Meniu

Vizija, misija ir vertybės

Kurdamas išskirtinę ISM bendruomenę, ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas siekia tapti atramos tašku kiekvienam, norinčiam atrasti savyje naujų gebėjimų ir privalumų šiandienos kintančioje verslo aplinkoje. ISM atsakingai skatina kiekvieną asmenį pasinaudoti visomis savo išminties ir kūrybiškumo galiomis ir niekada nesustoti tobulėjimo kelyje.
 
Vizija - dinamiškas ir modernus Europos vadybos ir ekonomikos universitetas, tenkinantis individualius, verslo ir visuomenės nuolatinio mokymosi poreikius.
Misija - profesionali ir socialiai atsakinga aktualių vadybos kompetencijų ir ekonominės minties plėtra.
Vertybės - tai mūsų veiklos pagrindas, konstitucija, kurios laikomės kasdieniniame darbe ir skelbiame savo klientams.

Ekspertiškumas – kūrybingas profesionalumas

Ekspertiškumą mes suprantame kaip giliomis žiniomis ir praktine patirtimi grįstą kūrybingą profesinį meistriškumą, pasireiškiantį holistiniu (visuminiu) matymu, įgalinantį įžvalgoms, alternatyvoms ir sprendimams.

Verslumas – idėja, iniciatyva ir įgyvendinimas

Verslumą suprantame kaip norą rasti ir įgyvendinti naujas galimybes, kuriančias didesnę kokybę ir vertę organizacijai ir kiekvienam asmeniškai. Verslumas mums – tai realizuota kūrybingumo išraiška.

Socialinė atsakomybė  – organizacijos, jos narių bei visuomenės interesų darna

Tai atsakingas požiūris ir atviras santykis tarp darbuotojų, organizacijos ir visuomenės. Socialiai atsakingos  organizacijos komunikacija yra skaidri, sprendimai etiški ir ji tarnauja visuomenės pažangai.

Bendruomeniškumas – organizacijos narių susitelkimas ir bendradarbiavimas

Bendrų tikslų siekimas bendradarbiaujant ir šeimininkiškai rūpinantis Universitetu ir vieni kitais. Tai laisvanoriškas pasirinkimas.