Meniu

Verslumo skatinimas universitetuose

TEMPUS projektas
„Verslumo didinimas universitetuose“
 Nr. 144713-TEMPUS-2008-HR-JPCR (2008-4745)
 

Projekto kontraktorius:

University of Zagreb, Faculty of Economics and Business Zagreb, Croatia: http://www.efzg.hr
 

Projekto partneriai: 

 • EFMD, Brussels, Belgium, http://www.efmd.org

 • ISM University of Management and Economics, Kaunas, Lithuania, http://www.ism.lt 
  Projekto vadovė – Prof. Dr. Asta Pundzienė, asta.pundziene@ism.lt
  Kontaktinis asmuo – Jurga Duobienė, jurga.duobiene@ism.lt  
 • University of Graz, Institute of Systems Sciences, innovation and Sustainability Research, Graz, Austria, http://www.uni-graz.at
 • University of Nice Sophia Antipolis, Centre for Educational Technology, Nice, France, portail.unice.fr
 • University of Pula, Department of Economics and Tourism Pula, Croatia, http://www.efpu.hr
 
Projekto trukmė: 2009-01-15/2012-01-14
 
Projekto bendrasis tikslas – kurti ir palaikyti verslumo dvasią universitetuose.
 

Projekto uždaviniai grindžiami 5 E modeliu:

 • Entrepreneurial mindset – Verslumo mąstymo ugdymas
 • E-learning – E-mokymosi galimybių panaudojimas verslumo kompetencijos ugdyme
 • Excellence – Kokybės užtikrinimas
 • E/E Centres (education/entrepreneurship) – Verslumo centrų kūrimas
 • European network – Europos verslumo ugdymo bendruomenės sukūrimas
 
Projekto tikslinės grupės – pirmos ir antros studijų pakopų įvairių specialybių studentai, dėstytojai, universitetai ir verslo organizacijos.
 
Projekto rezultatai: 
 
1. Naujos verslumo dalykų programos pirmos ir antros studijų pakopų įvairių specialybių studentams – daugiau nei 160 studentų iš Europos ir partnerių šalių.
2. Verslumo dėstymo programos tarptautiškumo didinimas distancinio mokymo pagalba
3. Išorinės ir vidinės kontrolės mechanizmų sukūrimas – 3 knygos, 13 seminarų ir 3 vizitai į Verslumo centrus partnerių šalyse, 2 tarptautinės konferencijos.
4. Universitetinių verslumo centrų įkūrimas Zagrebe ir Splite, Kroatijoje.
5. Projekto rezultatų sklaida ir tolesnė veikla – internetinis portalas, informaciniai biuleteniai, lankstinukai, žurnalai.
 
Oficialus projekto tinklapis: http://www.efzg.hr/tempus