Meniu

Finansai

Finansų studijų programa skirta rengti analitiškai mąstančius specialistus, gebančius valdyti įmonių finansus, vertinti sudėtingus investicinius projektus, atlikti įmonių finansinę analizę, priimti investicinių portfelių bei finansinių rizikų valdymo sprendimus, analizuoti finansų rinkas bei valstybių finansų būklę. Finansų programa sudaryta atsižvelgiant į CFA® (sertifikuotas finansų analitikas (ang. Chartered Financial Analyst)) pirmojo lygio egzaminui keliamus reikalavimus. CFA® yra pasaulyje pripažinta aukščiausio lygio finansų analitikų kvalifikacija, kurią sertifikuoja CFA institutas. Studijos vyksta anglų kalba, studijų trukmė – 3,5 metų.

Šioje studijų programoje didelis dėmesys skiriamas visapusiškam finansų specialisto ugdymui – pradedama nuo esminių finansų principų taikymo. Programos studentai įgyja žinių apie valstybės, finansų institucijų, įmonių ir asmens finansų valdymą, kurias vėliau gali gilinti pasirinktoje srityje.


PO STUDIJŲ JŪS GEBĖSITE:

  • prognozuoti priimamų ekonominių ir finansinių sprendimų įtaką organizacijos valdymo kontekste;
  • parinkti matematinius, statistinius, ekonometrinius ir kitus deramus tyrimo metodus ir savarankiškai atlikti šalies, sektoriaus ar įmonės ekonominę analizę;
  • analizuoti finansų valdymo procesus, spręsti įvairaus sudėtingumo finansų ir valdymo apskaitos uždavinius;
  • paaiškinti finansų teorijos ir praktikos ryšį, pritaikyti šias žinias vertinant finansinę informaciją;
  • analizuoti finansų rinkų bei institucijų veiklą.

 

 

Doc. dr. Asta Klimavičienė

Finansų programos direktorė

„Šiandien itin svarbu išmanyti įvairius finansinius produktus ir paslaugas bei mokėti jas tinkamai pateikti. Pagal Finansų programą rengiami specialistai įgis išsamių teorinių ir taikomųjų žinių, reikalingų dirbant įmonių finansų, investicijų valdymo bei kitose verslo ar finansinių institucijų srityse, susijusiose su finansų analize. Kadangi Finansų programa sudaryta atsižvelgiant į pirmojo lygio CFA egzamino turinį, ją baigusieji, nutarę siekti finansų analitikų karjeros, bus pasirengę išlaikyti šį egzaminą. ISM Finansų programos absolventų žinios ir įgūdžiai, suteiksiantys jiems konkurencinį pranašumą siekiant profesinės karjeros, bus aktualūs ir Lietuvos, ir tarptautiniu mastu.“

El.paštas: asta.klimaviciene@ism.lt

 


DVIGUBO DIPLOMO PROGRAMA

Praleidę vienerius studijų metus pasirinktame partnerių universitete, galėsite gauti ir BI Norwegian Business School (Norvegija) arba KEDGE Business School (Prancūzija) diplomą.

  


KARJEROS PERSPEKTYVOS

Prie specialistų, kuriems paklausa krizės metu tik augo, priskiriami ir finansų specialistai. Daugelyje įmonių finansų specialistai ne tik neprarado darbo, bet buvo sukurtos naujos darbo vietos.

Studijas baigęs specialistas gebės sėkmingai dirbti įvairių organizacijų ar valstybės įstaigų finansų padaliniuose: audituoti įvairius verslo vienetus, vertinti rinkų efektyvumą, valdyti įmonės finansus, atsižvelgdamas į įmonės ir sektoriaus specifiką, finansinių sprendimų pasekmes kitoms vadybinėms sritimis (rinkodarai, personalo valdymui, gamybos bei paslaugų teikimo procesams), ekonominę šalies situaciją, teisinius reikalavimus.