Psichologinės konsultacijos

Šiame puslapyje

Apie psichologines konsultacijas

Tai psichologo teikiami žmonėms profesionalūs patarimai, rekomendacijos, paaiškinimai. Gali būti vienkartinis arba trukti ilgesnį laiką (tai priklauso nuo psichologinių problemų sudėtingumo, konsultuojamojo asmenybės bruožų).

Psichologinio konsultavimo metu taikant specialias konsultavimo technikos teikiama paslauga asmenims, siekiantiems analizuoti, spręsti asmeninius sunkumus ir (ar) klausimus. Psichologas padeda įveikti kasdieniniame gyvenime kylančias problemas.

Psichologas panaudodamas specialius testus, tiria įvairius psichikos procesus: dėmesį, atmintį, intelektinius gebėjimus, mąstymą, asmenybės bruožus, savęs vertinimą, sugebėjimą užmegzti ir išlaikyti santykius ir t.t. Taip pat padeda spręsti problemas iškilusias tarpasmeniniuose santykiuose, darbe ar šeimoje.

Konsultacijos metu konsultantas gali padėti formuoti teigiamą požiūrį į save bei išorinį pasaulį, įveikti beviltiškumo jausmą, jaustis atsakingu ir kontroliuojančiu savo veiksmus, rasti kasdienių problemų sprendimus, atrasti stipriąsias savo puses, įveikti stresą, neigiamus išgyvenimus, bandyti spręsti tarpasmeninius konfliktus.

Tikslas – padėti išsiaiškinti, suprasti bei spręsti asmeninius arba tarpasmeninius su psichologine savijauta ar elgesiu susijusius sunkumus.

Kada reikalingas psichologinis konsultavimas?

Konsultacijos skirtos studentams ir universiteto darbuotojams, kuriems reikia pagalbos bandant susidoroti su asmeniniais įvairiais klausimais, tiems, kurie turi asmeninių psichologinių sunkumų. Dažniausiai kreipiamasi dėl kylančių problemų, kurios daro neigiamą įtaką mokymuisi, bendrai asmens savijautai.

Dažniausiai kreipiamasi dėl:

 • abejonių kylančių prieš priimant svarbius sprendimus,
 • asmeniniais ir tarpasmeniniais sunkumais,
 • nesutarimų su aplinkiniais (šeimos nariais, draugais, bendradarbiais),
 • asmeninių artimų santykių rūpesčių,
 • vienišumo jausmo,
 • problemų darbe ar moksle,
 • nepageidautinos elgsenos (nenoru mokytis ar dirbti),
 • stipraus liūdesio, nerimo, baimių,
 • stresą keliančiais įvykiais (skyrybomis, gyvenimo džiaugsmo praradimu, ir kitais nemaloniais išgyvenimais),
 • asmeninių traumų, netekties, sunkios ligos,
 • piktnaudžiavimo įvairiomis medžiagomis,
 • nepasitenkinimo savimi,
 • savo intelektinių galimybių ir trūkumų,
 • savo asmenybės gilesnio pažinimo;
 • dėl savo vaikų elgesio, emocinių sunkumų,
 • dėl tėvų noro dar geriau pažinti savo vaiką, jo galias ir sunkumus

Mes bandysime padėti siekiant

 • Pagerinti savo supratimą apie savo sunkumus.
 • Nustatyti ir plėtoti tinkamų streso įveikos būdų.

Konsultacijų metu psichologinis palaikymas, psichologinių problemų sprendimas, leidžia geriau sutelkti dėmesį į savo studijas, į tinkamus darbo rezultatus.

Jei turite psichologinių sunkumų (emocinių, kognityvinių, elgesio, socialinių, asmenybinių), kurie gali trukdyti savo universitetinei veiklai, profesinei patirčiai, savo asmenybės augimui, Jus galite pasinaudoti suteiktomis konsultacijomis ir taip bandyti ieškoti galimų problemų sprendimo būdų, ar siekti savo asmenybės tolesnio augimo.

Konfidencialumas

Universiteto konsultantai laikosi konfidencialumo principo. Nuo psichologų priklauso ne tik žmogaus psichologinė gerovė, jiems suteikiama ir labai asmeniška informacija. Niekas (artimieji, bendradarbiai, vadovai, fakulteto nariai, studentai) negali gauti informacijos apie Jūsų konsultacijas be Jūsų asmeninio sutikimo. Konsultavimo duomenys niekada nėra įtraukiami į akademines studentų bylas.

Kiekvienas psichologas yra įsipareigojęs laikytis psichologo profesinės etikos nuostatų, kurios garantuoja informacijos apie Jūsų kreipimąsi bei informacijos, pateikiamos konsultacijų metu konfidencialumą. Išimtis gali būti padaryta tam tikromis specifinėmis aplinkybėmis (kai kyla grėsmė Jūsų ar aplinkinių žmonių sveikatai ar gyvybei; jeigu atskleidimas yra reikalingas siekiant skubiai išvengti žalos sau ar kitam asmeniui).

Konsultacijos gali būti užrašomos (t.y., fiksuojama tam tikra demografinė informacija, stebėsenos tikslai ir pan.) taikant klinikiniams ar mokslo tikslams; siekiant užtikrinti nuolatinį profesinį tobulinimąsi; ruošiant paslaugų ataskaitas. Šie duomenys yra saugomi.

Kaip vyksta psichologinis konsultavimas?

Psichologinės konsultacijos yra prieinamos visiems ISM universiteto bendruomenės nariams (tiek universiteto studentams, tiek darbuotojams).

Norint konsultuotis galima arba užsiregistruoti (for booked appointments), arba atvykti laisvu nurodytu laiku (drop-in).