Ekonomika

ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto doktorantūros studijas yra baigę vieni stipriausių šalies ekonomistai, tokie kaip Nerijus Mačiulis ir Žygimantas Mauricas. ISM universitete vykdoma ekonomikos doktorantūros programa kartu su  Vytauto Didžiojo universitetu ir Mykolo Romerio universitetu.

Bendra informacija

Mokymosi trukmė

Nuolatinės studijos: 4 metai, Ištęstinės studijos: 6 metai, Eksternu: iki 1 metų

Mokymosi kalba

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis

Ekonomikos mokslų daktaras

Mokomieji dalykai

Disertacijų gynimas

Doktorantas gali teikti ginti disertaciją, kai:

– išlaiko visus doktoranto programoje numatytus egzaminus;

– svarbiausius savo tyrimų rezultatus paskelbia ne mažiau kaip 2 straipsniuose, išspausdintuose (arba priimtuose spausdinti) recenzuojamuose mokslo leidiniuose, arba mokslinėje monografijoje;

– pristato tyrimų rezultatus ne mažiau 2 tarptautiniuose moksliniuose renginiuose (konferencijose, seminaruose);

– yra įvykdęs akademinę praktiką.

ISM Vadybos ir ekonomikos universitete vykdoma ekonomikos doktorantūros programa kartu su Vytauto Didžiojo universitetu ir Mykolo Romerio universitetu.

Registracija

Naujausios doktorantų publikacijos

Priėmimas

 • Magistro kvalifikacinis laipsnis arba jam prilygintas aukštasis išsilavinimas.
 • Užsienio kalbų mokėjimas.

Kandidatai privalo pateikti internetinę paraišką https://my.ism.lt

 • Prašymas rektoriaus vardu dalyvauti konkurse (prašymo forma)
 • Magistro laipsnį arba jį atitinkančią kvalifikaciją patvirtinantis diplomas ir jo priedas / priedėlis (įforminus dokumentus, originalai iš karto grąžinami).
 • Dvi ekonomikos mokslo krypties mokslininkų rekomendacijos.
 • Gyvenimo aprašymas (įteikiamas pasirašytas).
 • Mokslinių publikacijų sąrašas (pateikiant pilną bibliografinį aprašą) ir jų kopijos (pateikiamos kartu su žurnalo viršelio ir turinio kopijoms); jei straipsnis dar neišspausdintas – pateikiama mokslo žurnalo redkolegijos išduota pažyma apie priimtą spaudai straipsnį (po recenzavimo procedūros) ir jo rankraštis.
 • Mokslinio tyrimo projektas: popierinė kopija bei elektroninė kopija .doc ar .docx formatu (skaitmeninė laikmena negrąžinama); jeigu prašyme nurodomos dvi tematikos, būtina pateikti 2 mokslinio tyrimo projektus (tyrimo projekto metodiniai reikalavimai).
 • Paso asmens duomenų puslapio kopija arba asmens tapatybės kortelės kopija.
 • Dokumentai, patvirtinantys pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde.
 • Kiti dokumentai, kuriuos pretendentas pageidauja pateikti.

2022 m. tematikos bus tikslinamos

*2022 m. datos bus tikslinamos

 • Prašymų dalyvauti konkurse priėmimas: 2021 07 01 – 2021 08 30
 • Doktorantūros komiteto posėdis, dalyvaujant stojantiesiems (motyvacinis pokalbis): 2021 09 09 – 2021 09 17
 • Doktorantūros komiteto posėdis, nedalyvaujant stojantiesiems (konkurso rezultatų skaičiavimas): 2021 09 09 – 2021 09 17
 • Pretendentų informavimas apie konkurso rezultatus: 2021 09 20
 • Apeliacijų teikimas doktorantūros komitetui: 2021 09 21 – 2021 09 23
 • Apeliacijų teikimas doktorantūros institucijos, į kurią asmuo pretendavo, vadovui: 2021 09 24 – 2021 09 27
 • Pakviestųjų į doktorantūrą sąrašo skelbimas: 2021 09 29
 • Studijų sutarčių su doktorantūros institucija pasirašymas: 2021 09 30

 

 • Stojamoji studijų įmoka yra 150 €. Stojamoji studijų įmoka sumokama pagal ISM Mokėjimų už universiteto paslaugas tvarką, pildant nustatytos formos mokesčio kvitą.

Stojamosios studijų įmokos mokėjimo duomenys:

Įmokos kodas: 190 Studijų kodas: 140 Mokėtojo kodas: 11999998

Gavėjas: ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas

Adresas: Aušros Vartų g. 7A, Vilnius, Lietuva

Įmonės kodas / PVM kodas.: 111963319 / LT119633113

Bankas: Luminor Bank AS

Sąskaitos Nr.: LT574010049500436891

SWIFT: AGBLLT2X

Suma: 150 € (jei mokama tik stojamoji studijų įmoka)

 • 5523 EUR (nuolatinės studijos, 4 metai);
 • 3682 EUR (ištęstinės studijos, iki 6 metų).

*Semestro kaina

Stipendijos

Valstybės studijų stipendijos nuolatinių studijų studentams yra skirtos doktorantūros studijų kainai padengti ir doktoranto stipendijai (pirmųjų metų doktorantams – 798 EUR/mėn.; antrųjų, trečiųjų ir ketvirtųjų metų doktorantams – 924 EUR/mėn.) išmokėti.

* Sprendimas dėl stipendijų skyrimo priimamas konkursinės komisijos posėdžio metu, įvertinus kandidato konkursinio balo rezultatus.

Valstybės studijų stipendija nuolatinėms studijoms

Valstybės studijų stipendijos nuolatinių studijų studentams yra skirtos doktorantūros studijų kainai padengti ir doktoranto stipendijai (pirmųjų metų doktorantams – 798 EUR/mėn.; antrųjų, trečiųjų ir ketvirtųjų metų doktorantams – 924 EUR/mėn.) išmokėti. Sprendimas dėl stipendijų skyrimo priimamas konkursinės komisijos posėdžio metu, įvertinus kandidato konkursinio balo rezultatus.

ISM absolvento studijų nuolaida

Doktorantūros studijų studentams, kurie yra ISM bakalauro, Tarptautinės magistrantūros arba Vadovų magistrantūros studijų absolventai yra suteikiama ISM absolvento studijų nuolaida. Nuolaidos dydis yra 30 % mokamos viso studijų laikotarpio studijų kainos.

Taip pat nuolaida teikiama aukštą konkursinį balą priėmimo metu gavusiems doktorantams.

Tikslinė doktorantūros stipendija įmonių tvarumo tyrimams

Siekdamas plėtoti tvarumo temą, ISM įsteigė tikslinę nuolatinių ekonomikos doktorantūros studijų vietą ir skiria stipendiją už tvarumo tematikos nagrinėjimą. Tikslinė tvarumo stipendija yra skiriama aplinkosaugos, socialinių, valdymo ir kitų įmonės tvarumo iniciatyvų finansinio vertinimo tyrimams.

Tikslinę tvarumo stipendiją sudaro 600 EUR/mėn. papildoma stipendija prie valstybės studijų stipendijos.

Doktorantūros komitetas

Doktorantūros komitetas: tvirtina disertacijų tematikų ir doktorantų vadovų konkurso bei priėmimo į doktorantūrą atviro konkurso sąlygas ir tvarką; vykdo disertacijų tematikų ir doktorantų vadovų atranką; vykdo priėmimą į doktorantūrą; svarsto ir teikia tvirtinti doktorantų mokslinių vadovų, konsultantų kandidatūras; tarpininkauja, kad būtų paskirti konsultantai; svarsto prašymus dėl mokslinio vadovo ar konsultanto keitimo; tvirtina Ekonomikos mokslo krypties doktorantūros studijų programą ir jos pakeitimus, doktorantų darbo planus, egzaminų komisijas; teikia išvadas dėl doktorantūros studijų, mokslinių tyrimų, jų rezultatų skelbimo ir daktaro disertacijos rengimo planų ir jų vykdymo; doktoranto darbo plano terminų atidėjimo; vykdo doktorantų atestaciją; užtikrina mokslo doktorantūros sėkmingą eigą ir rūpinasi jos lygio kėlimu; įvertina parengtas daktaro disertacijas; sudaro gynimo tarybas.

Ekonomikos programos doktorantūros komitetas:

 1. Prof. dr. Vilija Aleknevičienė – VDU
 2. Doc. dr. Aušra Pažėraitė – VDU
 3. Prof. dr. Kristina Levišauskaitė – VDU
 4. Prof. dr. Violeta Pukelienė – VDU
 5. Prof. dr. Vlada Vitunskienė – VDU
 6. Prof. dr. Ričardas Krikštolaitis – VDU
 7. Doc. dr. Mindaugas Butkus – VDU
 8. Prof. dr. Ilona Bučiūnienė – ISM
 9. Prof. dr. Valdonė Darškuvienė – ISM
 10. Prof. dr. Eglė Kazlauskienė – MRU
 11. Prof. dr. Asta Vasiliauskaitė – MRU
 12. Prof. dr. Zita Tamašauskienė – VU
 13. Prof. dr. Daiva Beržinskienė-Juozaitienė – VU