Strateginio valdymo modulis

Strateginio valdymo modulyje analizuojamos visos pagrindinės strateginio valdymo dalyko turinį sudarančios sritys: nuo strateginio mąstymo bei strategijos kūrimo iki jos įgyvendinimo.

Modulio metu formuojamas platus suvokimas apie organizaciją ir jos aplinką. Strateginiai sprendimai yra priimami ir įgyvendinami siekiant pasinaudoti aplinkoje iškylančiomis galimybėmis, išnaudojant esmines organizacijos kompetencijas bei kuriant konkurencinį pranašumą rinkoje.

Modulis skatina gilų strateginių problemų supratimą ir kūrybišką jų sprendimą. Tai – pamatinės žinios ir aktualumo neprarandantys įgūdžiai. Praktinės ir teorinės žinios vertingos nepriklausomai nuo užimamos pozicijos – tiek pradedantiems karjerą versle, tiek sėkmingų įmonių vadovams.

Baigę modulį gebėsite

  • Suprasite, kaip sukurti ir įgyvendinti verslo strategiją;
  • Išmoksite žvelgti į organizaciją kaip į bendrą visumą – susijusių veiklų sistemą, tuo pat metu nepamiršdami esminių detalių;
  • Verslą ugdyti ar plėsti leis strateginio valdymo žinios ir įgyti praktiniai įgūdžiai;
  • Konkurencinio pranašumo pasieksite išmokę atrasti, analizuoti ir išnaudoti įmonės privalumus bei galimybes;
  • Pirmaujančių pasaulio įmonių pavyzdžių ir praktikos analizė leis savo situacijoms pritaikyti efektyviausius sprendimus;
  • Išmoksite jungti gautas teorines ir praktines žinias, kurti bei įgyvendinti sėkmingas verslo strategijas.

Bendra informacija

Kreditai

30

Kalba

Trukmė

1 semestras

Modulio lektoriai