Tvarumas keičia darbo rinką: kokių ekspertų verslams reikia jau dabar?
2022-05-04


Tvarumas tampa viena svarbiausių tendencijų verslo pasaulyje ir darbo rinkoje, kurią sekti privalu kiekvienam ateityje konkurencingu būti siekiančiam verslui ir darbuotojui. Tvarumo aktualumas sukuria ir naujų profesionalų bei įgūdžių poreikį, atrakindamas neribotas karjeros galimybes šios srities entuziastams ir profesionalams. Kaip rodo tyrimai, tokių specialistų rinkoje trūksta jau dabar, o ateityje, kuomet šių ekspertų reikės kiekvienoje organizacijoje, konkurencija dėl šių talentų tik aštrės. Siekiančius tvarumo įgūdžius tobulinti jau šiandien – ISM kviečia į Tarptautinės magistrantūros studijas Verslo tvarumo vadyba.

Tvarumas – iš šalutinio vaidmens į pagrindinį

Karolina Semionovaitė, „Swedbank“ Lietuvoje tvarumo vadovė sako, kad per pastaruosius metus pakito ne tik tvarumo svarba versle, bet ir šios temos suvokimas. Anksčiau apie įmonės sėkmę ir potencialą buvo sprendžiama išimtinai pagal finansinius rezultatus, o tvarumas buvo suvokiamas kaip šalutinė, su verslu tiesiogiai nesusijusi veikla. Per pastaruosius keletą metų situacija pasikeitė ir tvarumas tapo svarbiu verslo darbotvarkės ir strategijos elementu.

„Tvarumo diegimas versle apima platų spektrą veiklų – nuo verslo strategijos, rizikų valdymo iki tiekimo grandinių ir produktų kūrimo. Pavyzdžiui, dar neseniai kuriant produktą pirmiausiai buvo siekiama sukurti vartotojui patrauklų sprendimą, kuris būtų gerai perkamas rinkoje ir pelningas įmonei. Šiandien atsiranda papildomi kriterijai – užtikrinti, kad visame produkto gyvavimo cikle būtų sukuriamas kuo mažesnis neigiamas poveikis aplinkai ir visuomenei.
Įmonėms tenka spręsti naujus klausimus – nuo emisijų ir atliekų kiekio matavimo ir mažinimo, iki lyčių balanso ir įvairovės, antikorupcinių priemonių diegimo ar verslo etikos užtikrinimo visoje tiekimo grandinėje. Tad tvarumas atneša daug naujų diskusijų ir įdomių temų versle dirbantiems profesionalams“, – sako tvarumo ekspertė.

K. Semionovaitė priduria, kad trys verslo tvarumo dėmenys – aplinkosauginis, socialinis ir gerosios valdysenos – skirtingai atsiskleidžia skirtingose įmonėse. Kiekvienas verslo sektorius turi savos specifikos, todėl įmonėms reikia pradėti nuo svarbiausių tvarumo sričių identifikavimo ir tvarumo strategijos sukūrimo. Na, o visas tvariai veikiančias įmones sieja viena formule – tai verslo modelis, orientuotas ne tik į finansinę grąžą, bet ir į įvairių suinteresuotųjų šalių gerovę bei teigiamo poveikio kūrimą.

Tvarumo ekspertų poreikis smarkiai auga

Anot ekspertės, verslo tvarumas yra ganėtinai nauja, tačiau jau dabar labai daug potencialo turinti sritis. Tokių ekspertų poreikis rinkoje jaučiamas jau šiandien. Drauge su kintančiais verslo modeliais, tvarių inovacijų diegimu ir naujais reikalavimais verslui, jų poreikis tik augs. Ji akcentuoja, kad ateityje sunkiai galima įsivaizduoti organizaciją, kuri gebėtų sėkmingai veikti ir išlikti konkurencinga ignoruodama tvarumo tendencijas ir praktikas.

„Visuomenės sąmoningumas didėja, tuo pačiu auga ir spaudimas verslui demonstruoti aukščiausius atsakomybės standartus. O tai reiškia, kad ateityje jų neužtikrinančios įmonės susidurs su didelėmis rizikomis. Naujas tvarumo praktikas įtvirtina ir kintantys Europos Sąjungos reikalavimai, stiprius pokyčius atneš ES Žaliasis kursas, ambicingi tvarumo tikslai nustatyti ir Lietuvos Vyriausybės programoje. Jau šiandien ekspertai iš skirtingų industrijų dirba spręsdami, kaip kiekvienas verslo sektorius turės prisidėti prie visos Lietuvos tvarumo transformacijos“, – sako K. Semionovaitė.

Linkedin „Global Green Skills Report 2022“ tyrimas rodo, kad visame pasaulyje darbdaviai žymiai labiau linkę samdyti tvarumo įgūdžius turinčius darbuotojus nei šiomis kompetencijomis nepasižyminčius žmones. Darbo rinkoje tvarumo kompetencijas turinčių profesionalų skaičiaus visame pasaulyje augimas 2015 m. – 2021 m. išaugo net 38 proc. Nors tvarumo ekspertų galima sutikti vis daugiau, tačiau itin spartūs pokyčiai ir naujų praktikų bei verslo modelių įsigalėjimas lemia vis dar didelį tokių profesionalų trūkumą. Šiandien į tvarumo sritį įžengę darbo rinkos dalyviai atvers sau beribes karjeros galimybes.

ISM ruoš tvarumo profesionalus

Siekiant prisidėti prie tvarumo problemų sprendimo ir reaguojant į vykstančius pokyčius, ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas sukūrė naują Tarptautinės magistrantūros programą Verslo tvarumo vadyba (Business Sustainability Management). Dr. Virginija Poškutė, ISM Verslo tvarumo vadybos programos vadovė, sako, kad programa unikali visoje Europoje, nes jos studentai su tvarumu susipažins per visas ESG (angl. k. Environmental, Social, Governance) dimensijas – aplinkosauginę, socialinę ir valdysenos –, todėl gebės holistiškai matyti tvarumo problemas ir jas spręsti skirtinguose lygmenyse. Verslo tvarumo programos studentai taip pat gebės kurti įvairias tvarumo strategijas bei turės reikalingas žinias ir įgūdžius įvertinti diegiamų tvarumo praktikų poveikį visoje organizacijos vertės kūrimo grandinėje.

„Šiandien vis dar nemaža verslų dalis koncentruojasi į tvarumo iniciatyvas ir poveikio vertinimą organizacijos viduje. Tačiau labai dažnai didžiausias neigiamas verslo poveikis aplinkai daromas ne organizacijos viduje, o už jos ribų – tiekimo grandinėse ir gamyboje. Šios programos studentai verslo poveikį aplinkai mokysis vertinti ne tik aplinkosauginėje, tačiau ir socialinėje bei valdysenos dimensijose. Tad būsimieji tvarumo ekspertai įgys ir minkštuosius, ir kietuosius įgūdžius, kurie leis išmatuoti ir vertinti įmonių ESG praktikas, vystomų iniciatyvų ir investicijų poveikį. Programos dalyviai gebės identifikuoti problemas, vertinti aplinką, kurti įvairias verslų strategijas, spręsti globalias ir vietines problemas, siekiant tvarios organizacijos veiklos“, – sako dr. V. Poškutė.

ISM ekspertė taip pat akcentuoja, kad rinkoje tokio tipo studijų programos poreikis buvo jaučiamas dėl iki šiol vis dar gajaus fragmentuoto požiūrio į tvarumo temą. Todėl ISM programą galima vadinti unikalia, mat ji išsiskiria savo struktūra, kuri suteiks žinias įvairiose tvarumo dimensijose ir paruoš profesionalą, galintį veikti itin plačiame tvarumo klausimo spektre.

Daugiau apie programą ČIA.

Norime atkreipti dėmesį, kad šiuo metu, iki 2022.04.30 d., vyksta išankstinis priėmimas, kurio metu studentai gali pasinaudoti išskirtinėmis priėmimo ir finansavimo sąlygomis. Teikiant paraišką dabar studentai gali pretenduoti į išskirtinę finansavimo programą „Accelerate“ bei studijų stipendijas.

*Programa parengta ir pateikta vertinti Studijų kokybės vertinimo centrui. Numatoma studijų pradžia 2022 09 01.