Tyrimas: egzistuoja ryšys tarp pašaukimo mediko profesijai jautimo ir perdegimo
2020-11-03

Įvairios studijos rodo, kad medikai yra linkę perdegti dvigubai greičiau, nei kitų profesijų atstovai. Medikų profesija yra priskiriama toms, kurias renkamasi vedant profesiniam pašaukimui, o dirbantys pagal pašaukimą žmonės jaučia aukštesnę savigarbą, saviveiksmingumą, pasižymi didesne ištverme, kita vertus, jie dažniausiai dirba netausodami savęs, dėl ko gali greičiau perdegti.

Tad ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto mokslininkės prof. dr. Bernadeta Goštautaitė ir prof. dr. Ilona Bučiūnienė atliko tyrimą, kuriuo aiškinosi ryšį tarp pašaukimo mediko profesijai jautimo ir perdegimo. Tyrimo rezultatai, anot vienos iš jo autorių, prof. dr. Ilonos Bučiūnienės, atskleidžia profesijos pasirinkimo ir planavimo reikšmingumą bei atliekamo darbo socialinės vertės svarbą.

ISM mokslininkų Lietuvoje atlikta apklausa, kurioje dalyvavo 433 gydytojai ir slaugytojai bei 173 gydytojai rezidentai atskleidė, kad stipresnį pašaukimą turintys medikai jautė žemesnį perdegimą. Atliktas tyrimas taip pat parodė, kad stipresnį pašaukimą jautė vyresni medikai. ISM universiteto Doktorantūros mokyklos dekanė prof. dr. Ilona Bučiūnienė daro prielaidą, jog asmens tapatinimąsi su darbu didina profesinės karjeros metu kaupiama darbinė patirtis, kuri sustiprina pašaukimo suvokimą.

 „Profesinis perdegimas yra psichologinis sindromas, atsirandantis dėl pastovaus streso darbe, dėl kurio senka asmens emociniai ir fiziniai ištekliai. Išsekimas, cinizmas, atsiribojimas nuo savo darbo, bejėgiškumo jausmas, depresija – tai profesinio perdegimo pasekmės. Nuo jo, kaip rodo kitų mokslininkų tyrimai, kenčia daugiau nei pusė JAV gydytojų bei didelė dalis slaugytojų“, – sako prof. dr. I. Bučiūnienė.

Prof. dr. Ilona Bučiūnienė

ISM mokslininkų atlikto tyrimo rezultatų analizė atskleidė, kad pašaukimas yra teigiamai susijęs su socialine mediko profesijos verte. Aukštesnės socialinės vertės suvokimas buvo neigiamai susijęs su perdegimu. Tai rodo, kad medikai, turintys stiprų pašaukimą ir jausdami, kad jų darbą aplinkiniai laiko vertingu ir prasmingu, perdegimą patiria rečiau. Tad tarp perdegimo ir profesijos vertės suvokimo egzistuoja stiprus ryšys. Supratimas, kad atliekamas darbas yra prasmingas ir svarbus kitiems gali pasitarnauti kaip profesinio perdegimo prevencija.

„Gautos išvados atskleidžia ženklų pašaukimo poveikį, kuris gali neutralizuoti sveikatos priežiūros specialistų perdegimą. Pašaukimą jaučiantys medikai turi mažesnę profesinio perdegimo riziką. Tai parodo profesijos pasirinkimo ir karjeros planavimo svarbą renkantis profesiją. Kita mūsų tyrimo reikšmė yra atliekamo darbo socialinės vertės svarba. Organizacijos ir vadovai gali sutelkti dėmesį į darbuotojų atliekamo darbo socialinės vertės stiprinimą, suteikdami jiems galimybę gauti teigiamų atsiliepimų ir jaustis socialiai vertinamiems“, – sako prof. dr. I. Bučiūnienė.

Ji taip pat akcentuoja, kad būtina ugdyti visų lygmenų sveikatos priežiūros įstaigų vadovus, nes dauguma jų turi medicininį išsilavinimą, tačiau  vadovavimo bei lyderystės kompetencijos vystomos ne visuomet.

Tyrimo rezultatai išspausdinti straipsnyje, parengtame kartu su Paduvos (Italija) ir Floridos (JAV) universitetų mokslininkais, tarptautiniame pripažintame moksliniame žurnale „Career Development International“. Tyrimas iš dalies finansuotas Lietuvos mokslo tarybos.

Prof. dr. Bernadeta Goštautaitė