Meniu

Taikomoji organizacijos psichologija

Šiuolaikinės organizacijos vis daugiau dėmesio skiria vidinės kultūros kūrimui ir puoselėjimui, atmosferos gerinimui, darbuotojų gerovės užtikrinimui, jų pasitenkinimui, įsitraukimui ir lojalumo stiprinimui. Kaip pritraukti ir išlaikyti geriausius darbuotojus? Šis klausimas rūpi daugeliui vadovų, tačiau norint į jį atsakyti, reikalingos stiprios vadybos ir psichologijos sričių žinios.

Psichologija padeda suvokti asmenybės motyvacijos šaltinius, grupės dinamikos ypatumus, komandinio darbo dėsningumus, visos organizacijos filosofijos kūrimo ir jos įgyvendinimo pobūdį, reikalingus pokyčius ir sugebėjimą įveikti psichologinį pasipriešinimą pokyčiams. Svarbų vaidmenį atlieka ir vertybinė organizacijos orientacija – siekis, kad aukščiausių rezultatų siekiančios organizacijos kurtų sąlygas, tinkamas atsiskleisti žmogiškajam darbuotojų potencialui. Tam būtinas vadovavimo meistriškumas, kuris ir yra šio modulio  ašis. Geras vadovas, norėdamas vadovauti kitiems, pirmiausia turi pažinti save. Todėl teorinė modulio medžiaga padeda įvertinti save, o tai viena svarbiausių sudedamųjų modulio dalių.

Modulis skirtas

Vadovams, siekiantiems geriau pažinti žmones, giliai mąstantiems ir linkusiems investuoti savo laiką į sveikos organizacijos kūrimo studijas, dalytis atradimais su kitais studijų dalyviais. Modulis neskirtas paruoštų receptų ir stebuklingų mygtukų, kuriuos paspaudus žmogus tampa motyvuotas, ieškotojams.

Modulio temos

 • Asmenybės ir jų įvairovė organizacijoje: pažinimo metodai ir jų taikymas;
 • Grupės procesai. Pagrindiniai grupės struktūros elementai;
 • Bendradarbiavimas ir konfliktai grupėse. Konstruktyvūs problemų sprendimai;
 • Komandinis darbas. Dinamika ir refleksija, kūrybingumas ir sinergija komandoje;
 • Vadovavimo stilius. Vadovavimas kaip įtakos darymas. Vadovas kaip prasmės kūrėjas ir perteikėjas;
 • Pokyčių valdymas. Pokyčių valdymo psichologija: praradimai ir atradimai;
 • Žmogiškųjų išteklių valdymo veiklos: darbuotojų atranka;
 • Darbuotojų motyvavimas, ugdymas ir veiklos valdymas;
 • Organizacija kaip asmenybė. Organizacijos kultūra;
 • Vadovo vaidmuo ugdant organizacijos žmogiškąjį potencialą. Praktikų forumas.

Baigę modulį

 • Gausite patikimų teorinių vadovavimo žinių, kurias įtvirtinsite modulyje įgytais praktiniais įgūdžiais;
 • Išmoksite matyti ir norima kryptimi koreguoti tarpasmeninius santykius komandoje bei formuoti bendrą psichologinę atmosferą;
 • Atrasite savo, kaip vadovo, vadovavimo stilių ir savitus metodus norimiems rezultatams pasiekti, nusibrėšite tolesnes vadovavimo kompetencijų ugdymo gaires;
 • Įgiję praktinių įgūdžių pokyčių psichologijos srityje inicijuosite ir efektyviau įgyvendinsite norimas permainas organizacijoje;
 • Išmoksite skatinti darbuotojus ne tik finansiniais, bet ir efektyviais psichologiniais metodais.

Per daugiau nei dešimtmetį modulio gyvavimo parašyta daugiau nei 100 tiriamųjų darbų, kuriuose magistrantai sprendė jų įmonėms aktualias problemas. Vieni iš jų rado sprendimus personalo valdymo srityje – sukūrė atrankos, skatinimo, vertybių ar kultūros keitimo, lojalumo gaires, kompetencijų aprašus ar veiklos valdymo modelius. Kiti nustatė psichologinių reiškinių, tokių kaip konkuravimas ar nebendradarbiavimas tarp padalinių, baimė ir stresas, komandų disfunkcijos ir mobingas, raišką ir priežastis. Modulyje studijuojamos organizacijos psichologijos paskirtis yra taikomoji, tad visi tiriamieji darbai padeda gautas žinias iškart taikyti praktikoje.    

Studentės atsiliepimas

Lina Juknevičienė, skyriaus vadovė, „TEO LT“.

„Modulyje susiformavo požiūris į organizaciją kaip gyvą organizmą, susidėliojo labai aiški sąsajų ir pasekmių sistema. Viskas prasideda nuo konkrečios asmenybės, o organizacijoje labai svarbi būtent vadovo asmenybė. Kad ir kokio lygmens vadovas būtum, visų pirma esi asmenybė, ir pirmiausia reikia pažinti bei suprasti patį save. Tik būdamas santarvėje su savimi gali tikėtis kokybiškai brandesnių santykių su savo darbuotojais, kolegomis. Svarbu įžvelgti ir išmokti atpažinti grupės dinamikos ypatumus, suprasti, kaip gimsta ir kinta organizacijos kultūra pokyčių laikotarpiu. Neįkainojamas atradimas buvo kritinio mąstymo ugdymas ir savianalizė. Tai – puiki reflektavimo technika, padedanti suprasti, analizuoti poelgių, reakcijų priežastis.“

MODULIO VADOVĖ

Margarita Pilkienė ISM Vadovų mokyklos Taikomosios organizacijos psichologijos ir Žmogiškųjų išteklių valdymo modulių vadovė, Švietimo lyderystės magistrantūros programos vadovė, psichologė, ekspertė-konsultantė. Stažavosi Tarptautinėje vadybos dėstytojų akademijoje (IEDC) ir Adizes Institute (JAV), kur gilino žinias lyderystės ir pokyčių valdymo srityse, The University of Manchester ir European Case Clearing House programose – verslo atvejų rašymo ir dėstymo temomis. Dalyvavo organizacijos klimato, interaktyvių dėstymo metodų seminaruose ir konferencijose Prancūzijoje, Graikijoje, Slovėnijoje, Suomijoje ir Kinijoje, skaitė pranešimus. Taip pat M. Pilkienė turi daugiau nei 10–ies  metų dirbo verslo įmonėse patirtį.

Modulio tvarkaraštį ir platesnę informaciją rasite ČIA>>