Akademinio rašymo gairės

Akademinis rašymas

APA formatavimo ir citavimo stilius dažniausiai naudojamas verslo, komunikacijos, psichologijos ir kitose moksluose. Jis nusako studentų rengiamų akademinių rašto darbų pagrindinius formatavimo, citavimo ir naudotos literatūros sąrašo sudarymo reikalavimus, kuriuos turi atitikti visi ISM universitete rengiami rašto darbai.

Akademinis rašymas – APA stilius

Akademinis rašymas – tai vienas iš rašytinės kalbos stilių, kuriam keliami tam tikri reikalavimai. Yra keli akademinio rašymo aspektai, kuriuos studentai turi įsisavinti:

1. Bendras mokslinio rašymo stilius – gramatika, aiškumas, skaitomumas ir nešališkumas.
2. Teksto ir dokumentų formatavimo reikalavimai
3. Šaltinių citavimas – kitų autorių darbų, paskelbtų žurnalų straipsniuose, knygose, internete, įmonių interneto svetainėse ir pan., citavimas ir nuorodos.

7-ajame APA stiliaus leidime pateikiamos rekomendacijos dėl visų trijų pirmiau išvardytų akademinio rašymo sričių. ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas reikalauja, kad studentai laikytųsi visų APA stiliaus reikalavimų, išskyrus keletą nedidelių formatavimo skirtumų, kuriuos rasite savo baigiamojo darbo reikalavimų dokumente.

D.U.K.

Kodėl reikia susipažinti su 7-uoju APA stiliaus leidimu?

Jūsų rašto darbai taps aiškesni, (rašytinė) kalba – įtraukesnė, rašto darbų formatavimas – nuoseklus ir vienodai taikomas visuose jūsų darbuose. O visų svarbiausia, kad vadovaujantis gairėmis, išvengsite tyčinio ar netyčinio kitų autorių darbų plagijavimo.
Universitetas labai griežtai laikosi akademinės etikos principų ir netoleruoja plagijavimo. Daugiau informacijos apie plagijavimo rūšis ir drausmines priemones pažeidimo atveju rasite Etikos komiteto puslapyje ir šiame dokumente.

Kur rasti išsamų 7-ojo APA stiliaus leidimo gidą?

Oficiali APA stiliaus svetainė, kurioje rasite išsamią informaciją apie 7-ąjį APA stiliaus leidimą anglų kalba: https://apastyle.apa.org/

Kur rasti esminius citavimo ir nuorodų reikalavimus, atitinkančius 7-ąjį APA stiliaus leidimą?

Atsisiųskite šį failą su pagrindiniais kitų autorių kūrinių citavimo ir nuorodų reikalavimais: APA stiliaus 7-ojo leidimo pagrindai

Esu įpratęs naudoti 6-ąjį APA stiliaus leidimą, kuo skiriasi 7-asis leidimas?

Pagrindiniai pakeitimai, įdiegti 7-ajame leidime:

  • Puslapinė antraštė (angl. header) apima tik puslapio numerį, kuris pateikiamas viršutiniame dešiniajame kampe;
  • Darbo pavadinimas rašomas didžiosiomis raidėmis, paryškintai, centruotai, su dvigubais tarpais, viršutinėje lapo dalyje;
  • Tituliniame puslapyje turi būti pateikta ši informacija:
    • Studento vardas, pavardė, universiteto pavadinimas, kurso numeris ir pavadinimas, dėstytojo vardas ir pavardė, atsiskaitymo terminas.
  • Visos skyrių antraštės turi būti paryškintos ir centruotos, pvz., Anotacija, Literatūros apžvalga.

Kuo skiriasi ISM universiteto formatavimo reikalavimai nuo APA stiliaus?

Taikomi visi 7-ajame APA stiliaus leidime nustatyti reikalavimai, išskyrus atstumą tarp eilučių: ISM universiteto rašto darbuose reikalaujama naudoti 1,5 taško tarpus tarp eilučių (APA stilius – dvigubus tarpus).

Kur galiu patikrinti savo žinias apie tinkamą šaltinių citavimą ir nuorodų darymą?

Norėdami pasitikrinti savo žinias, eikite į APA stiliaus žinių klausimyną (klausimynas anglų kalba).