Vadyba (dok.)

Tai pirmoji Lietuvoje Vadybos krypties doktorantūra vykdoma kartu su užsienio universitetais partneriais.
Registruotis konsultacijai

Apie programą

Tarptautinė ISM Vadybos krypties (S 003) Doktorantūra, organizuojama kartu su BI Norvegijos verslo mokykla (Norvegija), Aarhus universitetu (Danija) ir Tartu universitetu (Estija), yra vienintelė Lietuvoje Vadybos doktorantūra vykdoma kartu su užsienio partneriais. Studijos vyksta anglų kalba.

 

Doktorantūros tikslas - ugdyti tyrėjus ir ekspertus profesionalus, gebančius atlikti aukštos kokybės mokslinius tyrimus, kuriais siekiama spręsti aktualias verslo ir visuomenės problemas.

 

Pasaulinio lygio tyrimai, tyrėjų tinklai, mokslinė bendruomenė užtikrina aukštą studijų kokybę. Doktorantūroje dėsto ir doktorantų tyrimams vadovauja pripažinti pasaulyje mokslininkai, savo srities ekspertai, vykdantys tyrimus ir publikuojantys aukšto lygio tarptautiniuose žurnaluose.

 

Ištęstinės doktorantūros studijos suteikia galimybę derinti profesinę karjerą ir doktorantūrą. Doktorantūroje įgyjamos žinios ir įgūdžiai sudaro galimybę taikyti tyrimais pagrįstus sprendimus profesinėje veikloje.

Skaityti daugiau
Anglų kalba
Nuolatinės studijos: 4 metai, Ištęstinės studijos: 6 metai, Eksternu: iki 1 metų
Vadybos mokslų daktaras

Programos naudos

Tarptautinės studijos
Čia rasite pasaulinio lygio tyrimus, tyrėjų tinklus ir mokslinę bendruomenę
Galimybė prisidėti prie mokslo pažangos
Doktorantų veikla daro įtaką visuomenei
Asmeninis augimas
Lavinamas gebėjimas taikyti pažangius tyrimų ir duomenų analizės metodus, kritinis ir analitinis mąstymas
Profesinės karjeros ir tyrimų integravimas
Mokslinių tyrimų įgūdžiai, tyrimais pagrįstos žinios ir problemų sprendimas pritaikomi profesinėje veikloje
Norėjau savarankiškai nagrinėti pasirinktą temą ir ISM pasirodė esąs geriausias universitetas Lietuvoje, norint tyrinėti vartotojų elgseną.
Martin Aubel
Doktorantūros studentas

Naujausios doktorantų publikacijos

Uždavinytė, E. M., Aubel, M., & Gineikienė, J. (2019)
It is domestic, it must be healthy: How health consciousness and consumer ethnocentrism shape healthiness perception and purchase intentions of domestic food
Organizations and Markets in Emerging Economies, 10(2), 196-211
Array
Qureshi, W. (2020)
The Role of Human Capital in the Implementation of Healthcare Innovation in the UAE
In V. Pereira, M. Neal, Y. Temouri, & W. Qureshi (Eds.), Human Capital in the Middle East A UAE Perspective (pp. 275-310). Palgrave Macmillan, Cham
Array
Poškienė, E., & Kazlauskaitė, R. (2020)
Organizational caring for employee wellbeing through performance management
Human Resource Management (Zarzadzanie Zasobami Ludzkimi), 136(5), 13-34
Jaškienė, J., & Bučiūnienė, I. (2021)
Human resource management–research performance linkage in higher education institutions
Management: Journal of Contemporary Management Issues, 26(1), 149-168
Array

00
dienos
:
00
valandos
:
00
minutės
:
00
sekundės

Priėmimas ir kita informacija

Stipendijos
Priėmimas
Disertacijų gynimas
Doktorantūros komitetas

Stipendijos

Valstybės studijų stipendija nuolatinėms studijoms

Valstybės studijų stipendijos nuolatinių studijų studentams yra skirtos doktorantūros studijų kainai padengti ir doktoranto stipendijai (pirmųjų metų doktorantams – 931 EUR/mėn.; antrųjų, trečiųjų ir ketvirtųjų metų doktorantams – 1078 EUR/mėn.) išmokėti. Sprendimas dėl stipendijų skyrimo priimamas konkursinės komisijos posėdžio metu, įvertinus kandidato konkursinio balo rezultatus.

ISM studijų nuolaidos

Doktorantūros studijų studentams, kurie yra ISM bakalauro, Tarptautinės magistrantūros arba Vadovų magistrantūros studijų absolventai yra suteikiama ISM absolvento studijų nuolaida. Nuolaidos dydis yra 30 % mokamos viso studijų laikotarpio studijų kainos. Taip pat nuolaida teikiama aukštą konkursinį balą priėmimo metu gavusiems doktorantams.

Doktorantas gali teikti ginti disertaciją, kai:

 • išlaiko visus doktoranto programoje numatytus egzaminus
 • svarbiausius savo tyrimų rezultatus paskelbia ne mažiau kaip 2 straipsniuose, išspausdintuose (arba priimtuose spausdinti) recenzuojamuose mokslo leidiniuose, arba mokslinėje monografijoje
 • pristato tyrimų rezultatus ne mažiau 2 tarptautiniuose moksliniuose renginiuose (konferencijose, seminaruose)

Doktorantūros komitetas: tvirtina disertacijų tematikų ir doktorantų vadovų konkurso bei priėmimo į doktorantūrą atviro konkurso sąlygas ir tvarką; vykdo disertacijų tematikų ir doktorantų vadovų atranką; vykdo priėmimą į doktorantūrą; svarsto ir teikia tvirtinti doktorantų mokslinių vadovų, konsultantų kandidatūras; tarpininkauja, kad būtų paskirti konsultantai; svarsto prašymus dėl mokslinio vadovo ar konsultanto keitimo; tvirtina Vadybos mokslo krypties doktorantūros studijų programą ir jos pakeitimus, doktorantų darbo planus, egzaminų komisijas; teikia išvadas dėl doktorantūros studijų, mokslinių tyrimų, jų rezultatų skelbimo ir daktaro disertacijos rengimo planų ir jų vykdymo; doktoranto darbo plano terminų atidėjimo; vykdo doktorantų atestaciją; užtikrina mokslo doktorantūros sėkmingą eigą ir rūpinasi jos lygio kėlimu; įvertina parengtas daktaro disertacijas; sudaro gynimo tarybas.

 

Programoje dėsto pripažinti pasaulyje mokslininkai iš partnerių ir kitų universitetų. Doktorantai privalo dalyvauti bent dviejose tarptautinėse mokslinėse konferencijose, bent vieną doktorantūros studijų dalyką išklausyti užsienyje. Būsimieji daktarai specializacijos dalykus gali studijuoti tiek programą organizuojančiuose universitetuose, tiek kituose pripažintuose užsienio universitetuose.

Doktorantūros komitetą, atsakingą už studijų kokybę, sudaro mokslininkai iš partnerių universitetų:

 • Prof. dr. Ilona Bučiūnienė – ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas / komiteto pirmininkė
 • Prof. dr. Viltė Auruškevičienė – ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas
 • Prof. dr. Valdonė Darškuvienė – ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas
 • Prof. dr. Mogens Dilling-Hansen – Aarhus University (Danija)
 • Prof. dr. Rūta Kazlauskaitė – ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas
 • Prof. dr. Ralf Müller – BI Norwegian Business School (Norvegija)
 • Prof. dr. Rutger van Oest – BI Norwegian Business School (Norvegija)
 • Prof. dr. Maaja Vadi – University of Tartu (Estija)
 • Prof. dr. Bernadeta Goštautaitė – ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas
 • Assoc. prof. dr. Birte Asmuß – Aarhus University (Danija)

Naudingos nuorodos

KONSULTACIJA

Svarstote apie studijas?

Registruokitės konsultacijai ir atsakysime į visus jūsų klausimus!

Prof. dr. Ilona Bučiūnienė

Doktorantūros studijų dekanė
+370 5 212 3960
ilona.buciuniene@ism.lt

Ugnė Gervickaitė

Doktorantūros studijų vadovė
+370 612 59672
ugne.gervickaite@ism.lt
envelopephone-handsetmagnifiercrosschevron-downchevron-leftchevron-rightarrow-upchevron-right-circle