Meniu

Strategic Management Games – Innovative Teaching Method for Business Education

Leonardo da Vinčio naujovių perkėlimo projektas
"Strategic Management Games – Innovative Teaching Method for Business Education"
No.: 2011-1-PL1-LEO05-19884
 
Projekto trukmė: 24 mėnesiai. (2012.02-2013.09)
 
Projekto numeris: 2011-1-PL1-LEO05-19884
 
Specifinis projekto tikslas - įdiegti virtualius strateginio valdymo žaidimus į konsorciumo vadybos dalykų mokymą, stiprinant lektorių kompetencijas kurti virtualią erdvę ir ją naudoti strateginio valdymo mokymams.
 
Bendrasis projekto tikslas – patirties dirbant su inovatyviais mokymo metodais, grindžiamais IKT (informacinėmis ir komunikacinėmis technologijomis), perdavimas, gerinant mokymų strateginio valdymo srityje kokybę.
 

Projekto uždaviniai: 

 • Įvertinti realią lektorių kompetenciją naudojant virtualius žaidimus strateginio valdymo mokymuose,
 • Parengti 25 lektorius dėstymui, naudojant strateginio valdymo žaidimus,
 • Parengti 8 verslo atvejus naudojimui virtualių žaidimų metu,
 • Paruošti dėstymo naudojant virtualius žaidimus gaires bei išbandyti parengtus 8 verslo atvejus vadovų mokymuose, naudojant virtualius žaidimus,
 • Atsižvelgiant į suteiktą grįžtamąjį ryšį atlikti reikiamas korekcijas 8 virtualiems žaidimams, kurie buvo naudojami vykdytuose bandomuosiuose mokymuose,
 • Parengti vadovėlį ir straipsnį  apie IKT naudojimą mokymo procese,
 • Pristatyti projekto rezultatus dvejose tarptautinėse konferencijose. 

Projekto rezultatai:

 • Atlikta kompetencijų analizė bei patvirtintos virtualių strateginio valdymo žaidimų tematikos,
 • Parengti  8 virtualių žaidimų atvejai strateginiame valdyme Lietuvoje ir Lenkijoje,
 • Suformuluotos 8 mokymo gairės parengtiems virtualiems strateginio valdymo žaidimams,
 • Peržiūrėti ir patikrinti 8 virtualūs strateginio valdymo žaidimai,
 • Patikrintos ir išanalizuotos dėstymo gairės, naudojant virtualius strateginio valdymo žaidimus,
 • Surinktas grįžtamasis ryšys apie virtualius strateginio valdymo žaidimus ir dėstymo gaires,
 • Publikuotas straipsnis žurnale „Baltic Journal of Management“,
 • Parengtas vadovėlis apie virtualius strateginio valdymo žaidimus. 
 

Tikslinės projekto grupės:

 • tiesioginė - mokymo specialistų ir lektoriai dirbantys strateginio valdymo srityje.
 • netiesioginė tikslinė grupė - vadovai. 
 
Naudos gavėjai : pedagogai ir lektoriai, įmonės, mokymo paslaugų teikėjai bei studentai.
 

Projekto partneriai:

 • Poznan ekonomikos universitetas (Lenkija)
 • Wielkopolska prekybos ir pramonės rūmai (Lenkija)
 • ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas (Lietuva)
 • Karl-Franzens Universitetas Graz (Austrija)
 
Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis leidinys [pranešimas] atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.