Vytauto Žukausko daktaro disertacijos gynimas
2020-10-26

Maloniai kviečiame į Vytauto Žukausko disertacijos „Pinigų politikos poveikio finansinio turto vertei ir kainoms vertinimas“ gynimą. Vytautas Žukauskas siekia gauti dvigubą socialinių mokslų daktaro diplomą ekonomikos kryptyje. Disertacija parengta ISM Vadybos ir ekonomikos universitete ir  Angers universitete (Prancūzija) pagal dvigubo daktaro diplomo sutartį. Vytauto Žukausko disertacijai vadovavo prof. Tadas Šarapovas (ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas) ir prof. Guido Hülsmann (Angers universitetas).

Disertacija metą iššūkį tradicinei finansinio turto įkainojimo sampratai ir siūlo naują požiūrį, grįstą subjektyviąja vertės teorija. Disertacijoje teigiama, kad pinigų politika daro įtaką finansinio turto kainoms keisdama finansinio turto ir pinigų savybes. Be to, joje nagrinėjama pinigų kokybės samprata ir siūlomas empirinis indikatorius, matuojantis pinigų kokybę euro zonoje.

Vytautas žinomas kaip gyvas ir iškalbingas šnekėtojas, pasirengęs ginti savo poziciją, tad jūsų laukia įdomus renginys!

Daktaro disertacija bus ginama viešame Ekonomikos mokslo krypties tarybos posėdyje 2020 m. lapkričio 13 d., 10:00 val. ISM Vadybos ir ekonomikos universitete, 310 aud., Arklių g. 18, Vilniuje, Lietuvoje.

Gynimą kviečiame stebėti nuotoliniu būdu.

Registracija

Gynimo taryba

Pirmininkė:

Prof. dr. Valdonė Darškuvienė (ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas, Socialiniai mokslai, Ekonomika – S 004)

Nariai:

Prof. dr. Catherin Deffains-Crapsky (Université d’Angers, Socialiniai mokslai, Ekonomika – S 004);

Prof. dr. Rytis Krušinskas  (Kauno technologijos universitetas, Socialiniai mokslai, Ekonomika – S 004);

Dr. Mateusz Machaj (Uniwersytet Wrocławski, Socialiniai mokslai, Ekonomika – S 004);

Prof. dr. Violeta Pukelienė (Vytauto didžiojo universitetas, Socialiniai mokslai, Ekonomika – S 004).

Anotacija

Su disertacija galima susipažinti Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje ir ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto bibliotekoje.