Finansų strategijos ir valdymo modulis

Modulis apima esminius finansų valdymo aspektus – verslo finansavimo alternatyvų vertinimą bei lėšų investavimo strategijų pasirinkimą. Šių esminių gairių kontekste plėtojamos

  • verslo vertinimo,
  • finansinės rizikos,
  • pinigų srautų planavimo,
  • vertės paskirstymo,
  • finansų rinkų inovacijos (FinTech)
  • mokesčių optimizavimo temos.

Nagrinėjami ne tik šiandienos, bet ir rytojaus verslo finansinių iššūkių sprendimai, pasitelkiant mokslo suformuotas teorines ir metodologines žinias bei naujausias finansų rinkų galimybes.

Kompetencijos įgyjamos sprendžiant realias verslo problemas, vertinant esamus naujausius finansų instrumentus, apjungiant finansų teoriją ir nuolat besikeičiančią praktinę verslo aplinką.

Modulis suteikia ne tik būtinas teorines finansų valdymo žinias, bet ir supažindina studentus su realiais verslo finansų iššūkiais. Vienas svarbiausių bet kokio verslo iššūkių – resursų trūkumas – krizės metu tampa dar aktualesnis. Turėdami ribotus išteklius, privalome būti tikri, jog renkamės labiausiai ekonominę vertę didinančius projektus bei atsisakome nenaudingų alternatyvų. Paskaitų metu mokomės skirtingų projektų vertinimo metodų, padedančių užtikrinti didžiausią vertę kuriančių sprendimų priėmimą.

Modulio tikslas – suformuoti profesionalų požiūrį į finansų strategijos vystymą versle, sustiprinant ryšį tarp atskirų įmonės segmentų ir į situacijas žvelgiant per rizikos ir naudos santykio prizmę.

Bendra informacija

Kreditai

30

Kalba

Trukmė

1 semestras

Modulio lektoriai