STEP UP projektas

Projekto tikslas – sudaryti sąlygas resursų stokojančių viešojo administravimo subjektų vadovams įgauti vadybinių (strateginio valdymo, finansų, projektų, rinkodaros, procesų, žmogiškųjų išteklių valdymo, skaitmeninės transformacijos, lyderystės ir pan.) žinių, kurios leistų efektyviau valdyti organizacijas, įtraukti darbuotojus bei įgalinti pokyčius konkrečioje įstaigoje ar sektoriuje.

 

Projekto svarba

Priėmimas

 • prašymas studijuoti pateikiamas 2021 10 11 – 2021 11 30
 • motyvaciniai pokalbiai, pagrindinis priėmimas 2021 12 06 – 2021 12 12
 • apeliacijų svarstymas ir sprendimų paskelbimas 2022 01 10 – 2022 01 11
Studentų priėmimas į 2022 m. pavasario studijų semestrą pagal STEP UP 2 programą vyks iki 2022 m. sausio 31 dienos.

 • aukštasis universitetinis išsilavinimas bet kurioje studijų kryptyje (šakoje);
 • ne mažiau kaip 3 metai darbinės patirties viešojo administravimo ūkio subjektuose;
 • intermediate (B1) arba aukštesnio lygio anglų kalbos žinios.

 • kandidatai pildo dalyvavimo projekte registracijos formą
 • kandidatai pildo bendrą stojimo formą esančią sistemoje
 • reikalingi dokumentai sukeliami į sistemą: https://my.ism.lt. Prieš keliant dokumentus rekomenduojame pažiūrėti video
 • dalyvaujama motyvaciniame pokalbyje

 • motyvacinis laiškas;
 • bakalauro/magistro diplomas ir priedas;
 • 1 rekomendacija;
 • gyvenimo aprašymas (CV);
 • notaro tvirtintas diplomo ir jo priedėlio vertimas (tik stojantiesiems, kurie įgijo išsilavinimą užsienio mokymo įstaigose);
 • studijų kokybės vertinimo centro pažyma (tik stojantiesiems, kurie įgijo išsilavinimą užsienio mokymo įstaigose);
 • paso arba asmens tapatybės kortelės kopija;
 • pavardės keitimo dokumentas (tik tiems, kurių pavardė asmens tapatybės dokumente ir išsilavinimo diplome nesutampa).