Projektų valdymo modulis

Projektų valdymo modulyje nagrinėjami visi organizacijos praktinės veiklos lygmenys:

  • strateginis, kuris yra nukreiptas į projektinės veiklos ir strategijos sąveiką siekiant ilgalai­kių organizacijos tikslų įgyvendinimo;
  • organizacinis, kuriame siekiama taupyti įmonės išteklius standartizuojant projektinę veiklą ir sukuriant jos palaikymo priemones;
  • operatyvusis, kurio svarbiausias tikslas – užtikrinti kokybiškų projektų rezultatus laiku ir neperžengiant biudžeto ribų.

Unikalus modulio turinys yra paremtas šiuolaikiniu požiūriu į projektų valdymo procesus ir jų tobulinimą vadovaujantis organizacijų strateginiais tikslais, o struktūra orientuota į žinių ir gebėjimų auginimą, studijuojant mokslines publikacijas, atliekant grupines užduotis ir pristatant jų rezultatus, diskutuojant bei kritiškai vertinant kolegų darbo rezultatus. Pasirinkusiųjų modulį laukia tiriamasis darbas – konsultacinis projektas, skirtas organizacijų projektinės veiklos tobulinimui.

Modulyje daugiausia dėmesio skiriama praktiniam žinių taikymui. Dauguma dėstytojų, kartu ir modulio vadovas, yra ir aktyvūs praktikai, vykdantys projektų, programų ar portfelių valdymą organizacijose.

Baigę modulį gebėsite

  • Gebėsite atlikti projektų valdymo procesų analizę ir objektyviai vertinti organizacijų projektinę veiklą;
  • Sužinosite, kaip identifikuoti prioritetines tobulinimo kryptis ir suderinti jas su organizacijos strategija;
  • Žinosite, kaip konstruktyviau planuoti ir įgyvendinti tobulinimo veiksmus;
  • Lengviau argumentuosite ir sklandžiau įgyvendinsite projektinės veiklos pokyčius, remdamiesi teorinėmis žiniomis ir praktiniais įgūdžiais;
  • Geriau suprasite judriojo (angl. Agile) projektų valdymo teikiamas galimybes ir iššūkius.

Bendra informacija

Kreditai

30

Kalba

Trukmė

1 semestras

Modulio lektoriai