25% ISM pažangos stipendija

Apie stipendiją

ISM pažangos stipendija skiriama dešimčiai aukščiausią rezultatą (pagal svertinį vidurkį) turinčių ISM bakalauro studentų, studijuojančių tame pačiame kurse. Jei vidurkiai sutampa – stipendija yra skiriama turinčiam aukščiausią bendrą visų turėtų semestrų svertinį vidurkį, o jei ir svertiniai vidurkiai vienodi, tuomet stipendija skiriama aukščiausiu konkursiniu balu įstojusiam studentui. Sudarant šią eilę nėra įtraukiami „100 Talentų“ stipendiją gaunantys studentai, išvykstantys į dvigubo diplomo studijas ir tuo laikotarpiu nemokantys studijų mokesčio ISM ir studentai, turintys bent vieną akademinę skolą.

Teisė gauti pažangos stipendiją yra peržiūrima studijų komisijos ir, priklausomai nuo visų ISM studijų programų to paties kurso studentų studijų rezultatų, perskirstoma pasibaigus kiekvieniems mokslo metams.