Socialinė atsakomybė

ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas tapo viena iš 100 pirmųjų verslo mokyklų, prisijungusių prie Jungtinių Tautų atsakingo vadybos mokymo principų iniciatyvos (Principles for Responsible Management Education – PRME). Jos nariai pasižadėjo savo studentams diegti socialinės atsakomybės ir darnios plėtros idėjas ir taip skatinti atsakingos lyderystės ugdymą visuomenėje.

ISM taip pat vienas pirmųjų Lietuvos universitetų, tapęs Jungtinių Tautų inicijuoto Pasaulinio Susitarimo nariu ir taip prisijungęs prie Nacionalinio atsakingo verslo įmonių tinklo.  Šis tinklas veikti kartu vienija verslo įmones bei organizacijas, Jungtinių Tautų organizaciją (JTO) ir pilietinę visuomenę, remiantis dešimčia universalių principų žmogaus teisių, darbuotojų teisių, aplinkos apsaugos ir kovos su korupcija srityse.

Universitetas jau yra nemažai nuveikęs, skatindamas atsakingą ir etišką lyderyste. Verslo etikos kursai dėstomi visų pakopų studentams, šią temą savo baigiamiesiems darbams kasmet pasirenka keletas studentų ar doktorantų. Savo patirtimi ir žiniomis  ISM dalinasi ir su kitais. Universitetas bendradarbiauja su Almos Adamkienės labdaros ir paramos fondu bei skaito paskaitas fondo inicijuotoje Lyderių mokykloje. Universitetas taip pat yra parėmęs M. Rostropovičiaus labdaros ir paramos fondo įsteigtą Nacionalinę moksleivių akademiją.  Akademijos tikslas – globoti ir padėti itin gabiems moksleiviams, būsimiems mokslo, politikos, kultūros lyderiams.