Skelbiamas patalpų nuomos pirkimo sąlygų patikslinimas bei pratęsiamas pasiūlymų pateikimo terminas
2021-05-04

Vadovaujantis Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašu (patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo“), ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas 2021 m. balandžio 21 d. paskelbė patalpų nuomos pirkimą.

Atsižvelgiant į tai, jog pirkimo sąlygos gali būti tikslinamos pratęsiant pasiūlymų pateikimo terminą objektyviam laikotarpiui, skelbiame patikslintas patalpų nuomos pirkimo sąlygas bei pratęsiame pasiūlymų pateikimo terminą iki 2021 m. gegužės 11 d. 12.00 val. Lietuvos Respublikos laiku.

Pirkimo pavadinimas: Patalpų nuomos pirkimas.

Pirkimo būdas: skelbiamos derybos.

Perkančioji organizacija: ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas, UAB Aušros Vartų g. 7A, Vilnius, juridinio asmens kodas 111963319

Pirkimo objektas ir jo paskirtis: patalpų nuoma centrinėje Vilniaus dalyje ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas, UAB švietimo veiklai vykdyti.

Kontaktiniai asmenys: Komisijos posėdžių sekretorė Urtė Šiupšinskaitė, tel. +370 616 37279, el. p. .

Pasiūlymų ir siūlomo išnuomoti nekilnojamojo turto (patalpų) dokumentų pateikimo tvarka ir terminas: pasiūlymus, pasirašytus kvalifikuotu elektroniniu parašu teikti elektroniniu paštu . Tuo atveju, jei Tiekėjas neturi galimybės pasirašyti pasiūlymo kvalifikuotu elektroniniu parašu, pasiūlymas gali būti pateiktas asmeniškai, paštu ar per kurjerį adresu: ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas, UAB Aušros Vartų g. 7A, Vilnius, juridinio asmens kodas 111963319. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2021 m. gegužės 11 d. 12.00 val. Lietuvos Respublikos laiku.

Pagrindinė informacija:

Bendras pageidaujamų išsinuomoti patalpų plotas – ne mažesnis kaip 4500 kv. m, neįskaičiuojant bendrabučio patalpų ploto, ir ne didesnis kaip 5800 kv. m., įskaičiuojant bendrabučio patalpas. Visos patalpos privalo būti centrinėje Vilniaus miesto dalyje;

Perkančiosios organizacijos pirkimui skirtos lėšos: 12,00 Eur/kv. m be PVM mėnesiui ir/ar 69 600 Eur mėnesiui be PVM už visą siūlomą nuomotis patalpų plotą;

Patalpų nuomos sutarties terminas – 15 metų su galimybe pratęsti nuomos sutartį dar 5 metams. Patikslinimas: Nuomos termino pradžia 2022-09-01. Patalpos turi būti atlaisvintos ir suteikta galimybė įsikraustyti ne vėliau kaip 2022-09-01.

Reikalavimai siūlomoms išnuomoti patalpoms nustatyti pirkimo sąlygose.

Pasiūlymai bus vertinami pagal kainos ar sąnaudų ir kokybės santykį.

Daugiau informacijos ČIA.