Meniu

Finansų ekonomika

Globalėjančiame pasaulyje efektyvaus finansinių  srautų valdymo ir optimalaus išorės finansavimo šaltinių pasirinkimo svarba verslo organizacijai tampa kritinė. Sparčiai plečiantis finansinių institucijų tinklui,  kuriantis naujiems finansiniams produktams, verslo organizacijoms vis dažniau naudojantis finansinių tarpininkų ir finansų rinkų siūlomomis paslaugomis bei instrumentais, didėja gilias teorines-analitines ir praktines žinias turinčių finansų ekonomikos specialistų poreikis. Šiems specialistams yra keliami ne tik klasikinių buhalterinės apskaitos principų žinojimo, bet taip pat modernios finansų ir ekonomikos teorijos suvokimo ir jos taikymo reikalavimai.

Didėjančiam finansų ekonomikos specialistų poreikiui patenkinti sukurta gilinamoji Finansų ekonomikos studijų programa. Programoje siekiama ugdyti kritinį-analitinį požiūrį į verslo įmonių finansų valdymą, finansų rinkų struktūrą ir veikimo principus, finansinių instrumentų pasiūlą bei naujų instrumentų kūrimo galimybes, mikro ir makroekonominius veiksnius, įtakojančius finansinių paslaugų bei produktų paklausos ir pasiūlos svyravimus. Įvertinus gilėjančią šalies ir tarptautinių verslo organizacijų ir finansų rinkų integraciją, šia studijų programa siekiama apjungti mikro ir makro požiūrius į finansų valdymą – įmonės finansų teoriją ir finansų rinkų teoriją. Ypatingai didelis dėmesys yra skiriamas taikomųjų matematinių metodų ir ekonometrikos modelių studijoms siekiant ugdyti būsimų finansų ekonomikos specialistų gebėjimus kiekybiškai įvertinti finansų rinkų elgseną, jos svyravimus bei šių svyravimų poveikį organizacijos finansinių srautų valdymui, nustatyti finansinių produktų ir paslaugų vertę bei taikyti finansų valdymo ir analizės metodus finansinių sprendimų priėmime nuolat kintančioje makroekonominėje aplinkoje.

DVIGUBO DIPLOMO PROGRAMA

Studijuojant Finansų ekonomikos studijų programoje - suteikiama galimybė su dvigubo diplomo programa studijuoti šiame universitete:

Tomoyuki Hashimoto

 

 

Finansų ekonomikos programos direktorius
Tomoyuki Hashimoto
El.paštas: tomoyuki.hashimoto@ism.l​t