bei priėmimo skyriaus atstovas.

Žingsnis nr. 3: Priėmimo komisijos posėdis 

Studijų priėmimo komisiją sudaro trys nariai:

ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Vadovų magistrantūros programos direktorė;

ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Pardavimų ir rinkodaros direktorė;

ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Vadovų mokymosi konsultantas.

Žingsnis nr. 4: Kvietimo studijuoti paskelbimas

Kvietimas studijuoti siunčiamas elektroniniu paštu arba stojantysis informuojamas skambučiu. Nepatekę į studijas taip pat informuojami elektroniniu paštu arba skambučiu.

Žingsnis nr. 5: Apeliacijų priėmimas

Apeliacijos priimamos elektroniniu paštu vadovams@ism.lt

Išnagrinėjus apeliacijas atsakymai siunčiami el. paštu iš kurio buvo gauta apeliacija.

Žingsnis nr. 6: Studijų sutarties pasirašymas

Studijų sutartį kviečiame pasirašyti nuotoliniu būdu.

Priėmimo procedūra Pavasario semestro priėmimo datos
Prašymų ir dokumentų pateikimas internetu (my.ism.lt.)  2024 04 02 – 2024 06 30 iki 23.59 val.
Asmeniniai pokalbiai Iki 2024 07 05 pagal individualų grafiką
Kvietimo studijuoti paskelbimas Iki 2024 07 05
Apeliacijų priėmimas Iki 2024 07 12 12.00 val.
Apeliacijų svarstymas ir sprendimų paskelbimas 2024 07 17
Sutarčių su pakviestaisiais studijuoti pasirašymas Iki 2024 07 18

 

Papildomas priėmimas

Žingsnis nr. 1: Registracija bei dokumentų pateikimas

Pateikti paraišką ir dokumentus priėmimo sistemoje. Prieš keliant dokumentus rekomenduojame pažiūrėti video. Dokumentai, kuriuos reikia pateikti priėmimo sistemoje:

 • pasas ar asmens tapatybės kortelė;  
 • bakalauro diplomas bei jo priedai, kiti išsilavinimą patvirtinantys dokumentai;  
 • motyvacijos laiškas anglų kalba;  
 • notaro patvirtinti išsilavinimą patvirtinančių dokumentų vertinimai į anglų kalbą, jei stojantysis yra įgijęs išsilavinimą užsienio aukštojoje mokykloje ir dokumentai išduoti ne anglų kalba;  
 • gyvenimo aprašymas (lietuvių arba anglų kalba);  
 • stojamosios studijų įmokos mokėjimo kvitas (145 Eur);  
 • dokumentas, patvirtinantis pavardės keitimą, jei ne visi pateikiami dokumentai yra išduoti ta pačia pavarde;  
 • Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) išduota pažyma (ar sprendimas) dėl akademinio pripažinimo, jeigu stojantysis yra įgijęs išsilavinimą užsienio aukštojoje mokykloje; jei stojantysis neturi SKVC pažymos (ar sprendimo) dėl akademinio pripažinimo, jį atliks ISM Studijų paslaugų padalinys.  

 Visi stojantieji, kurie atitinka stojimo reikalavimus ir pateikė reikalingus dokumentus bus pakviesti į motyvacinius pokalbius. 

Žingsnis nr. 2: Motyvacinis pokalbis

Motyvaciniai pokalbiai vyksta nuotoliniu būdu per Microsoft Teams platformą. Vieno pokalbio trukmė apie 30 min. Pokalbį veda pasirinkto modulio vadovas arba MM programos vadovė bei priėmimo skyriaus atstovas.

Žingsnis nr. 3: Priėmimo komisijos posėdis 

Studijų priėmimo komisiją sudaro trys nariai:

ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Vadovų magistrantūros programos direktorė;

ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Pardavimų ir rinkodaros direktorė;

ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Vadovų mokymosi konsultantas.

Žingsnis nr. 4: Kvietimo studijuoti paskelbimas

Kvietimas studijuoti siunčiamas elektroniniu paštu arba stojantysis informuojamas skambučiu. Nepatekę į studijas taip pat informuojami elektroniniu paštu arba skambučiu.

Žingsnis nr. 5: Apeliacijų priėmimas

Apeliacijos priimamos elektroniniu paštu vadovams@ism.lt

Išnagrinėjus apeliacijas atsakymai siunčiami el. paštu iš kurio buvo gauta apeliacija.

Žingsnis nr. 6: Studijų sutarties pasirašymas

Studijų sutartį kviečiame pasirašyti nuotoliniu būdu.

 

Prašymų ir dokumentų pateikimas internetu (my.ism.lt.) 2024 07 01 – 2024 09 01 iki 23.59 val.
Asmeniniai pokalbiai Iki 2024 09 03 pagal individualų grafiką
Kvietimo studijuoti paskelbimas Iki 2024 09 03
Apeliacijų priėmimas Iki 2024 09 04 12.00 val.
Apeliacijų svarstymas ir sprendimų paskelbimas 20209 05
Sutarčių su pakviestaisiais studijuoti pasirašymas Iki 2024 09 05

 

Priėmimas į Švietimo lyderystės studijas

Pasitikrinkite ar atitinkate reikalavimus

 • aukštasis universitetinis išsilavinimas bet kurioje studijų kryptyje (šakoje);
 • baigę kolegines studijas ir įgiję profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, gali teikti prašymą dėl stojimo į ISM Švietimo Lyderystės magistrantūros studijų programą (baigę išlyginamąsias studijas);
 • anglų kalbos ar kitos užsienio kalbos žinios;
 • ne mažiau kaip 3 metų darbo patirtį švietimo srityje;
 • stojantys yra pedagogų registre (papildoma sąlyga stojantiems pagal Projektą);
 • švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovai/direktoriai (papildoma sąlyga stojantiems pagal Projektą);
 • kiti pedagoginiai darbuotojai (papildoma sąlyga stojantiems pagal Projektą).

SVARBU. Įgiję magistro laipsnį valstybės lėšomis gali pretenduoti į studijų finansavimą

Pagrindinis priėmimas (Informacija ruošiama)

Žingsnis nr. 1: Pateikti dokumentus

Prieš keliant dokumentus rekomenduojame pažiūrėti video. Dokumentai, kuriuos reikia pateikti priėmimo sistemoje:

 • motyvacinis laiškas;
 • bakalauro diplomas arba jam prilyginamas, turint papildomą diplomą taip pat įkelti (pvz. magistro laipsnis);
 • 1 rekomendacija iš vadovo arba švietimo skyriaus vedėjo;
 • gyvenimo aprašymas (CV);
 • notaro tvirtintas diplomo ir jo priedėlio vertimas (tik stojantiesiems, kurie įgijo išsilavinimą užsienio mokymo įstaigose);
 • studijų kokybės vertinimo centro pažyma (tik stojantiesiems, kurie įgijo išsilavinimą užsienio mokymo įstaigose);
 • 1 nuotrauka (3×4 cm);
 • paso arba asmens tapatybės kortelės kopija;
 • pavardės keitimo dokumentas (tik tiems, kurių pavardė stojimo metu yra kitokia nei nurodyta asmens dokumentuose);
 • pažyma apie užimamas pareigas švietimo įstaigoje (nekelti).

Visi stojantieji, kurie atitinka stojimo reikalavimus ir pateikė reikalingus dokumentus bus pakviesti į motyvacinius pokalbius.

Žingsnis nr. 2: Sudalyvauti motyvaciniame pokalbyje

Motyvaciniai pokalbiai vyksta nuotoliniu būdu per Microsoft Teams platformą, vieno pokalbio trukmė apie 30 minučių. Pokalbyje dalyvauja ISM akademinis darbuotojas (programos vadovas arba dėstytojas). Pokalbis vyksta lietuvių kalba ir 70 % stojamojo balo sudaro motyvacinis pokalbis.

Žingsnis nr. 3: Priėmimo komisijos posėdis po pagrindinio ir papildomo priėmimų

Žingsnis nr. 4: Kvietimo studijuoti paskelbimas po pagrindinio ir papildomų priėmimų

Kvietimas studijuoti siunčiamas elektroniniu paštu arba stojantysis informuojamas skambučiu. Nepatekę į studijas taip pat informuojami elektroniniu paštu arba skambučiu.

Žingsnis nr. 5: Apeliacijų priėmimas

Apeliacijos priimamos elektroniniu paštu ausra.selelionyte@archive.ism.lt

Išnagrinėjus apeliacijas atsakymai siunčiami el. paštu iš kurio buvo gauta apeliacija.

Žingsnis nr. 6: Pasirašyti studijų sutartį

*Papildomas priėmimas vykdomas, jei lieka laisvų vietų.

Sutartis siunčiama studento nurodytu el. paštu, pasirašymui. Po pasirašymo sutartis grįžtą gavėjui t.y. ISM darbuotojui, kuris siuntė sutartį.

Po studijų sutarties pasirašymo iki studijų pradžios Jus elektroniniu paštu pasieks informacija apie prisijungimą prie sistemų.

Mokėjimas už studijas bus siunčiamas el. paštu ir pavedimą turėsite padaryti per 14 kalendorinių dienų į nurodytą banko sąskaitą.