ISM vadybos ir ekonomikos universitete bus pristatyti su COVID-19 pandemija susijusių padarinių verslui tyrimo rezultatai
2020-12-15

ISM vadybos ir ekonomikos universiteto tyrėjai gruodžio 16 d. 13 val. nuotoliniame renginyje, skirtą su COVID-19 pandemija susijusių padarinių verslui tyrimo rezultatams apibendrinti. Konsultacinio susitikimo-diskusijos metu bus siekiama įvertinti valstybės pagalbos verslui priemonių veiksmingumą, pandemijos padarinius Lietuvos verslui bei užimtumui pažeidžiamų įmonių grupėse, atskiruose ekonomikos sektoriuose bei regionuose. Verslui reikalingos palaikymo ir paramos priemonės itin svarbios ilgalaikėje perspektyvoje, mažinant įmonių nemokumo grėsmes bei šalinant COVID-19 pandemijos sukeltus padarinius.

Tyrimas yra vienas iš 29 sprendimams dėl COVID-19 padarinių skirtų projektų, kurį finansavo Lietuvos mokslo taryba.