Organizacijų pokyčių modulis

Siekiant išlaikyti tvarumą, būtina gebėti inicijuoti ir vykdyti pokyčius. Kiekvienas organizacijos aspektas yra tarpusavyje susijęs, todėl svarbu suprasti sistemą, ne tik jos dalį. Lietuvoje įmonės neretai tampa sistemomis, kurių valdymas – improvizuotas, darbuotojai – nepriklausomi, veikla – projektinė, vienas žmogus atlieka daugybę rolių. Dėl šių priežasčių šiuolaikiniam veiklos koordinavimui reikalingos įvairios kompetencijos, tarp jų ir konsultavimo. Praktika rodo, kad įgyvendinant organizacijų pokyčius vidiniai konsultantai atlieka išskirtinį vaidmenį. Jie ne tik dalyvauja konkrečių sprendimų ar projektų įgyvendinime, bet neretai yra pagrindiniai pokyčių valdymo veiklos koordinatoriai bei atstovai.

Organizacijų pokyčiai– pažangus studijų modulis, skirtas organizacijoms, siekiančioms kurti ilgalaikius pokyčius bei plėsti savo vadovų kompetencijų ribas, ieškoti sprendimų įmonės viduje, taupyti laiką ir lėšas. Pasitelkdamos lyderystę ir vadybines praktikas pažangios organizacijos siekia geriausių rezultatų ne tik tinkamai reaguodamos į pokyčius, bet ir juos inicijuodamos bei valdydamos.

Vadovas kiekvieną kartą į problemą turi pažvelgti tarsi iš naujo, inovatyviai, tačiau sistemingai ieškodamas sprendimo. Tai ir gebėjimas identifikuoti problemą, kitaip į ją pažvelgti ir įvesti naujas dedamąsias, apsibrėžti sprendimo ribas, ir komandos įtraukimas į sprendimą, ugdymas ir nuosavybės jausmo jai perkėlimas, ir įvairių inovacinių, neribojančių technikų bei įrankių taikymas sprendimo priėmime. Reikalingos tam tikros pokyčių valdymo žinios, nes pokytis, kuris šiuo metu vyksta, yra unikalus tiek iššūkiu lygmeniu, tiek galimybėmis. Tokiomis technikomis sumaniai žongliruoja išoriniai konsultantai, tačiau šis kai reikia nuolatinio, dinamiško, tvaraus augimo, laimi tos organizacijos, kuriose veikia formalus arba neformalus „vidinis konsultantas“.

Bendra informacija

Kreditai

30

Kalba

Trukmė

1 semestras

Modulio lektoriai