Atsakymai į tavo klausimus

ISM vadybos ir ekonomikos universitetas yra nevalstybinė aukštoji mokykla, vykdanti bakalauro, magistrantūros ir doktorantūros studijų programas bei rengianti studijas, seminarus ir mokymus vadovams bei verslų savininkams. Tai platforma, kurioje motyvuoti studentai susitinka su patyrusiais akademikais ir sėkmingais verslo lyderiais. Vieta, kur ateities lyderiai mokosi ir kuria kartu.

 • Tik čia neišvykę iš Lietuvos studentai turi galimybę mokytis tarptautinėje aplinkoje.
 • Suteikiama galimybė gauti dvigubą diplomą.
 • Jau nuo pirmų studijų metų studentai gali atlikti praktiką mūsų partnerių įmonėse („Neste“, „Coca-Cola“, „Bitė“, „PwC“, „Tesonet“ ir kt.)
 • Studijos anglų kalba – baigę mokslus studentai gali pasigirti puikiomis anglų kalbos žiniomis, kurios atveria kelią sėkmingai tarptautinei karjerai.
 • Baigę studijas studentai turi ne tik teorinį, bet ir praktinį suvokimą, kaip įkurti ir valdyti savo verslą.
 • ISM absolventai uždirba 20% daugiau nei kitų valstybinių universitetų alumnai!

 • Tarptautinis verslas ir komunikacija
 • Verslo vadyba ir rinkodara
 • Industrinių technologijų vadyba
 • Ekonomika ir duomenų analitika
 • Finansai
 • Ekonomika ir politika

Didžioji dalis paskaitų ISM universitete vyksta anglų kalba, tačiau kai kuriose programose dalis paskaitų dėstoma lietuviškai. Pilnai anglų kalba dėstoma šiose programose: Tarptautinis verslas ir komunikacija, Ekonomika ir politika, Finansai, Industrinių technologijų vadyba. Dalinai anglų/lietuvių kalbomis yra dėstoma šiose programose: Ekonomika ir duomenų analitika, Verslo vadyba ir rinkodara.

ISM ypatingą dėmesį teikia tarptautiškumui, tad norintys pasisemti įvairių kultūrų patirties tai gali padaryti neišvykę iš Lietuvos. Universiteto išskirtinumai tarptautiškumo aspektu:

 • Turime virš 100 mainų partnerių visuose žemynuose, tad studentai studijų metu turi galimybę praleisti metus pasirinktame užsienio universitete.
 • Suteikiama dvigubo diplomo galimybė visose programose – trečiaisiais studijų metais ISM studentai gali išvykti į vieną iš užsienio partnerių universitetų ir mokslus pabaigti turėdami net 2 diplomus! Mūsų partneriai: BI Norwegian Business School, Kedge Business School, Insec Business School,Illinois Institute of Technology, Lineaeus University.
 • 42% ISM dėstytojų iš užsienio, tad paskaitų metu studentai gauna aukščiausio lygio mokymosi turinį bei turi galimybę susipažinti su skandinavišku, į praktiką orientuotu mokymosi stiliumi.
 • 17% studentų iš užsienio – galimybė susirasti draugų ir užmegzti naudingus ryšius su įvairių tautybių žmonėmis.
 • Tarptautinė karjera – ISM palaiko glaudų ryšį su verslu, tad studentai turi galimybę rinktis praktikos vietas įvairiose tarptautinėse įmonėse.

 • Metinė ISM bakalauro studijų kaina – 4960 EUR.
 • Finansavimo galimybės:

 

 • ISM studijų stipendija, dengianti 25% studijų kainos, yra skiriama bakalauro studijų studentams, stojantiems išankstinio priėmimo metu, atsižvelgiant į stojančiojo motyvaciją studijuoti ir metinius pažymius (10-12 klasės).
 • ISM studijų stipendija dengianti  50% studijų kainos yra skiriama bakalauro studijų studentams stojantiems išankstinio priėmimo metu, atsižvelgiant į stojančiojo motyvaciją studijuoti ir valstybinių brandos egzaminų rezultatus. Konkursinis balas turi būti 9.
 • Valstybės studijų stipendija – tai valstybės skiriamas studijų finansavimas, kuris suteikiamas atsižvelgiant į valstybinių brandos egzaminų rezultatus. Studijų stipendijos dydis metams – 1669 Eur.
 • „100 Talentų” stipendija – gabiausi studentai ISM studijuoja nemokamai! Stipendija yra skiriama atsižvelgiant į valstybinių brandos egzaminų rezultatus. Stojant išankstinio priėmimo metu, konkursinis balas turi būti 9,2. Stojant bendrojo priėmimo metu konkursinis balas turi būti 9,
 • Socialinė skatinamoji stipendija – skiriama visuomeniškai aktyviems bei motyvuotiems jaunuoliams, kurių šeimos pajamos vienam nariui nesiekia daugiau 604 Eur / mėn., o metinis pažymių vidurkis turi būti ne mažesnis nei nei
 • Valstybės remiama studijų paskola studentams yra teikiama  lengvatinėmis sąlygomis per kredito įstaigas (bankus). Kiekvienais mokslo metais studentai gali kreiptis dėl naujos paskolos studijų kainai sumokėti ir gyvenimo išlaidoms padengti. Visi atsakymai apie studijų paskolą yra pateikiami ISM priėmimo komisijos parengtame video, kurį gali peržiūrėti ČIA  bei Valstybinio studijų fondo internetinėje svetainėje, skiltyje „Valstybės remiamos paskolos“.

Stojant į visas ISM programas 2021 metais konkursinis balas formuojamas iš valstybinių brandos egzaminų arba metinių pažymių:

 • Matematika (0,4 balo)
 • Lietuvių kalba (0,2 balo)
 • Istorija/Geografija/IT/Užsienio kalba (0,2 balo)
 • Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais (0,2 balo)

Konkursinis balas yra skaičiuojamas iš pasirinktai studijų programai reikalingų mokomųjų dalykų brandos egzaminų ar dalykų metinių pažymių. Visi konkursiniai balai skaičiuojami 10 balų sistemoje.

Konkursinį balą galima apskaičiuoti LAMA BPO konkursinio balo skaičiuoklėje.

Norintiems tapti rinkodaros specialistai, ISM siūlo Verslo vadybos ir rinkodaros bakalauro programą. Tai studijos, iš arti supažindinančios su verslu ir įvairiais jo procesais. Jų metu išmoksi valdyti skaitmeninės rinkodaros įrankius, gilinsiesi į neurorinkodarą bei suprasi vartotojo kelionę ir jo poreikius. Visa tai tau leis pradėti karjerą šalies ar tarptautinėje įmonėje, o gal net įkurti savo nuosavą verslą. ISM alumnų apklausos duomenimis, as trečias ISM studentas įkuria savo verslą!

Norintiems studijuoti komunikaciją ISM siūlo Tarptautinio verslo ir komunikacijos studijas. Šių studijų metu verslo pasaulį pamatysi iš visų pusių – komunikacijos, rinkodaros, socialinės atsakomybės, tarptautinės ekonomikos. Studijų metu turėsi tokius mokomuosius dalykus kaip: komunikacijos teorijos, tarptautinė verslo komunikacija, tarptautinės derybos. Besimokydamas šioje programoje sužinosi, kokie yra komunikavimo būdai, kaip bendrauti su klientais (ne tik su vietiniais bet ir užsienio rinkų), išmoksi aiškiai ir argumentuotai reikšti savo mintis. Programa tave paruoš karjerai tarptautinėse kompanijose rinkodaros, komunikacijos, viešųjų ryšių, pardavimų, personalo specialisto pozicijose.

Norintiems studijuoti žmogiškuosius išteklius ISM siūlo rinktis Tarptautinio verslo ir komunikacijosGeram personalo specialistui svarbu suvokti, kaip veikia įmonė ir jos procesai, nes žinojimas su kokiais iššūkiais ir problemomis susiduria darbuotojai kiekviename sektoriuje padeda tinkamai koordinuoti personalo veiklą. Studijų metu verslo pasaulį pamatysi iš visų pusių – komunikacijos, rinkodaros, socialinės atsakomybės, tarptautinės ekonomikos. Tai leis tau tapti tikru ekspertu ir darbo rinkoje paklausiu profesionalu. vairiose įmonėse personalo specialistu.

ISM siūlo rinktis Finansų studijas, kurių metu sužinosi, kaip veikia įmonių ir valstybių finansai, analizuosi finansinius įmonės rezultatus veikiančius įvykius, o teorinę medžiagą įtvirtinsi praktiškai. Tau dėstys žinomi Lietuvos ir užsienio finansų ekspertai ir praktikai, tad studijų metu gautas žinias galėsi pritaikyti bet kurioje pasaulio šalyje ar įmonėje. Programa tave paruoš CFA I-ojo lygio egzaminui – tai visame pasaulyje pripažįstama finansų analitiko kvalifikacija, atverianti kelią į tarptautinę karjerą.

Viešuoju administravimu besidomintiems moksleiviams ISM siūlo rinktis Ekonomikos ir politikos studijų programą ir susipažinti su verslo administravimu viešojoje įstaigoje. Dėstytojai iš garsiausių JAV ir Europos universitetų tau padės suprasti, kokią įtaką viena kitai daro ekonomika, politika ir verslas. Šioje programoje sužinosi, kaip lyderiai priima strateginius sprendimus, išmoksi taikyti žaidimų teoriją, kritiškai vertinti pasaulinius įvykius ir numatyti vykstančių procesų pasekmes. Po mokslų tavęs lauks karjera Europos ir pasaulio politinėse-ekonominėse organizacijose, konsultacinėse įmonėse, analitiko, vadovo arba mokslininko karjera.

Buhalterijos specialistų ISM neruošia, tačiau besidomintiems šia programa siūlome rinktis Finansų studijų programą, kuri ruošia platesnio spektro specialistus. Atsižvelgiant į dabartinę darbo rinką, siekiame paruošti visapusiškai finansus išmanančius profesionalus, gebančius ne tik vesti buhalterinę apskaitą, bet ir suprasti, kaip veikia įmonių ir valstybių finansai bei mokėti analizuoti ir apdoroti gaunamus duomenis. Finansų programa sudaryta atsižvelgiant į CFA (sertifikuotas finansų analitikas (angl. Chartered Financial Analyst) pirmojo lygio egzaminui keliamus reikalavimus.

 • Bakalauras – tai pirmoji studijų pakopa, orientuota į bendrąjį universitetinį išsilavinimą ir paruošimą darbo rinkai.
 • Magistras – tai antroji studijų pakopa, suteikianti pirmąjį mokslinį laipsnį ir leidžianti giliau pažinti studijuojamą sritį. Į magistro studijas galima stoti tik turint bakalauro diplomą.