Kaip sėkmingai pasitelkti intuiciją priimant verslo sprendimus ir naujus komandos žmones?
2021-10-21
Dr. Vita Akstinaitė

ISM Globalios lyderystės ir strategijos magistrantūros programos direktorės dr. Vitos Akstinaitės ir kolegų tyrimas apie intuicijos panaudojimo naudą – aukščiausio lygio žmogiškųjų išteklių (HR) srities mokslo žurnale – Human Resource Management Journal („4*, Academic Journal Guide 2021, Chartered Association of Business Schools“)!

Tyrimo autoriai – Prof. Eugene Sadler-Smith, Dr. Vita Akstinaitė, Asst. Prof. Cinla Akinci.

Apie tyrimą

Intuicija – tai sprendimai, priimami automatiškai ir nesąmoningai. Atpažinti, kada naudojami intuityvūs sprendimai ir ar tai daryti yra tinkama, yra svarbus įgūdis tiek žmogiškųjų išteklių (HR) specialistams, tiek vadovams, dalyvaujantiems žmogiškųjų išteklių (personalo) veikloje. Kadangi žmogaus intuicijos procesai vyksta nevalingai ir nesąmoningai, kartais intuiciją yra sunku suprasti ir valdyti; tačiau žmonės gali išreikšti savo intuiciją sakytinėje arba rašytinėje kalboje. „Lingvistinių intuicijos žymenų“ (angl. linguistic markers) nustatymas žmogaus komunikacijoje žodžiu ar raštu, gali padėti nustatyti, kada ir kaip intuicija naudojama žmogiškųjų išteklių srityje, ir taip pagerinti žmogiškųjų išteklių praktiką tokiose srityse kaip atrankos (pvz., netiesioginių/nesąmoningų šališkumų pašalinimas) ir kūrybiškumas (pvz., kaip įžvalgų šaltinis). Taigi tam, jog nustatytume intuicijos kalbinius žymenis, mes atlikome du empirinius tyrimus: pagrindinį tyrimą (su žmogiškųjų išteklių specialistais) ir validavimo tyrimą (su paskutinio kurso verslo vadybos studentais). Pirmame tyrime dalyvavo 124 žmogiškųjų išteklių specialistai, o antrame – 175 studentai. Abiejų tyrimų dalyvių buvo paprašyta raštu atsakyti į klausimą „kaip jaučiate intuiciją?“. Siekiant išanalizuoti gautus tekstinius duomenis, šis tyrimas naudojo kompiuterinę teksto analizę (CTA), kad nustatytų kalbinius intuicijos žymenis ir apskaičiuotų „intuicijos indeksą“. Galutinį intuicijos HR kalboje lingvistinių žymenų sąrašą sudarė tokie kalbiniai žymenys: „jausmas“, „įžvalga“ (samprotavimas), „priežastinis ryšys“, „kūnas“, „autentiškumas“, „neužtikrintumas“, „dabartis“, bei įvardžių ir artikelių kalbos dalys (intuicijos indeksas> 1.00).

Praktinė tyrimo nauda

Šis tyrimas turi ne vieną praktinę naudą. Visų pirma, naudojant CTA, tyrimas nustatė kalbinių žymenų rinkinį, skirtą intuicijai išreikšti žmogiškųjų išteklių srityje. Antra, tai rodo, kad tam tikri žodžiai gali būti naudojami kaip intuityvaus proceso signalai, kurie pasireiškia žmogaus kalboje, kas savo ruožtu padeda plėtoti intuicijos ir kalbos santykių mokslo teoriją. Trečia, šis tyrimas prisideda prie žmogiškųjų išteklių srities, pasiūlydamas praktinį būdą, kaip galima aptikti kalbinius intuityvios kalbos žymenis žmogiškųjų išteklių specialistų šnekamojoje ir rašytinėje kalboje. Tokia technika galėtų būti naudojama dabartinei žmogiškųjų išteklių praktikai tobulinti, gerinant euristiką kaip nesąmoningų šališkumo šaltinį ir gerinant žmogiškųjų išteklių praktikų savimonę. Ketvirta, tyrime pasiūlytas „intuicijos indeksas“ gali būti praktiškai naudojamas organizacijose diagnozuojant intuityvią kalbą žmogiškųjų išteklių specialistų žodinėje ir tekstinėje komunikacijoje, taip išmatuojant žmogaus intuityvaus elgesio rodiklį. Vienas iš didžiausių protingo intuicijos naudojimo priešų yra intuicijos naudojimas nesuvokiant, jog sprendimai priimami remiantis tik žmogaus intuicija. Taigi šio tyrimo rezultatai gali padėti ne tik sumažinti šią riziką, bet ir pagerinti dabartinius sprendimų priėmimo procesus žmogiškųjų išteklių srityje. Žodžiu ar tekstu išreikšdami intuiciją ir analizuodami intuiciją pagal šiame tyrime nustatytus kalbinius žymenis, HR gali prisidėti prie geresnio intuicijos naudojimo priimant verslo sprendimus ir patobulinti savo praktiką tokiose srityse kaip žmonių įdarbinimas ir atranka.

Su visu tyrimu galite susipažinti ČIA

Sadler-Smith, E., Akstinaite, V. & Akinci, C. (2021). Identifying the linguistic markers of intuition in human resource (HR) practice (in press). Human Resource Management Journal (ABS AJG = 4*). DOI: https://doi.org/10.1111/1748-8583.12410