Meniu

„Self - Employed“ (SELF-E)

 

Programos Erasmus+ strateginių partnerysčių jaunimo srityje projektas "Self - Employed" (SELF-E)

Projekto trukmė: 21 mėnesis (2015.01.01 – 2016.09.01)

Projekto numeris: 2014-1-LT02-KA205-000432

Projekto tikslas – paskatinti regionų jaunimo verslumo įgūdžių ugdymą sukuriant neformaliojo švietimo pagrindais paremtą jaunimo verslumo metodologiją.

Projekto uždaviniai:

 • Atlikti esamos jaunimo verslumo situacijos tyrimą Suvalkų ir Marijampolės regionuose;
 • Sukurti tyrimo duomenimis paremtą jaunimo verslumo metodologiją;
 • Suorganizuoti jaunimo verslumo stovyklą, kurios metu jaunimo verslumo metodologija bus išbandoma praktiškai;
 • Patobulinti jaunimo verslumo metodologiją atsižvelgiant į praktinio išbandymo rezultatus;
 • Suorganizuoti ilgalaikį jaunimo verslumo metodologijos taikymą praktikoje, kuriame dalyvaus po 10 dalyvių iš Lietuvos ir Lenkijos;
 • Pristatyti jaunimo verslumo metodologiją tarptautinės konferencijos metu;
 • Užtikrinti projekto tęstinumą, siekiant, kad metodologija būtų naudojama darbui su 14-19 metų jaunimu tiek mokyklose, tiek neformaliojo ugdymo įstaigose.

Rezultatai:

 • Parengta neformaliojo ugdymo principais paremta jaunimo verslumo metodologija;
 • Atliktas esamos jaunimo verslumo situacijos tyrimas Marijampolės ir Suvalkų regionuose, apklausta daugiau nei 1100 jaunuolių (14-19 m.);
 • Parengta atlikto tyrimo ataskaita;
 • Suorganizuota tarptautinė jaunimo verslumo stovykla, kurioje dalyvavo ir praktiškai neformaliojo švietimo principais paremtus verslumo ugdymo užsiėmimus išbandė 110 jaunuolių (14 – 19 m.) iš Lietuvos ir Lenkijos;
 • Suorganizuoti ilgalaikį jaunimo verslumo metodologijos taikymą praktikoje, kuriame dalyvaus po 10 dalyvių iš Lietuvos ir Lenkijos;
 • Ilgalaikio jaunimo verslumo metodologijos išbandymo praktikoje užsiėmimus lankė po 10 jaunuolių (14 – 19 m.) iš Lietuvos ir Lenkijos;
 • Suorganizuota tarptautinė jaunimo konferencija – jaunimo verslumo metodologijos pristatymas, kuriame dalyvavo 150 dalyvių iš Lietuvos ir Lenkijos;
 • Išaugę projekte dalyvavusiu jaunuolių verslumo įgūdžiai ir iki 30% padidėjusi tikimybė, jog jie ateityje kurs darbo vietas ne tik sau, bet ir aplinkinimas.

Tikslinė grupė:

 • 14 – 19 m. jaunuoliai.

Naudos gavėjai:

 • Organizacijos dirbančios su jaunimu ir jaunimo neformaliuoju ugdymu;
 • Švietimo įstaigos;
 • Verslo įmonės.  

Projekto partneriai:

 • VšĮ „Sveikatingumo idėjos“
 • ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas, UAB
 • Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwalkach
 • Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschod w Suwalkach sp. z o.o.

Metodoligiją galite peržiūrėti čia.

Daugiau informacijos apie projektą – www.inovatoriai.lt

Projektas finansuojamas Europos Komisijos lėšomis pagal Erasmus+ programą.