Meniu

Senatas

Senatas pataria rektoriui universiteto studijų ir mokslo strategijos formavimo klausimais. Senato nariais gali būti išrinkti ir deleguoti universiteto mokslininkai, pripažinti menininkai, studentai, taip pat kitų mokslo ir studijų institucijų mokslininkai ir pripažinti menininkai. Senatą renka universiteto dėstytojai ir mokslo darbuotojai, studentų atstovus į Senatą deleguoja ISM Studentų atstovybė.

2016 - 2019 m. Senato sudėtis:

4 ISM akademiniai darbuotojai, turintys akademinį laipsnį:

Doc. dr. Tadas Šarapovas, ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas

Prof. dr. Ieva Augutytė-Kvedaravičienė, ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas

Prof. dr. Rūta Kazlauskaitė, ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas

Dr. Vincentas Vobolevičius, ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas

4 profesoriai iš kitų aukštojo mokslo institucijų/ arba žinomi verslo atstovai:

Prof. dr. Josep Franch, ESADE Business School (Ispanija)

Prof. dr. Baris Tan, Koç University (Turkija)

Prof. dr. Miša Džoljić, Nyenrode Business School (Ispanija)

Dr. Marius Jurgilas, Lietuvos Bankas

3 universiteto darbuotojai skiriami rektoriaus:

Diana Alionienė, ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas

Gintarė Aldonytė, ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas

Jolita Butkienė, ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas

3 studentų atstovai, deleguoti ISM Studentų atstovybės (vieneriems metams):

Juozas Daukšys, ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas

Ajana Lojat, ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas

Darius Krulikovskis, ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas

3 kviečiami profesoriai iš kitų aukštojo mokslo institucijų:

Prof. dr. Egidijus Kazanavičius, Kauno technologijos universitetas

Prof. dr. Audrius Klimas, Vilniaus dailės akademija

Prof. dr. Ralf Müller, BI Norwegian Business School (Norvegija)