Alfonso Bucero daktaro disertacijos gynimas

Renginiai
2024-01-03

Alfonso Bucero disertacijai vadovavo Prof. dr. Ralf Müller (BI Norvegijos verslo mokykla, socialiniai mokslai, vadyba, S003), Prof. dr. Raimonda Alonderienė (ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas, socialiniai mokslai, vadyba, S 003).

 

Daktaro disertacija bus ginama viešame Vadybos mokslo krypties tarybos posėdyie 2024 m. sausio 23 d., 11:00 val. ISM Vadybos ir ekonomikos universitete, 206 aud., Gedimino pr. 7, Vilniuje, Lietuvoje.

 

Apie daktaro disertaciją:

 

Šiame darbe dėmesys sutelktas į organizacinį kontekstą, ypač į organizacinio konteksto dimensijų tyrimą projektų srityje. Organizacinis kontekstas (sutr. OK) šiame tyrime reiškia organizacijos dimensijas ir jos suderinamumą su duomenimis, procesais ir kitais projektams palaikyti skirtais mechanizmais. Tyrime pristatomi kiekybinio tyrimo, kuriame dalyvavo 258 projektų valdymo specialistai iš viso pasaulio, rezultatai, stebint organizacinio konteksto dimensijų rodiklius. Darbą sudaro kelios dalys: teorinis projekto konteksto dimensijų kategorizavimas, konteksto dimensijų, darančių įtaką projekto sėkmei, nustatymas ir skirtingų konteksto kategorijų nustatymas. Šio tyrimo patikimumą užtikrina jo metodologinis pagrįstumas bei tyrimo dizainas, kuriuo vadovaujantis galima stebėti tyrimo rezultatus, be to, šis darbas yra recenzuojamas. Deja, jame neatsižvelgiama į kitas galimas organizacinio konteksto dimensijas, galinčias turėti įtakos projekto sėkmei. Šis šaltinis ypač aktualus aptariant konkretų organizacinio konteksto dimensijų poveikį projekto sėkmei.

 

Gynimo taryba

 

Pirmininkė:

Prof. dr. Ilona Bučiūnienė (ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas, socialiniai mokslai, vadyba – S 003)

Nariai:

Doc. dr. Alfredas Chmieliauskas (ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas, socialiniai mokslai, vadyba – S 003)

Prof. dr. Rūta Čiūtienė (Kauno technologijos universitetas, socialiniai mokslai, vadyba – S 003)

Prof. dr. Rūta Kazlauskaitė (ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas, socialiniai mokslai, vadyba – S 003)

Doc. dr. Christine Unterhitzenberger, (Lidso universitetas, socialiniai mokslai, vadyba – S 003)

 

Anotacija