Mokslininkai ištyrė kaip subtilūs paskatinimai veikia maisto produktų pasirinkimą

Naujienos
2021-04-29

Subtilūs paskatinimai veikia maisto produktų pasirinkimą priklausomai nuo prisitaikymo strategijų

Vartotojai gali būti paskatinti rinktis skirtingus maisto produktus priklausomai nuo tam tikrų asmeninių savybių– rodo Lietuvos ir Nyderlandų mokslininkų atliktas tyrimas. Dvejus metus vykdytas projektas  atskleidė, jog pasirinkimus mityboje lemia žmonių prisitaikymo strategija (angl. LifeHistoryStrategy) – savybė, kuri susiformuoja vaikystėje ir lemia polinkį į ilgalaikį planavimą, impulsyvumą ir jautrumą paskatinimams. Šis projektas yra pirmasis, kuris sistemingai siekia identifikuoti psichologinius mechanizmus, kaip žmonės su nevienodomis prisitaikymo strategijomis, priima su sveikata susijusius sprendimus. Kaip žmonės reaguos į subtilius paskatinimus priklauso nuo prisitaikymo strategijos pobūdžio – vieni žmonės turi greitą, o kiti lėtą. Greita strategija susijusi su dideliu impulsyvumu ir orientacija į trumpalaikius tikslus ir dažniausiai susiformuoja kaip atsakas į sudėtingas, nestabilias ir stresines sąlygas vaikystėje. Lėta strategija atsiranda augant stabilumo sąlygomis ir tokie žmonės pasižymi ilgalaikiu planavimu ir mažu impulsyvumu. Lietuvoje ir Nyderlanduose atliktų eksperimentinių tyrimų rezultatai rodo, kad greitos strategijos atstovai yra labiau jautrūs trūkumą signalizuojančioms žinutėms (angl. scarcitycues). Tuo tarpu lėtos strategijos atstovai reaguoja į pertekliaus žinutes (angl. abundancecues). Psichologinis mechanizmas lemiantys greitos prisitaikymo strategijos atstovų elgesį yra impulsyvus maisto geidimas, o lėtos prisitaikymo strategijos atstovai labiau paveikiami socialiai validuotu pasitikėjimu. Tyrimai buvo atliekami kartu su vartotojų elgsenos tyrėjais prof. dr. B. M. Fennis ir dr. G. M. K van Koningsbruggen dirbančiais vienuose stipriausių vartotojų elgsenos tyrimų centrų Europoje –Groningeno ir VU Amsterdamo universitetuose. Duomenys buvo rinkti Lietuvoje ir Nyderlanduose. Fennis, B. M., Gineikienė, J., Barauskaitė, D., & Koningsbruggen, G. M. V. (2020). Nudging health: Scarcity cues boost healthy consumption among fast rather than slow strategists (and abundance cues do the opposite). Food Quality and Preference, 85(2020), 1-10. Projektas „Prisitaikymo strategijos ir su sveikata susijusi elgsena gerovės kontekstuose“ finansuotas Lietuvos mokslo tarybos Mokslininkų grupių programos (sutarties Nr. S-MIP-17-125).