Valstybinio studijų fondo finansavimo galimybės

Stojant į Vadovų magistrantūros studijas yra galimybė gauti valstybės remiamą studijų paskolą, kuri Studentams yra teikiama lengvatinėmis sąlygomis per kredito įstaigas (bankus). Kiekvienais mokslo metais studentai gali kreiptis dėl naujos paskolos studijų kainai sumokėti ir gyvenimo išlaidoms padengti. Dėl detalių finansavimo sąlygų kviečiame kreiptis į Valstybinį studijų fondą. Patariame informaciją Valstybinio studijų fondo puslapyje sekti nuolat.  Kokie terminai ir sąlygos? Paskolos teikiamos kintamomis palūkanomis: 3 mėn. EURIBOR(euro tarpbankinės rinkos palūkanų norma, apskaičiuota Europos bankų federacijos) + 2,9 proc. marža.Paskolos administravimo mokestis – nėra.Paskolos grąžinimo pradžia – metai po studijų baigimo ar nutraukimo.Grąžinant paskolą anksčiau laiko netaikomi jokie papildomi mokesčiai ar baudos.Paskolos grąžinimo trukmė – 15 metų.Kiekvienais mokslo metais studentas gali kreiptis dėl naujos paskolos.  Norite pretenduoti į valstybės remiamą paskolą? Į paskolą galima pretenduoti visiems studijų metams (rudens ir pavasario semestrai) ar tik vienam (pavasario) semestrui.Visos paskolos teikiamos tik einamiesiems studijų metams.