Kristinos Babelytės-Labanauskės daktaro disertacijos gynimas
2022/06/23 / 11:00 - 13:00 Microsoft Teams
2022/06/23 / 11:00 - 13:00
Microsoft Teams

Birželio 23 d. Kristina Babelytė-Labanauskė ginsis disertaciją „MOKSLINIŲ TYRIMŲ ORGANIZACIJŲ DINAMINIAI GEBĖJIMAI IR MOKSLO VEIKLA: PARTNERIŲ MODERACINIS VAIDMUO“.

Kristinos Babelytės-Labanauskės disertacijai vadovavo: 

Mokslinis vadovas:

Dr. Aldas Pranas Kriaučiūnas (Krannert vadybos mokykla, Purdue universitetas, JAV, socialiniai mokslai, vadyba, S 003).

.

Daktaro disertacija buvo ginama viešame Vadybos mokslo krypties tarybos posėdyje 2022 m. birželio 23 d., 11:00 val. ISM Vadybos ir ekonomikos universitete, 310 aud., Arklių g. 18, Vilniuje, Lietuvoje.

.

Apie daktaro disertaciją:

Universitetai ir mokslinių tyrimų institutai (toliau – mokslinių tyrimų organizacijos) yra į mokslinius tyrimus orientuotų verslo įmonių, nacionalinių vyriausybių ir net tarptautinių organizacijų dėmesio centre. Jų lūkesčiai, kad mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros bei inovacijų (toliau – mokslo) rezultatai turi sukurti didelę pridėtinę vertę, įpareigoja mokslinių tyrimų organizacijas ieškoti įvairių sprendimų, kurie skatintų platesnį naujų žinių pritaikymo versle ir visuomenėje mastą. Tačiau šalia daugelio akademinių darbų apie mokslo ir verslo bendradarbiavimą ar mokslinių tyrimų organizacijų socialinę įtaką, strateginio valdymo srities mokslininkai dar nepasiūlė, kaip efektyviai įtraukti partnerius į mokslinių tyrimų organizacijos strategiją, kuri generuotų aukštesnius mokslo veiklų rezultatus.
Disertacijos tyrimo keliamas klausimas – kokią įtaką mokslinių tyrimų organizacijų partneriai daro mokslinių tyrimų organizacijos dinaminių gebėjimų ir jos mokslo veiklos rezultatų sąveikai. Siekiant išspręsti šį klausimą, disertacijoje apžvelgiami teoriniai ir empiriniai strateginio valdymo ir žinių valdymo mokslinių tyrimų rezultatai. Mokslinio tyrimo modelis, pagrįstas unikalia mokslinių tyrimų teorijų trianguliacija, buvo empiriškai išbandytas pasitelkiant duomenis, surinktus iš Švedijoje, Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje veikiančių mokslinių tyrimų organizacijų. Disertacijoje pateikiamos rekomendacijos, skirtos modeliuoti, vystyti, įgyvendinti ir peržiūrėti konkurencingoje aplinkoje veikiančios mokslinių tyrimų organizacijos strategiją, kuri orientuojama į aukštesnius mokslo veiklos rezultatus ir pasitelkiant verslo, akademinius ir socialinius partnerius.

Gynimo taryba

Pirmininkė:

Prof. dr. Ilona Bučiūnienė (ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas, socialiniai mokslai, vadyba – S 003).

Nariai:

Prof. dr. Jannis Angelis (KTH Karališkasis technologijos institutas, Švedija, socialiniai mokslai, vadyba – S 003)

Prof. dr. Viltė Auruškevičienė (ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas, socialiniai mokslai, vadyba – S 003)

Prof. dr. Valdonė Darškuvienė (ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas, socialiniai mokslai, vadyba – S 003)

Prof. dr. Giedrius Jucevičius (Vytauto Didžiojo universitetas, socialiniai mokslai, vadyba – S 003)

Anotacija

Su disertacija galima susipažinti Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje ir ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto bibliotekoje.