Švietimo lyderystės magistrantūra

Stipresni vadovai – stipresnės mokyklos. Pradėjome šią programą, nes tuo tvirtai tikime.

Švietimo lyderystės magistrantūros studijų programa pagrįsta šiuolaikine lyderystės samprata, kur Švietimo lyderis – atsakingas, kūrybingas, į tvarumo principus ir nuolatinį mokymąsi, tobulėjimą susitelkęs vadybos profesionalas, kurio veikla grindžiama tvirtu vertybiniu pamatu, atkakliai ir viešai koncentruojantis savo ir bendruomenių dėmesį į mokymo ir mokymosi kokybę.

Programos naudos

Gaunamos naujausios vadybos ir lyderystės žinios, ir galimybė jomis dalintis patirtimis su dėstytojais ir švietimo profesionalais

Vertę švietimo bendruomenei kuriantys tiriamieji ir baigiamieji darbai

Geriausi dėstytojai ir ISM ir užsienio universitetų

Asmeninių savybių ir kompetencijų ugdymas, besiruošiantiems kandidatuoti į švietimo įstaigų vadovų pareigybes

Galimybė dalyvauti stiprioje alumnų bendruomenėje

Dirbantiems magistrantams patogus paskaitų laikas

 

Kam skirta programa

Švietimo lyderystės magistrantūros studijų programa skirta tiems, kam aktualu įgyti lyderystės švietimo vadyboje kompetencijas: esamiems švietimo institucijų, mokyklų vadovams, vadovų pavaduotojams, mokytojams bei kitiems švietimo sistemos darbuotojams, t. y. tiems žmonėms, kurie siekia daryti poveikį mokymo(si) proceso dalyviams ir per juos – rezultatams. Mokyklos, kurių vadovai sukuria sąlygas stipriai lyderystės raiškai bendruomenėse, pasiekia aukštesnės mokymo(si) kokybės ir įneša didesnį indėlį į švietimo misijos įgyvendinimą.

Praktinė patirtis

Švietimo lyderystės programa integruoja šiuolaikinius atliktus ir atliekamus tyrimus, sukurtus dokumentus, remiasi nacionalinio projekto „Lyderių laikas“ praktine patirtimi, pasauline švietimo lyderystės patirtimi ir švietimo lyderystės mokslinėmis išvadomis ir įžvalgomis bei ISM Vadybos ir ekonomikos universitete vykdytos Švietimo lyderystės magistrantūros programos moduliais ir gerąja patirtimi. Į programą kviečiami dėstyti tiek profesoriai, tiek praktikai. Mokymo inovacijomis dalinsis ekspertai iš Suomijos.

Programos tikslas

Parengti aukštos kvalifikacijos švietimo vadybos profesionalus – lyderius, švietimo organizacijų vadovus, gebančius kurti ir įgyvendinti lyderystės vardan mokymosi misiją įvairaus tipo ugdymo įstaigose ir švietimo valdymo ir savivaldos institucijose, t. y. pasiekti kokybinių pokyčių bei visapusiškų lyderystės raiškos švietimo kontekste rezultatų: sėkmingo mokinių ir bendruomenių mokymosi.

Priėmimo datos

Dokumentai priimami: 2020 06 15 – 07 15, iki 17 val.

Motyvacijos pokalbiai: 2020 07 07 – 07 27

Priėmimo komisijos posėdis: 2020 08 10

Priimtųjų sąrašas skelbiamas: 2020 08 12

Sutarčių pasirašymas: 2020 08 13 – 2020 08 20

Atrankos etapai Lietuvos savivaldybėse, įsteigusiose stipendijas ISM Švietimo lyderystės studijoms nuo 2020 metų rudens baigėsi 2020 liepos 7 d.

Turint klausimų dėl priėmimo informacijos, kreiptis:

Aistė Petrikėnė

El. p.

Tel. +37067448466

Dėl galimybės gauti savivaldybių ar verslo įsteigtas stipendijas studijoms nuo 2021 metų rudens kviečiame kreiptis šiais kontaktais:

ISM Fondo direktorė

Aneta Šlekytė-Kaminienė

El. p.

Bendra informacija

Programos kaina vienam semestrui, mokantiems už studijas

1476 Eur

Programos trukmė

1,5 metų