Atsakymai į tavo klausimus

Atsakymai į tavo klausimus

Čia rasi atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus susijusius su studijomis ISM Ekonomikos ir verslo universitete.

Dažniausiai užduodami klausimai

Kokiais etapais vyksta priėmimas į ISM universitetą?

Priėmimas į ISM Vadybos ir ekonomikos universitetą vyksta trimis etapais.

 • Nuo sausio 1 dienos iki balandžio 30 dienos kviečiame stoti per išankstinį priėmimą ir taip rezervuoti vietą ISM universitete su didesne tikimybe gauti stipendiją bei kitomis papildomomis vertėmis.
 • Nuo gegužės 1 dienos iki rugpjūčio vidurio vyksta vidinis ISM priėmimas, kurio metu jūs turite pateikti paraišką ISM priėmimo sistemoje, taip rezervuodami vietą universitete.
 • Nuo birželio 1 dienos iki rugpjūčio pabaigos galite teikti paraišką per bendrąjį priėmimą į aukštąsias mokyklas (LAMA BPO).

Plačiau su ISM priėmimu galite susipažinti paspaudę ČIA.

Kuo ypatingas išankstinis priėmimas ir kodėl turėčiau stoti per jį?

ISM išankstinis priėmimas – tai unikali galimybė rezervuoti studijų vietą dar iki egzaminų bei turėti didesnę galimybę gauti ISM 25%, 75% bei 100% stipendijas.

ISM išankstinis priėmimas ypatingas tuo, kad jo metu vertinami ne tik akademiniai pasiekimai, tačiau ir aplikanto motyvacija bei aktyvi užklasinė veikla.

Ką turiu padaryti, norint įstoti išankstinio priėmimo metu?

Žingsnis nr. 1

Pateikti paraišką ISM priėmimo sistemoje apply.ism.lt

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti:

 • Paso/ID kortelės kopiją;
 • Dokumentinę nuotrauką;
 • Motyvacinį laišką arba vaizdo įrašą (lietuvių arba anglų kalba);
 • Metinių pažymių formą, pasirašytą mokyklos vadovo, arba mokyklos baigimo diplomą ir jo priedėlį, jei mokykla baigta anksčiau. Formą galite parsisiųsti ČIA;
 • Diplomus/pažymėjimus, pridedančius papildomų balų (papildomų balų skyrimo tvarka plačiau aprašyta priėmimo taisyklėse);
 • Sumokėti 100 Eur stojimo administracinį mokestį.

Visi stojantieji, kurie atitinka stojimo reikalavimus ir pateikė reikalingus dokumentus, bus pakviesti į motyvacinius pokalbius.

Žingsnis nr. 2

Sudalyvauti motyvaciniame pokalbyje

Motyvaciniai pokalbiai vyksta nuotoliniu būdu per „Microsoft Teams“ platformą, vieno pokalbio trukmė apie 15 minučių. Pokalbyje dalyvauja ISM akademinis darbuotojas (programos vadovas arba dėstytojas) bei ISM priėmimo skyriaus atstovas. Pokalbis vyksta anglų ir lietuvių kalbomis.

Žingsnis nr. 3

Pasirašyti išankstinę studijų sutartį.

Žingsnis nr. 4

Išankstinė studijų sutartis įsigalioja:

 • Pasiekus minimalią konkursinio balo ribą (5,4);
 • Išlaikius tris valstybinius egzaminus (matematiką, lietuvių k. bei trečią pasirenkamą egzaminą), kurių aritmetinis vidurkis sieks 36 balus ir daugiau;
 • Pasirinkus ISM universitetą bendrojo priėmimo sistemoje LAMA BPO pirmuoju numeriu ir gavus kvietimą studijuoti.

 

Kokius egzaminus turiu išlaikyti, norint įstoti į ISM?

Norint stoti į bet kurią ISM bakalauro studijų programą, reikia laikyti šiuos egzaminus:

 • Matematika (0,4 balo)
 • Lietuvių kalba (0,2 balo)
 • Istorija/Geografija/IT/Užsienio kalba/Ekonomika (0,2 balo)
 • Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais arba metinis pažymys (0,2 balo)

Ką daryti, jei vieno iš egzaminų neišlaikiau?

Tai itin priklauso nuo to, kiek egzaminų laikėte ir kokie jūsų tolimesni lūkesčiai.

Bendrai tariant, turite išlaikyti bent tris valstybinius brandos egzaminus, t.y. lietuvių kalbos, matematikos ir vieną iš laisvai pasirenkamų (istorijos, geografijos, užsienio kalbos ar informatikos), kurių vidurkis turi būti bent 36 balai. Be to, jūsų konkursinis balas turi siekti bent 5.4, norint įstoti į universitetą Lietuvoje*.

Visais atvejais kviečiame naudotis LAMA BPO konkursinio balo skaičiuokle ir tokiu būdu įsivertinti savo padėtį stojant į ISM universitetą. Taip pat primename, jog, neišlaikius valstybinio brandos egzamino, į jūsų konkursinį balą gali būti įtrauktas ir metinis A lygio pažymys.

* Stojant į ISM universitetą, jūsų konkursinį balą sudaro matematikos (40 proc.), lietuvių kalbos ir literatūros (20 proc.), vienas iš laisvai pasirenkamų (istorijos, geografijos, užsienio kalbos ar informatikos) (20 proc.) ir vienas nesutampantis su prieš tai esančiais valstybiniais brandos egzaminais (20 proc.)

Kas yra Valstybės studijų stipendija (vnf/st)? Ką turiu daryti, jog ją gaučiau?

Valstybės studijų stipendija (vnf/st) – valstybės nefinansuojama vieta su studijų stipendija. Ją bendrojo priėmimo metu gali gauti aukščiausiais balais egzaminus išlaikę mokiniai. Valstybės studijų stipendija 2023 m. stojimo metu siekė 2865 Eur per metus.

Siekiant gauti vnf/st studijų vietą, būtina ją pasirinkti bendrojo priėmimo (LAMA BPO) sistemoje.

Svarbu paminėti, jog ISM 75% ir „100 Talentų“ stipendijos susideda iš valstybės studijų stipendijos (vnf/st) ir ISM universiteto papildomai skiriamos stipendijos. Todėl nepasirinkus vnf/st vietos bendrojo priėmimo metu, stojantieji praranda galimybę gauti ir 75% bei „100 Talentų“ stipendijas.

Turint pakankamą balą ir norint užsitikrinti galimybę įstoti į ISM universitetą, LAMA BPO sistemoje rekomenduojame pirmoje vietoje rinktis vnf/st studijų vietą, o antroje – vnf (valstybės nefinansuojamą) studijų vietą.

Kokios yra ISM stipendijų galimybės?

„100 Talentų“ stipendija

Pilnai finansuojamos studijos, stojantiems į pirmą kursą. „100 Talentų“ stipendija yra skiriama bakalauro studijų studentams, kurių stojamasis konkursinis balas yra ne mažesnis nei 9,2, jei studentas stojo į ISM išankstinio priėmimo metu, ir studentams, kurių konkursinis balas yra ne mažesnis nei 9,4, jei jie stojo į ISM bendrojo priėmimo metu.

*Balas yra preliminarus ir gali būti koreguojamas, atsižvelgiant į tų metų Valstybinių egzaminų rezultatus.

ISM 75% stipendija

ISM 75% stipendija yra skiriama bakalauro studijų studentams, kurių konkursinis balas po egzaminų siekia 9 ir daugiau. Pirmenybė stipendijai gauti teikiama stojantiems į ISM išankstinio priėmimo metu.

Valstybės studijų stipendija

Tai valstybės skiriamas studijų finansavimas nevalstybinių universitetų studentams.

ISM išankstinio priėmimo stipendija

ISM studijų stipendija, dengianti 25% studijų kainos. Ji skiriama bakalauro studijų studentams, stojantiems į ISM išankstinio priėmimo metu, atsižvelgiant į išankstinio priėmimo konkursinį balą. Konkursinis balas sudaromas iš akademinių pasiekimų bei motyvacijos.

ISM 15% šeimos stipendija

ISM 15% šeimos stipendija skiriama bakalauro studijų studentams, kurių bent vienas iš tėvų, įtėvių, globėjų, brolių ar seserų stoja, studijuoja arba yra baigęs ISM bakalauro, tarptautinės ar vadovų magistrantūros, doktorantūros studijas.

25% ISM pažangos stipendija

ISM pažangos stipendija skiriama dešimčiai aukščiausią rezultatą turinčių ISM bakalauro studentų, studijuojančių tame pačiame kurse.

Socialinė skatinamoji stipendija

Pilnai finansuojamos studijos, stojantiems į pirmą kursą. Stipendija skiriama stojantiems per išankstinį priėmimą, aktyviems, visuomeniškiems jaunuoliams, susiduriantiems su finansiniais sunkumais. Stipendija skiriama visam studijų laikotarpiui ir dengia dalį ar visą studijų kainą.

Norint gauti šią stipendiją, šeimos pajamos vienam nariui per mėnesį negali viršyti 840 Eur neatskaičius mokesčių, o išankstinio priėmimo metu skaičiuojamų pažymių vidurkis yra bent 7. Dokumentai, reikalingi norint pretenduoti į šią stipendiją, turi būti pateikti iki birželio 1 d., el. p.: bs@ism.lt. Reikiamų dokumentų sąrašas:

 • Pažyma apie šeimos sudėtį (ją galima užsisakyti registrų centre);
 • Tėvų metinių pajamų išrašas už 2023 metus (jį galima užsisakyti VMI).

Stipendija „Siekiantiems daugiau“

Stipendija skiriama išankstinio priėmimo metu stojantiems jaunuoliams, kurie užsiima aktyvia sportine, menine, visuomenine, politine ar verslumą skatinančia veikla.

Ar prie konkursinio balo yra pridedami papildomi balai? Kokie jie?

Stojant į ISM universitetą, gali būti skiriami šie papildomi balai:

Valstybiniai kriterijai skiriant papildomu balus Balai
Tarptautinių olimpiadų, konkursų prizinės vietos 1 vieta – 2,5 balo; 2 vieta – 1,5 balo; 3 vieta – 1 balas
Šalies olimpiadų ir konkursų prizinės vietos 1 vieta – 1,5 balo; 2 vieta – 1 balas; 3 vieta – 0,5 balo
Pirmojo arba antrojo dalyko brandos darbo ne žemesnis nei 9 įvertinimas 0,25 balo
Baigusiems bazinius karinius mokymus ar privalomąją karo tarnybą (stojant į visas programas) 0,5 balo
Stojantiesiems į universitetinių studijų programas ir baigusiesiems tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programas su pagyrimu 1 balas
Užsienio lietuviams 1 balas
Užsienio lietuvių mokyklų:

 • Vasario 16-osios gimnazijos (Vokietijos Federacinė Respublika);
 • Punsko Kovo 11-osios bendrojo lavinimo licėjaus (Lenkijos Respublika);
 • Maskvos Jurgio Baltrušaičio lietuvių etninės kultūros bendrojo lavinimo vidurinės mokyklos Nr. 1247 (Rusijos Federacija);
 • Rygos lietuvių vidurinės mokyklos (Latvijos Respublika);
 • Pelesos privačios bendrojo lavinimo vidurinės mokyklos lietuvių mokomąja kalba (Baltarusijos Respublika);
 • Rimdžiūnų vidurinės mokyklos lietuvių dėstomąja kalba (Baltarusijos Respublika) absolventams
1 balas
Savanoriška veikla patvirtinta, Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. lapkričio 30 d. įsakyme  „Dėl stojančiųjų į trumposios pakopos, pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas ir pretenduojančiųjų į studijų stipendijas konkursinės eilės sudarymo 2023 metais tvarkos aprašo patvirtinimo“. 0,25 balo

 

ISM kriterijai skiriant papildomus balus* Balai
Baigusiems Tarptautinio bakalaureato programą 0,3 balo
Gavusiems Lietuvos Junior Achievement pažymėjimą su pagyrimu 0,2 balo
Gavusiems Nacionalinės moksleivių akademijos baigimo diplomą 0,2 balo
Gavusiems Nacionalinės moksleivių akademijos ugdymo programos dalyvio pažymėjimą 0,1 balo
Gavusiems „ISM Insider“ pažymėjimą 0,15 balo
Patekusiems į Valstybinės ekonomikos olimpiados finalą 0,3 balo
Dalyvavusiems ISM moksleivių verslo dirbtuvėse (Hakatonas) 0,2 balo
Gavusiems ISM Verslo klasės baigimo pažymėjimą 0,2 balo
Gavusiems ISM Verslumo klubo baigimo pažymėjimą 0,3 balo
ISM Verslumo klubo nariams, pristačiusiems verslo idėjas 0,4 balo
Gavusiems „Įdomiosios politikos“ mokyklos sertifikatą** 0,2 balo

 

* Papildomi ISM balai bendrojo priėmimo metu pridedami stojant tik į valstybės nefinansuojamas studijų vietas ir pasiekus minimalią 5,4 konkursinio balo ribą.

**Tik stojantiems į Ekonomikos ir politikos studijų programą.

Mokausi pagal Tarptautinio bakalaureato programą. Ką turėčiau žinoti stodamas į ISM universitetą?

Jei mokotės pagal Europos ar Tarptautinio bakalaureato programą, prieš stodami į Lietuvos aukštąsias mokyklas, turite kreiptis į Studijų kokybės vertinimo centrą (Toliau – SKVC) ir, naudodamiesi EPE sistema, turite pateikti paraišką dėl diplomo pripažinimo. Kuomet jūsų paraiška yra patenkinta ir gaunate su tuo susijusius dokumentus, tuomet galite stoti į aukštąsias mokyklas.

Norime priminti, jog, jeigu mokotės pagal Tarptautinio bakalaureato programą ir norite gauti Lietuvoje pripažįstamą vidurinį išsilavinimą, turite gauti 24 ir daugiau balų.

Su dokumentais, reikiamais pateikti SKVC, kviečiame susipažinti paspaudus ČIA.

Kas yra laisvasis klausytojas?

Laisvasis klausytojas– tai besimokančiojo statusas, suteikiantis galimybę universitete išsipirkti tam tikrą kreditų skaičių ir vaikščioti tik į konkretaus dalyko paskaitas.

Laisvuoju klausytoju dažniausiai renkasi tapti mokiniai, bendrajame priėmime (LAMA BPO) nesurinkę minimalaus 5.4 stojamojo balo, tačiau nenorintys prarasti vienerių mokslo metų. Tokiu atveju renkamasi išsipirkti visus pirmojo kurso kreditus ir į paskaitas vaikščioti laisvojo klausytojo statusu. Po metų laisvieji klausytojai gali perlaikyti valstybinius brandos egzaminus. Pasiekus minimalią 5,4 konkursinio balo ribą, universitetas gali užskaityti pirmo kurso kreditus ir iš karto studentą perkelti į antrą kursą.

Mokyklą baigiau užsienyje. Ar galiu stoti į ISM?

Išsilavinimą įgijusiems užsienio mokslo institucijose reikia kreiptis į Studijų kokybės vertinimo centrą (toliau – SKVC) dėl užsienio institucijose įgyto išsilavinimo pripažinimo ir dalykų atitikmenų nustatymo.

Jeigu diplomas yra pripažįstamas ir gavus dalykų atitikmenis susidaro minimalus konkursinis balas 5,4, stojantysis turi teisę studijuoti ISM universitete.

Kaip galėčiau gauti studijų paskolą?

 • Norint gauti Valstybės remiamą studijų paskolą, po ISM studijų sutarties pasirašymo stojantysis turi pateikti prašymą ISM finansų skyriui dėl mokesčio už mokslą atidėjimo iki spalio galo. Prašymą atidėti mokėjimo terminą galima rasti ČIA. Prašymai teikiami el. p.: hd.fin@ism.lt.
 • Rugpjūčio antroje pusėje stojantysis turi pateikti prašymą studijų paskolai gauti Valstybės studijų fondui. Užpildyti paraišką galima prisijungus per Fondo informacinę sistemą IS PASKOLA, taip pat per Elektroninių valdžios vartų tinklalapį. Prašymą galima pildyti semestrui arba vieneriems mokslo metams (rudenį pildomi prašymai vieneriems mokslo metams arba rudens semestrui, pavasarį – tik pavasario semestrui).
 • Ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymų teikimo termino pabaigos Fondo direktorius patvirtina gavusių paskolą sąrašą. Per 1 darbo dieną nuo sąrašo patvirtinimo Fondo interneto svetainėje skelbiami paskolų sutarčių pasirašymo terminai, nurodomos kredito įstaigos, teikiančios paskolas studentams, taip pat kita su paskolų teikimu susijusi informacija.
 • Spalio pirmoje pusėje prisijungus prie sistemos, kurioje buvo pildomas paskolos gavėjo prašymas, sužinomas Valstybės studijų fondo sprendimas dėl paskolos suteikimo. Gavusieji paskolas kviečiami sudaryti paskolos sutartį su banku.
 • Iki spalio galo studentai turi kreiptis į kredito įstaigą dėl sutarties pasirašymo.
 • Sudarius sutartį su banku, pinigai už pirmąjį studijų semestrą pervedami tiesiogiai universitetui. Jei buvo suteikta paskolos garantija vieneriems mokslo metams, tuomet pavasarį studentas turi nuvykti į banką ir parašyti prašymą dėl likusios paskolos dalies išmokėjimo. To nepadarius, bus traktuojama, kad paskolos atsisakei.

Daugiau informacijos apie studijų paskolą rasite ČIA.

Ar galiu įstoti į ISM, jei jau studijavau kitame universitete?

Jei studijavote kitame Lietuvos ar užsienio universitete ir norite studijas tęsti ISM universitete, kviečiame susisiekti su mumis paštu bs@ism.lt.

Priėmimas į aukštesnius kursus vyksta du kartus per metus.

Priėmimas į rudens semestro studijas vykdomas nuo liepos 1 d. iki rugpjūčio 15 d. Priėmimas į pavasario semestro studijas vykdomas nuo sausio 1 d. iki sausio 15 d.

Kartu su prašymu kviečiame pateikti ir akademinę pažymą, kurioje nurodyti dalykai, kuriuos mokėtės universitete. Kadangi kiekvienas atvejis yra individualus, tikslią informaciją suteiksite jums asmeniškai.

Kaip galiu užsiskaityti mokomuosius dalykus, kuriuos turėjau kitame universitete?

Norint sužinoti, kokius kituose universitetuose išmoktus dalykus galima užskaityti įstojus į konkrečios ISM programos studijas, reikia parašyti laišką į bs@ism.lt bei jame pateikti:

  • programos, į kurią norima aplikuoti, pavadinimą;
  • oficialią buvusios mokymo įstaigos pažymą (lietuvių k. arba anglų k.), kurioje būtų nurodyti jau praeiti dalykai (moduliai) bei pažymiai;
  • atsiskaitytų modulių aprašus (lietuvių k. arba anglų k.), pagal kuriuos būtų galima nustatyti ISM mokomųjų dalykų atitikmenis.

ISM priėmimo komandai gavus šiuos dokumentus, sudaromas preliminarus galimų užskaityti modulių sąrašas. Aplikantui nuspręndus stoti į ISM universitetą, sudaromas ir pateikiamas individualus studijų planas.

Ar įmanoma studijuojant ISM derinti darbą su studijomis?

Didelė dalis mūsų studentų derina darbą su studijomis, tačiau studijų metais rekomenduojame pirmiausia išnaudoti universiteto siūlomas praktikų galimybes.

Studijų metu ISM bakalauro studentams numatytos net 2 praktikos tarptautinėse įmonėse bei kasmetinės karjeros dienos, kurių metu studentai turi galimybę tiesiogiai pabendrauti su įvairių įmonių atstovais, pristatyti savo CV bei aptarti būsimas darbo ir pratikos galimybes.

Kokios yra ISM universiteto praktikos galimybės?

ISM veikiantis Karjeros centras padeda kiekvienam studentui žengti tvirtus žingsnius siekiant išsipildžiusios karjeros. Bendradarbiaujant su geriausiomis Lietuvos ir tarptautinėmis įmonėmis organizuojami susitikimai su verslo atstovais, o individualių konsultacijų metu teikiama pagalba pasirenkant organizaciją pagal kiekvieno studento asmeninius siekius, poreikius ir stiprybes.

Kasmet studentams galime pasiūlyti net 300 praktikos vietų didžiausiose tarptautinėse įmonėse.

Daugiau informacijos apie ISM Karjeros centrą rasite ČIA:

Neapsisprendžiu tarp studijų užsienyje ir Lietuvoje. Kokios yra ISM tarptautinės galimybės?

Pataikei būtent čia!

ISM universitetą daugelis vadina „užsieniu Lietuvoje“ dėl to, jog siūlome tarptautinį universitetą pačiame Vilniaus centre.

Visų pirma, studijos vyksta anglų kalba ir virš 70% ISM universiteto dėstytojų turi įvairios tarptautinės patirties tiek mokydamiesi, tiek dėstydami užsienyje.

Be visa to, studentai turi galimybę iki pusės studijų laikotarpio praleisti užsienyje.

Šiandien turime daugiau nei 100 partnerių įvairiose pasaulio valstybėse ir netgi 5 žemynuose.

Taip pat ISM universitetas siūlo ir dvigubo diplomo programos galimybes, kuomet vienus studijų metus galėsi praleisti prestižiniuose tarptautiniuose universitetuose ir tokiu būdu per 3,5 metų įgyti netgi du diplomus.

Kokia kalba vyks paskaitos ISM universitete?

Dauguma paskaitų ISM universitete vyksta anglų kalba, išskyrus Verslo vadybos ir rinkodaros bei Ekonomikos ir duomenų analitikos programas, kuriose dalis paskaitų vyksta ir lietuvių kalba.

Ar galima mokytis nuotoliniu (online) būdu?

ISM nėra galimybės mokytis nuotolinėse, vakarinėse ar neakivaizdinėse studijų programose. Visos mūsų paskaitos vyksta ISM universitete.

Ar galima stoti į išlyginamąsias studijas po kolegijos?

Išlyginamųjų studijų neturime, tačiau galime pasiūlyti papildomas studijas, kurias pabaigus galima stoti į magistrantūrą. Dėl detalesnės informacijos galite kreiptis bs@ism.lt.

Neradai atsakymo į savo klausimą?

Susisiek su mumis bs@ism.lt