Meniu

Senatas

Senatas pataria rektoriui universiteto studijų ir mokslo strategijos formavimo klausimais. Senato nariais gali būti išrinkti ir deleguoti universiteto mokslininkai, pripažinti menininkai, studentai, taip pat kitų mokslo ir studijų institucijų mokslininkai ir pripažinti menininkai. Senatą renka universiteto dėstytojai ir mokslo darbuotojai, studentų atstovus į Senatą deleguoja ISM Studentų atstovybė.

2019 - 2020 m. Senato sudėtis:

4 ISM akademiniai darbuotojai, turintys akademinį laipsnį:

Prof. dr. Tadas Šarapovas, ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas

Prof. dr. Rūta Kazlauskaitė, ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas

Doc. dr. Alfredas Chmieliauskas, ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas

Dr. Justina Gineikienė, ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas

4 profesoriai iš kitų aukštojo mokslo institucijų/ arba žinomi verslo atstovai:

Prof. dr. Baris Tan, Koç University (Turkija)

Dr. Marius Jurgilas, Lietuvos Bankas

Prof. dr. Monika Petraitė, Kauno technologijos universitetas

Dr. Agnė Paliokaitė, Visionary Analytics

3 universiteto darbuotojai skiriami rektoriaus:

Prof. dr. Viltė Auruškevičienė, ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto studijų prorektorė

Prof. dr. Valdonė Darškuvienė, ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto mokslo prorektorė

Dr. Neringa Ivanauskienė, ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Vadovų magistrantūros studijų dekanė

3 studentų atstovai, deleguoti ISM Studentų atstovybės (vieneriems metams):

Viktorija Pociūtė, ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas

Ajana Lojat, ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas

Darius Krulikovskis, ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas

3 kviečiami profesoriai iš kitų aukštojo mokslo institucijų:

Prof. dr. Miša Džoljić, Nyenrode Business University (Nyderlandai)

Prof. dr. Josep Franch Bullich, ESADE Business School (Ispanija)

Prof. dr. Ralf Müller, BI Norwegian Business School (Norvegija)