„100 Talentų“ stipendija

Apie stipendiją

Gabiausi moksleiviai ISM studijuoja nemokamai su „100 Talentų“ programa. „100 Talentų“ stipendija padengia visą studijų kainą ir skiriama aukščiausiais balais mokyklas baigusiems jaunuoliams, atsižvelgiant į motyvaciją studijuoti, metinių pažymių vidurkį ar mokyklos egzaminus ir aktyvią, visuomenišką veiklą.

Tradicija gabiausiems, aukščiausiais balais mokyklas baigusiems jaunuoliams sudaryti nemokamų studijų galimybę ISM gyvuoja jau bene dešimtmetį, tad „100 Talentų“ programa tau leis negalvoti apie finansinius įsipareigojimus ir visas jėgas galėsi skirti akademiniam tobulėjimui.

Jeigu sieki gauti „100 Talentų“ stipendiją, ISM išankstinio priėmimo metu į ją pretenduoti gali su 9,2 konkursiniu balu, jei į ISM stoji bendrojo ar papildomo priėmimo metu – su 9,4*. Kasmet įsteigiamas ribotas šių stipendijų skaičius.**

* Pateikiami balai preliminarūs ir keičiasi kiekvienais metais, priklausomai nuo einamųjų metų valstybinių egzaminų rezultatų.

**Stipendijos nesumuojamos, išskyrus tam tikrus atvejus, kurie yra nurodyti nuolaidų tvarkoje

Nemokamo mokslo galimybė atsirado bendram tikslui susitelkus verslo ir ISM universiteto bendruomenėms. Kiekvienais akademiniais metais apytiksliai 20 procentų stipendijų įsteigia mecenatai, o likusiems studijas finansuoja ISM universitetas. Per vienuolika „100 talentų“ programos gyvavimo metų beveik 350 studentų turėjo galimybę ISM Vadybos ir ekonomikos universitete aukštąjį išsilavinimą įgyti nemokamai.

„100 talentų“ programos dėka studentai gali nesirūpinti finansiniais įsipareigojimais ir skirti daugiau laiko kitų veiklų realizavimui. Užuot svarstę, kaip užsidirbti studijų kainai padengti, jie gali daugiau laiko skirti akademiniam tobulėjimui ar papildomoms, socialiniu turiniu praturtinančioms veikloms. Ši programa ypač tinkama norintiems savo studijų metus praleisti Lietuvoje ir studijuoti universitete, kuris Lietuvos kontekste pasižymi santykinai stipriomis studijų programomis. Man studijos Lietuvoje ir ISM universitete taip pat reiškė, jog galėjau lengviau derinti studijas bei darbą ir baigti universitetą atradęs profesinę sritį, kurioje toliau noriu specializuotis“, – apie „100 talentų“ programos svarbą pasakoja Paulius Rauba, ISM alumnas, „100 talentų“ programos dalyvis, kuris po studijų ISM toliau tobulinasi „Oksforde“.
Paulius Rauba 100 Talentų stipendija