Švietimo lyderystė

Stipresni vadovai – stipresnės mokyklos. Pradėjome šią studijų programą, nes tuo tvirtai tikime.

Lietuvoje kas dešimta švietimo įstaiga neturi nuolatinio vadovo – beveik dešimtadalis ugdymo įstaigų neturi galimybės nuosekliai planuoti savo veiklos ir finansų, diegti inovatyvių mokymų metodikų, išnaudoti viso ugdymo potencialo. Susitelkę galime šią situaciją pakeisti.

Kodėl mums rūpi švietimo lyderystė?

Pokyčiai visose organizacijose prasideda nuo vadovo. Švietimo įstaigose – lygiai taip pat.

 

Todėl norint realių pokyčių švietimo sistemoje, reikia žmonių, kurie turėtų stiprius vadybinius gebėjimus, įgalintų mokyklų ir darželių bendruomenes ir atneštų naujų vėjų į mokymo procesą. Tokių vadovų ugdymui ir sukurta „Švietimo lyderystės” programa.

 

Dr. Dalius Misiūnas

ISM Vadybos ir ekonomikos rektorius

Programos tikslas

Programos tikslas – parengti aukštos kvalifikacijos švietimo vadybos profesionalus – lyderius, švietimo organizacijų vadovus, gebančius kurti ir įgyvendinti lyderystės vardan mokymosi misiją įvairaus tipo ugdymo įstaigose ir švietimo valdymo ir savivaldos institucijose, t. y. pasiekti kokybinių pokyčių bei visapusiškų lyderystės raiškos švietimo kontekste rezultatų: sėkmingo mokinių ir bendruomenių mokymosi.

Praktika rodo, kad mokyklos, kurių vadovai sukuria sąlygas stipriai lyderystės raiškai bendruomenėse, pasiekia aukštesnės mokymo(si) kokybės ir įneša didesnį indėlį į švietimo misijos įgyvendinimą.

Švietimo lyderystės programa integruoja šiuolaikinius atliktus ir atliekamus tyrimus, sukurtus dokumentus, remiasi nacionalinio projekto „Lyderių laikas“ praktine patirtimi, pasauline švietimo lyderystės patirtimi ir švietimo lyderystės mokslinėmis išvadomis ir įžvalgomis bei ISM Vadybos ir ekonomikos universitete vykdytos Švietimo lyderystės magistrantūros programos moduliais ir gerąja patirtimi. Į programą kviečiami dėstyti tiek profesoriai, tiek praktikai. Mokymo inovacijomis dalinsis ekspertai iš Suomijos.

Programos naudos

Gaunamos naujausios vadybos ir lyderystės žinios, ir galimybė jomis dalintis patirtimis su dėstytojais ir švietimo profesionalais

Vertę švietimo bendruomenei kuriantys tiriamieji ir baigiamieji darbai

Geriausi dėstytojai ir ISM ir užsienio universitetų

Asmeninių savybių ir kompetencijų ugdymas, besiruošiantiems kandidatuoti į švietimo įstaigų vadovų pareigybes

Galimybė dalyvauti stiprioje alumnų bendruomenėje

Dirbantiems magistrantams patogus paskaitų laikas

Programos dalyviai

Studijų programa skirta tiems, kam aktualu įgyti lyderystės švietimo vadyboje kompetencijas: esamiems švietimo institucijų, mokyklų vadovams, vadovų pavaduotojams, mokytojams bei kitiems švietimo sistemos darbuotojams, t. y. tiems žmonėms, kurie siekia daryti poveikį mokymo(si) proceso dalyviams ir per juos – rezultatams.

Bendra informacija

Semestro kaina

1476 Eur

Kalba

Trukmė

1,5 metų

Ir jūs galite prisidėti prie pokyčio švietimo sistemoje!

Lietuvos savivaldybės, verslo įmonės, mokyklų bendruomenės prisideda prie pokyčių švietimo sistemoje steigdamos Švietimo lyderystės stipendijas.

Jeigu norite savo krašto mokyklose, darželiuose ar švietimo įstaigose sustiprinti vadybines kompetencijas, kviečiame susisiekti su ISM Fondo direktore Aneta Šlekyte-Kaminiene.