Meniu

Tikimasi, kad universitetas, mūsų studentai, dėstytojai ir tyrėjai laikysis ypatingų etinių vertybių, kurios paprastai vadinamos „akademine etika“ arba „akademiniu principingumu“.

Šios vertybės iš esmės reikalauja, kad kiekvienas mūsų bendruomenės narys vengtų sukčiavimo ir plagiato, būtų sąžiningas ir teisingas mūsų mokymo, mokymosi ir profesiniuose santykiuose, sąžiningas ir griežtas tiriamojoje veikloje ir išlaikytų akademinę laisvę.

Šios vertybės yra universalios ir jų griežtai laikosi viso pasaulio universitetai. ISM taip pat priklauso šiai tarptautinei akademinei bendruomenei. Mes, kaip institucija ir (arba) kaip individai, esame tarptautinių akreditacijos asociacijų nariai; mes mokomės ir mokome užsienyje; laukiame užsienio studentų ir dėstytojų; mūsų suteiktus laipsnius pripažįsta pasaulinės kompanijos ir užsienio universitetai; mūsų tiriamąją veiklą dažnai finansuoja daugianacionalinės ir tarptautinės institucijos; mes esame tarptautinių profesinių asociacijų nariai; bendradarbiaujame su užsienio institucijomis ir mokslininkais, mūsų mokslinius tyrimus recenzuoja užsienio akademikai, o savo darbus skelbiame su tarptautiniais leidėjais. Visais tokiais atvejais buvo tikimasi, kad mes laikysimės tarptautinių akademinės etikos ir sąžiningumo normų.

Svarbu tai, kad kiekvienas mūsų bendruomenės narys yra atsakingas už savo elgesį; nuo jo priklauso universiteto reputacija. Dėl šios priežasties 2011 m. buvo įsteigta ISM Etikos komisija. Ją sudaro šešių išrinktų savanorių grupė, kurios tikslas yra diegti mūsų bendruomenėje aukščiausius akademinės etikos ir principingumo standartus bei skatinti jų laikytis bendruomenėje.

Kiekvienas mūsų bendruomenės narys gali didžiuotis, kad mūsų universitetas taip nuosekliai laikosi šių vertybių. Ne tik tai, bet ir mūsų bendruomenė gali būti tikra, kad mūsų absolventų darbdaviai, mūsų vietiniai ir tarptautiniai partneriai bei viso pasaulio akademiniai kolegos pasitikės mumis, dėl mūsų požiūrio į šias vertybes.