Vadyba (dok.)

Tai pirmoji Lietuvoje Vadybos krypties doktorantūra vykdoma kartu su užsienio universitetais partneriais.

Registruotis konsultacijai
ISM, Vadybos doktorantura.

Tarptautinė ISM Vadybos krypties (S 003) Doktorantūra, organizuojama kartu su BI Norvegijos verslo mokykla (Norvegija), Aarhus universitetu (Danija) ir Tartu universitetu (Estija), yra vienintelė Lietuvoje Vadybos doktorantūra vykdoma kartu su užsienio partneriais. Studijos vyksta anglų kalba.

Pasaulinio lygio tyrimai, tyrėjų tinklai, mokslinė bendruomenė užtikrina aukštą studijų kokybę. Doktorantūroje dėsto ir doktorantų tyrimams vadovauja pripažinti pasaulyje mokslininkai, savo srities ekspertai, vykdantys tyrimus ir publikuojantys aukšto lygio tarptautiniuose žurnaluose.

Doktorantūros tikslas – ugdyti tyrėjus ir ekspertus profesionalus, gebančius atlikti aukštos kokybės mokslinius tyrimus, kuriais siekiama spręsti aktualias verslo ir visuomenės problemas.

Ištęstinės doktorantūros studijos suteikia galimybę derinti profesinę karjerą ir doktorantūrą. Doktorantūroje įgyjamos žinios ir įgūdžiai sudaro galimybę taikyti tyrimais pagrįstus sprendimus profesinėje veikloje.

Doktorantūros programa

Susipažink su studijų programa iš arčiau

Anglų kalba
Nuolatinės studijos: 4 metai, Ištęstinės studijos: 6 metai, Eksternu: iki 1 metų
Vadybos mokslų daktaras
Trumpai

Programos naudos

ISM web doktarantūros programų icons.
Tarptautinės studijos
Čia rasite pasaulinio lygio tyrimus, tyrėjų tinklus ir mokslinę bendruomenę
ISM web doktarantūros programų icons.
Galimybė prisidėti prie mokslo pažangos
Doktorantų veikla daro įtaką visuomenei
ISM web doktarantūros programų icons.
Asmeninis augimas
Lavinamas gebėjimas taikyti pažangius tyrimų ir duomenų analizės metodus, kritinis ir analitinis mąstymas
ISM web doktarantūros programų icons.
Profesinės karjeros ir tyrimų integravimas
Mokslinių tyrimų įgūdžiai, tyrimais pagrįstos žinios ir problemų sprendimas pritaikomi profesinėje veikloje
Norėjau savarankiškai nagrinėti pasirinktą temą ir ISM pasirodė esąs geriausias universitetas Lietuvoje, norint tyrinėti vartotojų elgseną.
Dr. Martin Aubel
ISM vadybos doktorantūros absolventas

Mokomieji dalykai

Social Research Development and Methodology

The aim of the course is to disclose the nature of social research development and the main requirements for research and doctoral dissertation in social sciences. It also intends to discuss the scientific approach and the stages of the research process.

Course syllabus

Qualitative Research Methods

The course provides an overview of qualitative methodology and allows learning and practicing qualitative
methodology as it is used in organizational studies.

Course syllabus

Quantitative Research Methods

This course aims to provide students with the statistical knowledge to interpret quantitative research. The most common analysis techniques will be demonstrated with actual research data. Students will learn to identify the  appropriate tests for a given research question and dataset and they will learn how to carry out these techniques in SPSS.

Course syllabus

Introduction to Scholarship

This Doctoral Course aims to develop doctoral students’ teaching and research competencies enabling them
to pursue an academic career at a University or outside.
The Course consists of Seminars and an Academic Internship. Academic Internship shall be composed of
teaching and research activities.
The seminars are aimed to provide knowledge and skills necessary for scholarship proficiency. The seminars
cover teaching, research ethics, academic writing and publishing, academic presentation, research projects’ development and management as well as specialized scholarly software mastery issues. Each student should
attend at least one seminar on each of the above-listed topics (in total minimum of 20 academic hours).
The Academic Internship aims to develop the academic skills of doctoral students. A doctoral student may be
involved in the academic activities listed in the appendices of ISM Faculty Workload Regulations.

Course syllabus

Course at a University abroad

A doctoral student of ISM University of Management and Economics (hereinafter – ISM) have to complete and pass the examination (if applicable) of the selected study course or courses at a foreign university during the first half of the studies according to the approved programme of research and doctoral studies.

 

ISM may offer up to 725 EUR (seven hundred twenty-five Euros) to cover up the expenses for studying doctoral course at a foreign university (universities). These costs may include study fee, travel and accommodation expenses. If the doctoral student fails the examination, ISM will not cover the expenses related to re-examination of the course.A doctoral student shall study doctoral course and take the examination of the course (if applicable) at a foreign university according to the following procedure:

 • Selected doctoral course have to comply with the topic of the doctoral student’s research i.e. must be a subject of his specialisation;
 • The total scope of the selected doctoral course or courses (if a doctoral student attends several courses) must beat least 6 ECTS credits.

Naujausios doktorantų publikacijos

Priėmimas

Kvalifikaciniai reikalavimai

 • Magistro kvalifikacinis laipsnis arba jam prilygintas aukštasis išsilavinimas.
 • Užsienio kalbų mokėjimas.

Priėmimo taisyklės

Internetinė paraiška

Kandidatai privalo pateikti internetinę paraišką https://my.ism.lt

Priėmimui reikalingi dokumentai

 • Prašymas studijuoti ISM Vadybos ir ekonomikos universitete (pagal formą; anglų kalba).
 • Magistro arba jį atitinkančios aukštojo mokslo kvalifikacijos diplomas ir jo priedas (pateikti kopijas ir parodyti originalus).
 • Notariškai patvirtintas Magistro diplomo ir priedėlio vertimo į anglų kalbą originalas (užsienyje išsilavinimą įgijusiems pretendentams)(Užsienio kvalifikacijų pripažinimas).
 • Dviejų mokslininkų rekomendacijos (pagal formą; anglų kalba). Rekomendacijas turi siųsti mokslininkas (iš asmeninio el. pašto) šiuo el. pašto adresu phd@ism.lt
 • Gyvenimo aprašymas (CV) (anglų kalba).
 • Motyvacinis pagrindimas dėl stojimo į doktorantūrą (anglų kalba).
 • Tyrimo projektas, parengtas pagal reikalavimus (pagal formą; anglų kalba; pateikiamos popierinė ir elektroninė (Word dokumentas siunčiamas el. paštu phd@ism.lt) versijos).
 • TOEFL (nuo 70 IBT) arba IELTS academic (nuo 6.0.) anglų kalbos testų rezultatai (galiojimo laikas – 2 metai). Jei stojantysis neturi vieno iš šių, testas organizuojamas ISM.
 • Skaitmeninė asmens nuotrauka (3×4 cm).
 • Asmens paso duomenų puslapio kopija arba asmens tapatybės kortelės kopija (originalai parodomi).
 • Dokumentai, patvirtinantys pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde.
 • Apmokėtas stojamosios studijų įmokos ir anglų kalbos testo (jeigu laikomas ISM) kvitas.

Priėmimo datos

 • Prašymų dalyvauti konkurse priėmimas: 2024 06 01 – 2024 08 30
 • Anglų k. testas (jei reikalinga). Registracija ugne.gervickaite@ism.lt , bus vykdoka nuotoliniu būdu: 2024 09 04
 • Doktorantūros komiteto posėdis, dalyvaujant stojantiesiems (motyvacinis pokalbis): 2024 09 10
 • Konkurso rezultatų paskelbimas: 2024 09 13

Stojamoji studijų įmoka

Stojamoji studijų įmoka yra 175 €, anglų kalbos testo kaina yra 80 €. Stojamoji studijų įmoka ir įmoka už anglų kalbos testą sumokama pagal ISM Mokėjimų už universiteto paslaugas tvarką, pildant nustatytos formos mokesčio kvitą.

 

Stojamosios studijų įmokos mokėjimo duomenys:

Įmokos kodas: 190 Studijų kodas: 140 Mokėtojo kodas: 11999998

Gavėjas: ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas

Adresas: Gedimino pr. 7, LT-01103 Vilnius

Įmonės kodas / PVM kodas.: 111963319 / LT119633113

Bankas: Luminor Bank AS

Sąskaitos Nr.: LT574010049500436891

SWIFT: AGBLLT2X

Suma:

 • 175 € (jei mokama tik stojamoji studijų įmoka)
 • 255 € (jei mokamos stojamoji studijų ir anglų kalbos testo įmokos)

Studijų kaina

 • 5918,5 EUR (nuolatinės studijos, 4 metai);
 • 3945,5 EUR (ištęstinės studijos, iki 6 metų).

*Semestro kaina

Stipendijos, disertacijų gynimas ir doktorantūros komitetas

Valstybės studijų stipendija nuolatinėms studijoms

Valstybės studijų stipendijos nuolatinių studijų studentams yra skirtos doktorantūros studijų kainai padengti ir doktoranto stipendijai (pirmųjų metų doktorantams – 1045 EUR/mėn.; antrųjų, trečiųjų ir ketvirtųjų metų doktorantams – 1210 EUR/mėn.) išmokėti. Sprendimas dėl stipendijų skyrimo priimamas konkursinės komisijos posėdžio metu, įvertinus kandidato konkursinio balo rezultatus.

ISM studijų nuolaidos

Doktorantūros studijų studentams, kurie yra ISM bakalauro, Tarptautinės magistrantūros arba Vadovų magistrantūros studijų absolventai yra suteikiama ISM absolvento studijų nuolaida. Nuolaidos dydis yra 30 % mokamos viso studijų laikotarpio studijų kainos. Taip pat nuolaida teikiama aukštą konkursinį balą priėmimo metu gavusiems doktorantams.

Disertacijų gynimas

Doktorantas gali teikti ginti disertaciją, kai:

išlaiko visus doktoranto programoje numatytus egzaminus
svarbiausius savo tyrimų rezultatus paskelbia ne mažiau kaip 2 straipsniuose, išspausdintuose (arba priimtuose spausdinti) recenzuojamuose mokslo leidiniuose, arba mokslinėje monografijoje
pristato tyrimų rezultatus ne mažiau 2 tarptautiniuose moksliniuose renginiuose (konferencijose, seminaruose)

Vadybos mokslo krypties reglamentas iki 2017 m.
Vadybos mokslo krypties reglamentas nuo 2017 m.
Vadybos mokslo krypties reglamentas iki 2020 m.
Vadybos mokslo krypties reglamentas nuo 2020 m.

Doktorantūros komitetas

Doktorantūros komitetas: tvirtina disertacijų tematikų ir doktorantų vadovų konkurso bei priėmimo į doktorantūrą atviro konkurso sąlygas ir tvarką; vykdo disertacijų tematikų ir doktorantų vadovų atranką; vykdo priėmimą į doktorantūrą; svarsto ir teikia tvirtinti doktorantų mokslinių vadovų, konsultantų kandidatūras; tarpininkauja, kad būtų paskirti konsultantai; svarsto prašymus dėl mokslinio vadovo ar konsultanto keitimo; tvirtina Vadybos mokslo krypties doktorantūros studijų programą ir jos pakeitimus, doktorantų darbo planus, egzaminų komisijas; teikia išvadas dėl doktorantūros studijų, mokslinių tyrimų, jų rezultatų skelbimo ir daktaro disertacijos rengimo planų ir jų vykdymo; doktoranto darbo plano terminų atidėjimo; vykdo doktorantų atestaciją; užtikrina mokslo doktorantūros sėkmingą eigą ir rūpinasi jos lygio kėlimu; įvertina parengtas daktaro disertacijas; sudaro gynimo tarybas.

 

Programoje dėsto pripažinti pasaulyje mokslininkai iš partnerių ir kitų universitetų. Doktorantai privalo dalyvauti bent dviejose tarptautinėse mokslinėse konferencijose, bent vieną doktorantūros studijų dalyką išklausyti užsienyje. Būsimieji daktarai specializacijos dalykus gali studijuoti tiek programą organizuojančiuose universitetuose, tiek kituose pripažintuose užsienio universitetuose.

Doktorantūros komitetą, atsakingą už studijų kokybę, sudaro mokslininkai iš partnerių universitetų:

 • Prof. dr. Ilona Bučiūnienė – ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas / komiteto pirmininkė
 • Prof. dr. Viltė Auruškevičienė – ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas
 • Prof. dr. Valdonė Darškuvienė – ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas
 • Prof. dr. Mogens Dilling-Hansen – Aarhus University (Danija)
 • Prof. dr. Rūta Kazlauskaitė – ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas
 • Prof. dr. Ralf Müller – BI Norwegian Business School (Norvegija)
 • Prof. dr. Rutger van Oest – BI Norwegian Business School (Norvegija)
 • Prof. dr. Maaja Vadi – University of Tartu (Estija)
 • Prof. dr. Bernadeta Goštautaitė – ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas
 • Assoc. prof. dr. Birte Asmuß – Aarhus University (Danija)
Konsultacija

Svarstai apie studijas?

Registruokis konsultacijai ir atsakysime į visus tavo klausimus! O gal jau pasirinkai studijų programą? Tada pateik paraišką internetu.
Kontaktai
Prof. dr. Ilona Bučiūnienė
Doktorantūros studijų dekanė
+370 5 212 3960 ilona.buciuniene@ism.lt
Ugnė Gervickaitė
Doktorantūros studijų vadovė
+370 612 59672 ugne.gervickaite@ism.lt