Kokybė ISM

Kokybės politika

Kokybė ISM – tai kokybės kultūra ir aiškiai apibrėžti veiklos procesai. Kokybės užtikrinimas  nėra vienkartinė veikla, bet nuolat vykstantis procesas, nuo kurio priklauso pasitikėjimas universiteto studijų programomis ir kitomis teikiamomis paslaugomis. Labai svarbu, kad visa universiteto bendruomenė sutaria ir laikosi pagrindinių kokybės užtikrinimo principų, pagrįstų universiteto bendruomenės konstitucija – ISM vertybėmis.

Kokybės kultūra ISM – svarbiausias prioritetas, kurios plėtojimas padeda užtikrinti ne tik aukščiausią studijų, mokslo tyrimų kokybę, bet drauge sukuria unikalią pasitikėjimo, meistriškumo, paslaugumo, teigiamų pokyčių kultūrą organizacijoje.

ISM kokybės užtikrinimo principai: • Mes siekiame ne tik užtikrinti, bet ir nuolatos gerinti studijų kokybę. • Visa bendruomenė atsako už kokybės užtikrinimą ir gerinimą. • Mums svarbi mūsų studentų, dėstytojų, absolventų ir kitų socialinių dalininkų nuomonė ir jų įsitraukimas į kokybės užtikrinimo procesą. • Mes siekiame išorinės ir vidinės kokybės užtikrinimo dermės. • Mes garantuojame kokybės užtikrinimo procedūrų skaidrumą. • Esame atviri teikiamoms kokybės užtikrinimo rekomendacijoms, jas įgyvendiname ir teikiame grįžtamąjį ryšį. • ISM kokybės užtikrinimo sistema atitinka nacionalinius ir tarptautinius standartus.

Tarptautinės akreditacijos

ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas pretenduoja gauti aukščiausio lygio pasaulio verslo mokyklų tinklo (AACSB) akreditaciją, liudijančią tarptautinį verslo ir visuomenės pripažinimą.

AACSB International yra daugiau nei 1500 verslo švietimo institucijų pasaulyje vienijanti organizacija, teikianti kokybės užtikrinimo paslaugas. AACSB yra suteikę akreditacijas daugiau nei 785 pažangiausioms verslo mokykloms. Baltijos šalyse dar nėra nė vienos AACSB akredituotos verslo mokyklos.

ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas pretenduoja gauti aukščiausio lygio pasaulio verslo mokyklų tinklo (AACSB) akreditaciją, liudijančią tarptautinį verslo ir visuomenės pripažinimą.

AACSB International yra daugiau nei 1500 verslo švietimo institucijų pasaulyje vienijanti organizacija, teikianti kokybės užtikrinimo paslaugas. AACSB yra suteikę akreditacijas daugiau nei 785 pažangiausioms verslo mokykloms. Baltijos šalyse dar nėra nė vienos AACSB akredituotos verslo mokyklos.

Išorinis kokybės vertinimas

AKREDITACIJOS

2018 m. lapkričio 14-15 d. tarptautinė agentūra FIBAA (Foundation for International Business Administration Accreditation, Vokietija) atliko ISM universiteto Ekonomikos, Ekonomikos ir politikos bei Finansų ekonomikos studijų programų išorinį ekspertinį vertinimą. Ekspertų grupę sudarė: Prof. Dr. Petra Jordanov, Prof. Dr. Jürgen Jerger, Prof. Dr. Tomas Kačerauskas, Robert Kotal ir Sarae El-Mourabit.

Ekspertai vizito metu susitiko su ISM universiteto socialiniais partneriais: studentais, dėstytojais, administracijos darbuotojais, institucijos partneriais, vertino universiteto vidinės studijų kokybės užtikrinimo sistemą, jos atitikimą kokybiniams ir kiekybiniams kriterijams, institucijos strateginį valdymą, mokslinę veiklą, sąlygų mokymuisi visą gyvenimą dermę su Lietuvos ir Europos aukštojo mokslo nuostatomis, universiteto veiklos poveikį šaliai ir regionui.

Kviečiame susipažinti su oficialiomis FIBAA vertinimo išvadomis:

Ekonomika >>>>>>>

Ekonomika ir politika >>>>>>>

Finansų ekonomika >>>>>>>

2016 m. gruodžio 13-14 d. tarptautinė Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) ekspertų grupė atliko ISM magistro studijų Inovacijų ir technologijų vadybos ir Švietimo lyderystės programų išorinį ekspertinį vertinimą. Ekspertų grupę sudarė: Prof. Dr. Csaba Forgacs, Prof. Dr. Pandelis Ipsilandis, Prof. Dr. Georgi Apostolov, Ugnė Bartašiūtė ir Eimantas Kisielius.

Ekspertai vizito metu susitiko su ISM universiteto socialiniais partneriais: studentais, dėstytojais, administracijos darbuotojais, institucijos partneriais, vertino universiteto vidinės studijų kokybės užtikrinimo sistemą, jos atitikimą kokybiniams ir kiekybiniams kriterijams, institucijos strateginį valdymą, mokslinę veiklą, sąlygų mokymuisi visą gyvenimą dermę su Lietuvos ir Europos aukštojo mokslo nuostatomis, universiteto veiklos poveikį šaliai ir regionui.

Kviečiame susipažinti su oficialiomis SKVC vertinimo išvadomis:

Inovacijų ir technologijų vadyba >>>>>>>

Švietimo lyderystė >>>>>>>

2014 m. balandžio 14 d. tarptautinė Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) ekspertų grupė atliko ISM bakalauro studijų Finansų studijų programos išorinį ekspertinį vertinimą. Ekspertų grupę sudarė: Brian O‘Connor, prof. dr. Andreas Dietrich, prof. dr. Daniel Havran, Stasys Švagždys, Monika Kavaliauskaitė.

Ekspertai vizito metu susitiko su ISM universiteto socialiniais partneriais: studentais, dėstytojais, administracijos darbuotojais, institucijos partneriais, vertino universiteto vidinės studijų kokybės užtikrinimo sistemą, jos atitikimą kokybiniams ir kiekybiniams kriterijams, institucijos strateginį valdymą, mokslinę veiklą, sąlygų mokymuisi visą gyvenimą dermę su Lietuvos ir Europos aukštojo mokslo nuostatomis, universiteto veiklos poveikį šaliai ir regionui.

Finansų studijų programa buvo akredituota šešeriems metams ir buvo įvertinta 23 balais iš 24.

Kviečiame susipažinti su oficialiomis SKVC vertinimo išvadomis >>>>>>>

2013 m. lapkričio 13 d. tarptautinė Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) ekspertų grupė atliko ISM bakalauro studijų Tarptautinio verslo ir komunikacijos studijų programos išorinį ekspertinį vertinimą. Tarptautinio verslo ir komunikacijos studijų programa akredituota šešeriems metams, t.y. buvo suteikta akreditacija be apribojimų.

Kviečiame susipažinti su oficialiomis SKVC vertinimo išvadomis >>>>>>>

2013 m. – Verslo vadyba ir analitika – akredituota be apribojimų

2013 m.  – Vadyba – akredituota be apribojimų

2010 m. – Tarptautinė rinkodara ir vadyba – akredituota be apribojimų

ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas 2012 m. buvo akredituotas šešeriems metams. 2018 m. akreditavimo terminas buvo pratęstas iki 2021 m., kuomet yra numatytas periodinis universiteto vertinimas bei akreditavimas.

Čia galite susipažinti su vertinimo išvadomis >>>>>>>  bei įsakymu dėl akreditavimo >>>>>>>

Vidinis kokybės užtikrinimas

Kokybės užtikrinimui universitete yra svarbus subsidiarumo principas, kuris reiškia, kad sprendimai dėl veiklos turi būti priimami tame lygmenyje, kuriame visų problemų ir procedūrinių klausimų sprendimas yra efektyviausiais. Tokiu būdu, kai sprendimų teisė patikima tam lygmeniui, kuriame jis efektyviausias, atsakomybė už veiklos kokybę taip pat paskirstoma visiems lygmenims:

• Institucinis lygmuo
• Programos lygmuo
• Dalyko / modulio lygmuo

Studentų apklausos rezultatai