Jolantos Jaškienės daktaro disertacijos gynimas
2021/06/17 / 11:00 - 13:00 Microsoft Teams
2021/06/17 / 11:00 - 13:00
Microsoft Teams

Birželio 17d. Jolanta Jaškienė apgynė disertaciją „ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ VALDYMO IR MOKSLINIŲ PASIEKIMŲ RYŠYS AUKŠTOJO MOKSLO KONTEKSTE“.

Jolantos Jaškienės disertacijai vadovavo Prof. dr. Ilona Bučiūnienė (ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas, socialiniai mokslai, vadyba – S 003), mokslinė konsultantė: Prof. dr. Bernadeta Goštautaitė (ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas, socialiniai mokslai, vadyba, S 003).

Daktaro disertacija buvo ginama viešame Vadybos mokslo krypties tarybos posėdyje 2021 m. birželio 17 d., 11:00 val. ISM Vadybos ir ekonomikos universitete, 310 aud., Arklių g. 18, Vilniuje, Lietuvoje.

Apie daktaro disertaciją:

Gerinti mokslinių tyrimų pasiekimus tampa vienu svarbiausių iššūkių Europos aukštojo mokslo (AM) institucijoms. Disertacijoje siekiama atskleisti specifines žmogiškųjų išteklių (ŽI) valdymo praktikų grupes, kurios gerina mokslinius pasiekimus, ir nustatyti mediacijos mechanizmus, susiejančius ŽI valdymą ir mokslinius pasiekimus AM institucijose. Suformuotas ŽI valdymo ir mokslinių pasiekimų modelis, kuris empiriškai patikslintas ir įvertintas taikant dviejų etapų kokybinio ir kiekybinio metodų trianguliaciją. Kiekybinio tyrimo metu naudoti duomenys iš dviejų šaltinių: Europos AM institucijų akademikų apklausos ir „Scopus“ mokslinių tyrimų duomenų bazės. Nustatytas gebėjimus, motyvaciją ir galimybes didinančių ŽI valdymo praktikų grupių vaidmuo stiprinant individualius mokslinius pasiekimus. Tyrimo rezultatai rodo, kad ŽI valdymas sustiprina akademikų į tyrimus orientuotas žinias, įgūdžius ir gebėjimus bei saviveiksmingumą atliekant tyrimus ir daro įtaką moksliniams pasiekimams. Tyrimas atskleidė saviveiksmingumo atliekant tyrimus kaip mediacijos veiksnio svarbą ŽI valdymo ir mokslinių pasiekimų ryšiui.

Gynimo taryba

Pirmininkė:

Prof. dr. Raimonda Alonderienė (ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas, socialiniai mokslai, vadyba – S 003)

Nariai:

Prof. dr. Yannick Joye (ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas, socialiniai mokslai, vadyba – S 003);

Prof. dr. Vilmantė Kumpikaitė – Valiūnienė (Kauno technologijos universitetas, socialiniai mokslai, vadyba – S 003);

Dr. Anna Sender (University of Lucerne, Šveicarija, socialiniai mokslai, vadyba – S 003).

Anotacija

Su disertacija galima susipažinti Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje ir ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto bibliotekoje.