Meniu

Švietimo lyderystė

Švietimo lyderystės magistrantūros studijų programa pagrįsta lyderystės samprata, atitinkančia šiuolaikinę vadybą, kur Švietimo lyderis – atsakingas, kūrybingas, į tvarumo principus ir nuolatinį mokymąsi, tobulėjimą susitelkęs vadybos profesionalas, kurio veikla grindžiama tvirtu vertybiniu pamatu, atkakliai ir viešai koncentruojantis savo ir bendruomenių dėmesį į mokymo ir mokymosi kokybę.

Kam skirta programa? Švietimo lyderystės magistrantūros studijų programa skirta pirmiausia tiems, kam aktualu įgyti lyderystės švietimo vadyboje kompetencijas: esamiems švietimo institucijų, mokyklų vadovams, vadovų pavaduotojams, mokytojams bei kitiems švietimo sistemos darbuotojams, t. y. tiems žmonėms, kurie siekia daryti poveikį mokymo(si) proceso dalyviams ir per juos – rezultatams. Mokyklos, kurių vadovai sukuria sąlygas stipriai lyderystės raiškai bendruomenėse, pasiekia aukštesnės mokymo(si) kokybės ir įneša didesnį indėlį į švietimo misijos įgyvendinimą

Praktinė patirtis Švietimo lyderystės programa integruoja šiuolaikinius atliktus ir atliekamus tyrimus, sukurtus dokumentus, remiasi nacionalinio projekto „Lyderių laikas“ praktine patirtimi, pasauline švietimo lyderystės patirtimi ir švietimo lyderystės mokslinėmis išvadomis ir įžvalgomis bei ISM Vadybos ir ekonomikos universitete vykdytos Švietimo lyderystės magistrantūros programos moduliais ir gerąja patirtimi.

Programos tikslas Parengti aukštos kvalifikacijos švietimo vadybos profesionalus - lyderius, švietimo organizacijų vadovus, gebančius kurti ir įgyvendinti lyderystės vardan mokymosi misiją įvairaus tipo ugdymo įstaigose ir švietimo valdymo ir savivaldos institucijose, t. y. pasiekti kokybinių pokyčių bei visapusiškų lyderystės raiškos švietimo kontekste rezultatų: sėkmingo mokinių ir bendruomenių mokymosi.

Dalykai: Švietimo misija kaip tvariosios lyderystės plėtra; strateginis švietimo organizacijos valdymas; švietimo organizacijos finansų valdymas; švietimo organizacijos kokybės užtikrinimas; inovatyvių švietimo projektų valdymas; vertės kūrimas ir rinkodaros strategija; lyderystė švietimo organizacijų žmogiškųjų išteklių valdyme; mokymąsi skatinanti lyderystė ir inovacijos; ugdantis vadovavimas ir konsultavimas; lyderystė ir komandinis darbas; lyderystės laboratorija; socialinių tyrimų metodai; magistro baigiamasis darbas.

Trukmė: 1,5 metų: vieni metai (2 semestrai) – paskaitos, 0,5 metų (trečias semestras) – magistro darbo rengimas. Vykdoma: ISM Vadybos ir ekonomikos universitete, Arklių 18, Vilniuje. Paskaitos vyksta kas antrą penktadienį/šeštadienį

Priėmimas bus vykdomas nuo 2020 birželio mėn. Programos vadovė: Margarita Pilkiene

Kontaktai: sl@ism.lt