Meniu

Švietimo lyderystė

Švietimo lyderystės magistrantūros studijų programa pagrįsta šiuolaikine lyderystės samprata, kur Švietimo lyderis – atsakingas, kūrybingas, į tvarumo principus ir nuolatinį mokymąsi, tobulėjimą susitelkęs vadybos profesionalas, kurio veikla grindžiama tvirtu vertybiniu pamatu, atkakliai ir viešai koncentruojantis savo ir bendruomenių dėmesį į mokymo ir mokymosi kokybę.

„Švietimo lyderystės“ magistrantūros programos ištakos jau siekia dešimtmetį. Ši programa buvo inicijuota įgyvendinant Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos nacionalinį projektą „Lyderių laikas“. Programą jau baigė per 360 absolventų iš įvairių Lietuvos regionų. Dalis absolventų ėmėsi vadovaujamų vaidmenų švietimo įstaigose ir toliau sėkmingai kuria savo karjeras, kiti taip pat padarė profesinės karjeros pokytį.

Kam skirta programa:

 Švietimo lyderystės magistrantūros studijų programa skirta tiems, kam aktualu įgyti lyderystės švietimo vadyboje kompetencijas: esamiems švietimo institucijų, mokyklų vadovams, vadovų pavaduotojams, mokytojams bei kitiems švietimo sistemos darbuotojams, t. y. tiems žmonėms, kurie siekia daryti poveikį mokymo(si) proceso dalyviams ir per juos – rezultatams. Mokyklos, kurių vadovai sukuria sąlygas stipriai lyderystės raiškai bendruomenėse, pasiekia aukštesnės mokymo(si) kokybės ir įneša didesnį indėlį į švietimo misijos įgyvendinimą.

Praktinė patirtis:

Švietimo lyderystės programa integruoja šiuolaikinius atliktus ir atliekamus tyrimus, sukurtus dokumentus, remiasi nacionalinio projekto „Lyderių laikas“ praktine patirtimi, pasauline švietimo lyderystės patirtimi ir švietimo lyderystės mokslinėmis išvadomis ir įžvalgomis bei ISM Vadybos ir ekonomikos universitete vykdytos Švietimo lyderystės magistrantūros programos moduliais ir gerąja patirtimi. Į programą kviečiami dėstyti tiek profesoriai, tiek praktikai. Mokymo inovacijomis dalinsis ekspertai iš Suomijos.

Programos tikslas:

Parengti aukštos kvalifikacijos švietimo vadybos profesionalus - lyderius, švietimo organizacijų vadovus, gebančius kurti ir įgyvendinti lyderystės vardan mokymosi misiją įvairaus tipo ugdymo įstaigose ir švietimo valdymo ir savivaldos institucijose, t. y. pasiekti kokybinių pokyčių bei visapusiškų lyderystės raiškos švietimo kontekste rezultatų: sėkmingo mokinių ir bendruomenių mokymosi.

Dalykai:

 • tvarioji lyderystė ir strateginis švietimo organizacijos valdymas;
 • švietimo organizacijos finansų valdymas; švietimo organizacijos kokybės užtikrinimas;
 • inovatyvių švietimo projektų valdymas;
 • vertės kūrimas ir rinkodaros strategija;
 • lyderystė švietimo organizacijų žmogiškųjų išteklių valdyme;
 • mokymąsi skatinanti lyderystė ir inovacijos;
 • ugdantis vadovavimas ir konsultavimas;
 • lyderystė ir komandinis darbas;
 • lyderystės laboratorija;
 • socialinių tyrimų metodai;
 • magistro baigiamasis darbas.

Trukmė: 1,5 metų: vieni metai (2 semestrai) – paskaitos, 0,5 metų (trečias semestras) – magistro darbo rengimas. Vykdoma: ISM Vadybos ir ekonomikos universitete, Arklių 18, Vilniuje. Paskaitos vyksta kas antrą penktadienį/šeštadienį.

Planuojama studijų pradžia – 2020 rugsėjo 11 d.

Priėmimo datos:

Dokumentai priimami: 2020 06 15 – 07 07, iki 17 val.

Motyvacijos pokalbiai: 2020 07 07 – 07 27

Priėmimo komisijos posėdis: 2020 08 10

Priimtųjų sąrašas skelbiamas: 2020 08 12

Sutarčių pasirašymas: 2020 08 13 – 2020 08 20

Priėmimo reikalavimai stojant į Švietimo Lyderystės programą:

 • aukštasis universitetinis išsilavinimas bet kurioje studijų kryptyje (šakoje);
 • ne mažiau kaip 3 metai darbinės patirties švietimo srityje;
 • intermediate (B1) arba aukštesnio lygio anglų kalbos žinios.

Priėmimo eiga: 

 • atrinkti kandidatai pildo formą https://my.ism.lt ;
 • reikalingi dokumentai sukeliami į sistemą;
 • dalyvaujama motyvaciniame pokalbyje.

Stojant į Švietimo Lyderystės programą būtina pateikti šiuos dokumentus: 

 • motyvacinis laiškas;
 • bakalauro diplomas ir priedas;
 • 1 rekomendacija;
 • gyvenimo aprašymas (CV); 
 • notaro tvirtintas diplomo ir jo priedėlio vertimas (tik stojantiesiems, kurie įgijo išsilavinimą užsienio mokymo įstaigose);
 • studijų kokybės vertinimo centro pažyma (tik stojantiesiems, kurie įgijo išsilavinimą užsienio mokymo įstaigose);
 • 1 nuotrauka (3x4 cm);
 • paso arba asmens tapatybės kortelės kopija;
 • pavardės keitimo dokumentas (tik tiems, kurių pavardė stojimo metu yra kitokia nei nurodyta asmens dokumentuose).

Studijų kaina: 

Studijų kaina yra 2020 m. ŠMSM nustatyta norminė universitetinių studijų kaina, t.y. 1476 Eur už semestrą.

ISM Švietimo lyderystės magistrantūros programos finansuojamų studijų vietų kiekį ir jų finansavimo sąlygas kiekvienais akademiniais metais nustato ISM Fondas vidaus teisės aktų nustatyta tvarka.

Į studijų programos nefinansuojamas (mokamas) studijų vietas gali pretenduoti visi asmenys, norintys studijuoti šioje programoje ir atitinkantys stojantiesiems keliamus reikalavimus.

Priėmimo komisija:

Vilniuje: Arklių g. 18 – 406, elektroninis paštas: eglrai@ism.lt

Darbo laikas: 9-17 val., pietų pertrauka 12-13 val.

Programos vadovė - Margarita Pilkienė

2020 metų studentų priėmimo taisyklės į studijų programą „ŠVIETIMO LYDERYSTĖ“ ČIA

ČIA rasite modulių anotacijas.