Meniu

Transfer of experiential and innovative teaching methods for business education

Leonardo da Vinčio naujovių perkėlimo projektas 
„Transfer of experiential and innovative teaching methods for business education“
No. 2010-1-PL1-LEO05-11462 
Projekto kontraktorius:
 
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu; www.ue.poznan.pl
Projekto vadovas – Maciej Pietrzykowski: maciej.pietrzykowski@ue.poznan.pl
Kontaktinis asmuo - Aleksandra Gaweł: aleksandra.gawel@ue.poznan.pl
 
Projekto partneriai:
 
Navigator Consulting Advisors Limited Liability Partnership; www.navigator-consulting.com
ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas; www.ism.lt
Wielkopolska Chamber of Commerce and Industry; www.wiph.pl
Elmfield House Associates Limited; www.elmfieldhouseassociates.co.uk
 
Projekto trukmė: 01/10/2010 – 01/10/2012
 
Specifinis projekto tikslas - įtvirtinti atvejo metodą Lenkijos, Lietuvos ir kitų partnerių šalių verslo studijose ugdant dėstytojų kompetencijas rašyti atvejus ir mokyti naudojant atvejų metodą.
 
Bendras projekto tikslas – perkelti ir išvystyti novatoriškus, verslo patirtimi grįstus mokymo(si) metodus, skirtus gerinti verslo išsilavinimo kokybę.
 

Projekto uždaviniai:

  • Įvertinti esamą atrinktų dėstytojų ir instruktorių kompetenciją, rašant atvejus ir jais mokant. Parinkti aktualias temas atvejų rengimui
  • Apmokyti 30 dėstytojų ir instruktorių, kaip rašyti atvejus
  • Parašyti 6 atvejus apie Lenkijos ir Lietuvos verslo vystymą(si) (2 verslo vystymosi atvejai ir 4 atvejai specifinėmis valdymo temomis)
  • Apmokyti 30 dėstytojų ir instruktorių, kaip mokyti atvejo analizės metodu
  • Paruošti atvejo analizės mokymo medžiagą ir atlikti bandomąjį 6 atvejų mokymą su grupe vadovų
  • Pakoreguoti 6 atvejų netikslumus, iškilusius po bandomojo mokymo
  • Išleisti vadovėlį apie atvejų rašymą ir mokymą jais, remiantis projekto patirtimi
  • Paruošti 1 straipsnį apie atvejo analizės metodą, mokant suaugusiuosius
  • Populiarinti projekto rezultatus dvejose tarptautinėse konferencijose
 
 
Projekto tikslinės grupės yra: tiesioginė tikslinė grupė – dėstytojai ir instruktoriai, mokantys vadovus. Netiesioginė grupė – vadovai.
 
Projekto naudos gavėjai: dėstytojai ir instruktoriai, įmonės, dėstytojų ir instruktorių mokymo institucijos, mokymų teikėjai ir studentai.
 
Atsižvelgiant į projekto tikslus ir uždavinius pasirinkti kvalifikuoti partneriai iš įvairių šalių: JK, Graikijos, Lenkijos ir Lietuvos. 
 
Projekto rezultatai: 30 apmokytų dėstytojų ir instruktorių, 6 atvejai anglų, lenkų ir lietuvių kalbomis, vadovėlis apie atvejų rašymą ir mokymą/si jais, 1 straipsnis Baltic Journal of Management http://www.emeraldinsight.com/bjm.htm, bei 2 tarptautinės konferencijos.
 
Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis leidinys [pranešimas] atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.