Meniu

Finansų strategija ir valdymas

Sėkmingas verslo vystymas šiandien neįsivaizduojamas be efektyvaus įmonės finansų valdymo, todėl viena iš svarbiausių įmonės vadovo užduočių – teisingos finansų strategijos pasirinkimas. Finansų strategijos ir valdymo modulyje išsamiai analizuojami finansų strategams aktualiausi klausimai: kaip tinkamai pritraukti lėšas bei efektyviai investuoti sukauptą pelną, kaip įvertinti finansinių sprendimų alternatyvas ir išnaudoti tradicinius bei naujausius finansų instrumentus, atsižvelgiant į pasirinktą verslo modelį, taip pat, kaip analizuoti rizikas siekiant plėstis į tarptautines rinkas bei optimizuoti verslo mokamus mokesčius įvertinant ne tik mokestinę Lietuvos aplinką, bet ir kitų šalių teikiamas galimybes. Modulis suteikia ne tik būtinas teorines finansų valdymo žinias, bet ir supažindina studentus su realiais verslo finansų iššūkiais. Susitikimų metu sprendžiamos praktinės užduotys, diskutuojama su finansų strategijos ir valdymo teoretikais bei praktikais. Modulio tikslas – suformuoti profesionalų požiūrį į finansų strategijos vystymą versle, sustiprinant ryšį tarp atskirų įmonės segmentų ir į situacijas žvelgiant per rizikos ir naudos santykio prizmę.

Modulio temos

Modulis apima esminius finansų valdymo aspektus – verslo finansavimo alternatyvų vertinimą bei lėšų investavimo strategijų pasirinkimą. Šių esminių gairių kontekste plėtojamos verslo vertinimo, finansinės rizikos, pinigų srautų planavimo, vertės paskirstymo, mokesčių optimizavimo temos. Nagrinėjami ne tik šiandienos, bet ir rytojaus verslo finansinių iššūkių sprendimai, pasitelkiant mokslo suformuotas teorines ir metodologines žinias bei naujausias finansų rinkų galimybes. Kompetencijos įgyjamos sprendžiant realias verslo problemas, vertinant esamus naujausius finansų instrumentus, apjungiant finansų teoriją ir nuolat besikeičiančią praktinę verslo aplinką.

 • Verslo finansų valdymo sprendimai;
 • Finansinių sprendimų rizikos analizė ir vertinimas;
 • Tarptautinio verslo finansų valdymas: valiutų kursai, palūkanų tarifai ir jų rizikos valdymas.
 • Vertės paskirstymo sprendimai: dividendų politika, akcijų išpirkimas;
 • Verslo finansavimo šaltinių pasirinkimo sprendimai;
 • Investicinių sprendimų vertinimas;
 • Mokesčių optimizavimo sprendimai;
 • Finansų rinkų inovacijos (FinTech) ir jų kuriama vertė įmonei

Modulis skirtas

Verslo savininkams, vadybininkams, kurių gebėjimas analizuoti bei vertinti finansinę verslo būklę ir priimti tinkamus sprendimus didina verslo ir įmonės vertę.

Baigę modulį

 • Gebėsite priimti finansiškai teisingus vadybos sprendimus arba juos įvertinti, net ir nebūdami finansų srities specialistais;
 • Planuosite pinigų srautus ir gebėsite pasirinkti finansiškai naudingiausius investicinius projektus;
 • Įgausite praktikos vertindami perkamo ar parduodamo verslo arba akcijų vertę;
 • Galėsite įvertinti verslo riziką ir nustatyti, kiek įmonei verta ir rizikinga pasirinkti tam tikrus ilgalaikio finansavimo šaltinius;
 • Sužinosite, kada verslo savininkams verta pasirinkti dividendų mokėjimo, pelno reinvestavimo ar akcijų išleidimo ir supirkimo strategijas;
 • Galėsite planuoti verslo plėtrą atsižvelgdami į tarptautines mokesčių optimizavimo galimybes;
 • Sužinosite, kokią naudą verslui gali suteikti finansų rinkų kuriamos inovacijos (FinTech)

Modulio vadovė

Dr. Tamara Maurice turi ilgametę investavimo finansų rinkose patirtį, yra mokslinių straipsnių investicijų valdymo tema autorė. 2014–2016 metais vadovavo ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Finansų bakalauro studijų programai. Tamara Maurice aktyviai domisi finansų strategijos, investicijų, elgsenos finansų temomis, šiuo metu dirba „Royal Dutch Shell“ atstovybės Lietuvoje vadove.

 

Studentų atsiliepimai:

 

„Finansų strategija ir valdymas“ modulis leido kitaip pažvelgti į įmonės finansines ataskaitas, priimamus finansinius sprendimus ir jų įtaką bendrovės valdymui bei strategijai. Modulis padėjo suprasti, kaip prielaidų pagrindu žongliravimas skaičiais leistinose ribose padeda pasiekti trokštamą rezultatą ar įvertinti realią įmonės būklę. Vadovams išklausyti tokį modulį yra net gi būtina, kad galėtų tikslingai diskutuoti su finansininkais ir priimti skaičiais pagrįstus įmonės valdymo sprendimus.

Aiva Dumčaitienė, advokatė / partnerė, Advokatų profesinė bendrija Dumčaitienė, Vosyliūtė ir partneriai.

Man, kaip buhalterinės įmones buvusiam vadovui, finansų modulis praplėtė buhalterinių ataskaitų panaudojimo paskirtį: įgalino į ataskaitas (balansą, pelno - nuostolio) pažvelgti ne tik kaip į ataskaitas valstybinėms institucijoms, bet kaip į įrankį planuojant finansus t.y. ruošiant verslo planus, planuojant biudžetus, pinigų srautus.

Algis Teišerskis

Laisvai samdomas mokesčių konsultantas

Pilną modulio aprašymą bei tvarkaraštį rasite ČIA>>