Stipendija „Siekiantiems daugiau“

Apie stipendiją

ISM stipendijos „Siekiantiems daugiau“ skiriamos išankstinio piėmimo metu stojantiems jaunuoliams, užsiimantiems aktyvia sportine, menine, visuomenine, politine ar verslumą skatinančia veikla.

Išskiriamos 5 stipendijų kategorijos:*

 • Ateities politikos lyderio stipendija**
  Vertinamos visos papildomos veiklos, orientuotos į politinių žinių ir kompetencijų ugdymą (dalyvavimas LMS veikloje, mokinių savivaldoje ir kt.).
 • Verslumo stipendija
  Vertinamos papildomos veiklos, ugdančios verslumo įgūdžius (dalyvavimas ISM Verslumo klube, LJA veikloje, kuriantiems ar įkūrusiems savo verslus ir kt.).
 • Sporto stipendija
  Stipendija skiriama miesto, respublikinių, Europos ar pasaulio čempionatų/varžybų prizininkams įvairiuose sporo šakose.
 • Meno stipendija
  Vertinami pasiekimai ir laimėjimai įvairiuose meninėse veiklose (muzika, dailė, teatras, kt.).
 • Visuomeniškumo stipendija
  Atrenkant kandidatus bus vertinama jūsų kitiems neatlygintinai skiriama veikla/savanorystės (pvz. darbas gyvūnų prieglaudose, Raudonąjame kryžiuje, Maisto banke ir kt.).

*Stojantysis gali pretenduoti ne daugiau kaip į vieną „Siekiantiems daugiau” stipendijos kategoriją.
**Stipendija skiriama tik stojantiesiems ir Ekonomikos ir politikos studijų programą.

Kokie pagrindiniai kriterijai vertinami atrenkant kandidatus?

Atrenkant kandidatus atsižvelgiama į laiko tarpą, kurį užsiimama vertinama veikla bei pasiekimus ir laimėjimus kiekvienoje srityje. Motyvacinių pokalbių metu gali būti patikrintas ir supratimas apie sritį.

Kiekvienas kandidatas bus vertinamas individualiai, atsižvelgiant į pateiktus dokumentus, įrodančius pasiekimus bei motyvacinio pokalbio metu paminėtą informaciją.

Koks šių stipendijų skyrimo ir gavimo procesas?

 • Stojantieji per išankstinį priėmimą priėmimų sistemoje turės pažymėti specialų lauką, nurodantį interesą pretenduotį į šią stipendiją bei pateikti dokumentus, įrodančius pasiekimus.
 • Gegužės mėnesį, motyvacinių pokalbių metu, kiekvienam „Siekiantiems daugiau“ stipendijų gavėjui bus užduota keletas papildomų klausimų, siekiant geriau suprasti patirtį srityje, į kurios stipendiją pretenduojama.
 • Po motyvacinių pokalbių, ISM priėmimo komanda surengs posėdį, kurio metu bus atrinkta iki 2 kandidatų iš kiekvienos kategorijos, kuriems bus skiriama 50% studijų stipendija.
 • Gavus šią stipendiją kandidatas privalo atitikti sąlyginiame laiške iškeltas sąlygas bei pasiekti 5,4 konkursinio balo ribą po egzaminų tam, kad įsigaliotų studijų sutartis bei išankstinio priėmimo metu skirtos stipendijos.

Ar ši stipendija sumuojasi su kitomis ISM stipendijomis?

Ši stipendija sumuojasi su kitomis ISM stipendijomis, t.y. jei išankstinio priėmimo metu gavote 25% stipendiją, kuri skiriama vertinant motyvaciją studijuoti ISM bei pažymius ir papildomai jums buvo suteikta 50% ISM „Siekiantiems daugiau“ stipendija – po išankstinio priėmimo galite užsitikrinti 75% stipendiją dar iki egzaminų. Tai negalioja tik gavusiems ISM 100 talentų bei ISM Socialinę stipendiją, dengiančias 100% mokslo kainos.