Ateities ekonomikos mokytojas

Ekonomikos, verslumo ir finansinio raštingumo programa mokytojams

Apie programą

1,5 metų trukmės (90 ECTS kreditų) laipsnio nesuteikianti studijų programa lietuvių kalba, orientuota į naujų ekonomikos ir verslumo dalyko mokytojų parengimą.

Unikalus programos modelis – teorinės ekonomikos, verslo, vadybos bei finansų paskaitos derinamos kartu su praktinių pedagoginių įgūdžių tobulinimu mažose grupelėse rengiant ekonomikos ir verslumo pamokų planus 1-4, 5-8 ir 9-12 kl. mokiniams

Programa nesuteikia mokslinio laipsnio, todėl programos pabaigoje nėra rašomas baigiamasis darbas. Išklausius ir atsiskaičius už 90 ECTS kreditų programą pedagogas gauna akademinę pažymą, kuri leidžia tapti ekonomikos ir verslumo mokytoju.

ES finansavimas skirtas 136 pedagogų studijoms.

Studijų planas

Universitetas pasilieka teisę studijų metu keisti studijuojamų dalykų sąrašą.

I pusmetis II pusmetis III pusmetis

Ekonomikos, verslo ir vadybos pagrindai (6 ECTS)

Mikroekonomika (6 ECTS)

Finansų pagrindai (6 ECTS)

Europos ekonominė istorija (6 ECTS)

Praktika I (5 ECTS)

Rinkodaros pagrindai (6 ECTS)

Makroekonomika (6 ECTS)

Asmeniniai finansai (6 ECTS)

Ugdomasis vadovavimas ir motyvavimas (6 ECTS)

Akademinis rašymas ir prezentavimas (3 ECTS)

Praktika II (5 ECTS)

Lyderystė (6 ECTS)

Projektų vadyba (6 ECTS)

Gerovės ekonomika (6 ECTS)

Organizacijų elgsena (6 ECTS)

Praktika III (5 ECTS)

 

Projektas 09.4.2-ESFA-K-714-03-0004 „Modulio studijos ekonomikos ir verslumo mokytojams“ bendrai finansuojamas iš Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų. Projekto finansavimą administruoja – Europos socialinio fondo agentūra.