Meniu

Rytis Mėdžius

Rytis Mėdžius

Direktorius, EXTERUS

ISM Vadovų magistrantūros absolventas

 

ISM Vadovų magistrantūros studijų absolventas Rytis Mėdžius – viena iš asmenybių, Lietuvoje kuriančių ateities lyderystės sampratą. Jis ne tik sėkmingai plečia savo verslą, bet ir nuolat padeda augti ir kurti tiems, kurie yra aplink. „Kuo geriau žmonėms aplink mane, tuo geriau ir man“, – sako Rytis Mėdžius ir šiuos žodžius patvirtina savo darbais.

 

ISM moko mąstyti, ne paklusti

Į ISM Vadovų magistrantūros studijas atėjau po verslo vadybos studijų valstybiniame universitete. Tam buvo net kelios priežastys, o svarbiausia – kitokio požiūrio į mokslą poreikis. Norėjau susigrąžinti jausmą, kad moksle reikia ko nors siekti, ne tik prisitaikyti ir plaukti pasroviui. ISM būtent ir sudarė  tokio šiuolaikinį požiūrį turinčio  universiteto  įspūdį. Pagrindinis skirtumas tas, kad čia skatina mąstyti, ne paklusti. Verslo vadyba nėra toks mokslas, kurio gali išmokti vien skaitydamas knygas. Turi išmokti kūrybingai mąstyti ir priimti sprendimus. Manau, kad studijos, per kurias išmokstama tik to, kas liepta, negali išugdyti sprendimus priimančio vadovo, jos formuoja nebent tarnautojus.

Bene didžiausia nauda, kurią gavau šiose ISM studijose, – tai bendras darbas su kitais studentais, dėstytojais, kai šalia gaunamų teorinių žinių mokomės ir vienas iš kito. Čia radau kitokią bendruomenę, kurios nariai susirenka dirbti, ko nors išmokti, o ne vien gauti diplomą. Taip pat reikėtų paminėti, kad studijos ISM Vadovų magistrantūroje gerokai padidino mano pažinčių skaičių, tiek darbinių, tiek ir asmeninių. Tai ir smagu, ir naudinga.

Kodėl verta remti gabius studentus?  

Mano ir ISM požiūris daug kur sutampa, tad natūralu, kad ir po studijų ISM Vadovų magistrantūroje norėjosi likti šioje bendruomenėje. Prisijungiau prie ISM Magistrų klubo, nes norėjosi prisidėti prie klubo socialinių iniciatyvų, rengiamų seminarų. ISM Magistrų klubo nariai – panašiai kaip aš mąstantys žmonės, su kuriais malonu bendrauti, dalytis patirtimi.

Prasminga man atrodo ir neseniai įkurto ISM fondo veikla, todėl tapau pirmuoju metinės stipendijos teikėju. Vadovaujuosi požiūriu, kad sėkmingai dirba tie, kurie veikia mainų, partnerystės principu. Sėkmė ateina tik tada, kai laimi abi pusės. Taigi ir skiriamą stipendiją vertinu kaip būdą man pačiam geriau gyventi, jei kitiems aplink bus geriau. Galima sakyti, kad tai darau ne vien iš gerų norų, bet net ir pragmatinių sumetimų vedamas. Juo labiau kad matau, kad gabių, tačiau už mokslą negalinčių susimokėti studentų rėmimas – Vakarų šalyse puikiai veikianti ir gerų rezultatų duodanti praktika.

Kitus taip pat skatinu remti gabius studentus, mokslą. Suprantu, kad atiduoti sunkiai uždirbtus pinigus visada sunku, tačiau tai – vienintelis būdas, kaip galime pakelti bendrą šalies gyvenimo lygį. Galiausiai juk nebūtina tam skirti milijonų. Jei daugiau žmonių kad ir po nedaug prisidėtų prie tokių iniciatyvų, rezultatus pamatytume gan greitai. 

Man patinka ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto požiūris į mokslą ir verslą. Akivaizdu, kad Lietuvoje vis dar egzistuoja didžiulis atotrūkis tarp darbuotojų ir vadovų ir abi pusės turi eiti viena kitos link. Bet vadovas yra tas, kuris duoda toną, kuria žaidimo taisykles. Manau, kad ISM gali paskatinti pokyčius Lietuvos versle, todėl vertinu universiteto veiklą ir noriu prie jos prisidėti.

Tikrasis laimėjimas – kai laimi abi pusės 

Verslą pradėjome nuo nulio. Labai įdomu stebėti, kaip jis turi nuolat keistis derindamasis prie laiko. Man smagu, kad verslo aplinka dabar šiek tiek keičiasi, kad atsiranda vis daugiau vertybių. Manau, kad šiuo metu į verslą ateinantis jaunimas skatina daug pokyčių.  

Kartą vienoje diskusijoje profesorius Egidijus Aleksandravičius verslininkams pateikė klausimą, kas yra verslo elitas. Daug kas atsakė, kad tai tie, kurie daugiausiai uždirba. Bet iš tiesų verslo elitas yra žmonės, kurie kuria ir skleidžia vertybėmis grįstą verslo kultūrą.

Galima į verslą žiūrėti tik kaip į pinigų „darymą“. Suprantama, tie, kurie nesidalija, turi daugiau. Vis dėlto viskas priklauso nuo žmogaus vertybių. Esama žmonių, kuriems didžiausią malonumą teikia didelė pinigų suma, brangūs automobiliai, tačiau aš pats gyvenime siekiu kitokių tikslų ir tikiu, kad verslas turi svarbesnę misiją. Man svarbu, kas vyksta aplink. Smagu būti tarp laimingų žmonių, tad kuo geriau žmonėms aplink mane, tuo geriau ir man. Kol kas tarp verslininkų dar dažnokai pastebimas požiūris, kad laimima tada, kai kitas pralaimi. Vis dėlto man atrodo, kad tikrasis laimėjimas yra tuomet, kai laimi abi pusės.

EXTERUS neatsisako padėti įvairiems įdomiems projektams, ypač susijusiems su menu, architektūra. Pavyzdžiui, kiekvienais metais dovanojame dažų Vilnių puošiančiam Vilniaus gatvės meno festivaliui, remiame Nacionalinę dailės galeriją ir čia vykstančius paskaitų ciklus, edukacinius architektūros studentų rengius.

Bendruomeninė veikla užima nemažai vietos ir mano asmeniniame gyvenime. Esu Vilniaus universiteto choro prezidentas, taip pat dalyvauju Pavilnio bendruomenės taryboje. Bendradarbiauju iniciatyvose prieš nelegalią veiklą statybų rinkoje, pamažu ši veikla pradeda duoti rezultatų. Tikiu, kad bendruomeniškumas gali pakelti bendrą Lietuvos gyvenimo lygį. Galiausiai sportas, menas ar muzika tave praturtina, suteikia galimybių patekti į kitą aplinką, susitikti su kitokiais žmonėmis. O spėti galima viską, reikia tik noro.