Meniu

Strateginė rinkodara ir vertės inovacijos

Modulio anotacija. Šis modulis – praktinis kliento vertės bei verslo modelio inovacijų kursas įvairių funkcijų bei lygmens vadovams, ieškantiems naujų augimo galimybių ir pasirengusiems kurti rezultatyvesnę strateginės rinkodaros (vertės kūrimo bei monetizavimo) funkciją šiuolaikinėje organizacijoje.

Strateginės rinkodaros kaip vertės kūrimo disciplinos kompleksiškumą šiandien atspindi nebe tiesinės vertės grandinės, o žmonių ir mainų objektų tinklų valdymas. Deja, daugelis organizacijų tam nepasiruošę. Rinkodara viduje dažnai suvokiama kaip vertės grandinės gale esanti taktinė komunikacijos dalis. Ji atskirta nuo bendrųjų strateginio planavimo procesų, tad vertės inovacijos vyksta nesistemingai. Rinkodaros lėšos laikomos ne investicija, o išlaidomis, o verslo vieneto lygmenyje dar gana įprasta matyti atskirus verslo strategijos ir rinkodaros planus. Esamų rinkodaros specialistų kompetencijos organizacijose neretai izoliuotos, nepilnai išnaudojamos valdymo lygmenyje, vadovai rinkodaros „nesupranta“. Skaitmenizacijos, dirbtinio intelekto, kiti technologiniai sprendimai dažnai atliekami anksčiau nei vertės analizė.

Ateities rinkodara nebe ta, kurią galima atiduoti į vieno, kad ir labai atsakingo, rinkodaros specialisto ar padalinio rankas. Norint konkuruoti skaitmenizacijos ir daugialypių rinkų aplinkoje, strateginės rinkodaros kompetencijas būtina integruoti į visų lygių vadovų, savininkų bei kitų organizacijos narių sprendimus.

Kam skirta? Produktyviausi pokyčiai vyksta tada, kai naujus mąstymo modelius, vertės kūrimo tendencijas perpranta „savininkas“ - vadovas, jaučiantis savininko atsakomybę (angl. sense of ownership). Argumentuotus sprendimus taip pat privalo gebėti siūlyti ir bet kurios funkcijos – IT, HR, finansų, ir, žinoma rinkodaros, komercijos, pardavimų vadovas ar valdybos narys, siekiantis kryptingai auginti organizacijos vertę.

Tad šis modulis visų pirma skirtas:

  • Visos įmonės ar tam tikros funkcijos vadovams, atstovaujantiems verslo savininko ambicijas ir galintiems inicijuoti strateginius veiksmus.
  • Už rinkų analizę bei strateginius rinkodaros sprendimus atsakingiems asmenims bei šios srities patarėjams, samdomų išorės agentūrų atstovams.
  • Tinklus bei ekosistemas išmanyti siekiantiems verslo konsultantams, rinkų analitikams ir kt.

Baigę modulį dalyviai įgyja nuoseklų supratimą apie šiuolaikinės rinkodaros funkcijos turinį bei organizavimo principus, šios funkcijos organizavimo praktikas, išmano skirtingus vertės kūrimo bei matavimo būdus, geba efektyviau organizuoti strateginės rinkodaros (vertės kūrimo bei inovacijų) veiklas, kritiškai įvertinti įmonės verslo modelį, analizuoti daugialypes rinkas, identifikuoti geriausius vertės kūrimo scenarijus ir vertės monetizacijos alternatyvas šiuolaikinėje ekonomikoje.

Kristina Maikštėnienė, ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto dėstytoja. Modulio vadovė nuo 2000 metų. Vadybos magistrė (MBA, JAV Northwestern University Kellogg School of Management), finansų ekonomikos magistrė (Central European Univ. & Univ. of the State of New York), taikomosios matematikos magistrė (KTU). Iki ISM dirbo Procter&Gamble Rygos bei Varšuvos padaliniuose (rinkodara Baltijos šalių ir Baltarusijos rinkose). Academy of Management (AoM), Strategic Management Society (SMS), American Marketing Association (AMA), Professional Pricing Society (PPS) narė, žurnalo „Baltic Journal of Management“ (Emerald Publishing) redakcinės kolegijos narė. 19 metų konsultuoja įvairių šalių verslo įmones, veda vidinius bei išorinius verslo mokymus, kuria ilgalaikes, į rezultatus orientuotas mokymosi akademijas. Nuo 2013-ųjų metų gilinasi į tinklų ekonomikos subtilybes ir platformų verslo modelius, šiomis temomis nuolat skaito pranešimus pasaulio verslo mokyklose bei akademinėse konferencijose.

Studentų atsiliepimai:

Strateginės rinkodaros ir vertės inovacijos modulis padėjo pakeisti nusistovėjusias nuostatas ir suprasti, kad nėra vieno teisingo sprendimo. Naujai įgytos žinios bei studijų kolegų pasidalinta patirtis ženkliai padidino galimų sprendimų pasirinkimą.

 Ugnė Urniežiūtė, Klaipėdos LEZ valdymo bendrovės verslo vystymo vadovė Kinijos rinkai

 

 

Modulio tvarkaraštį ir platesnę informaciją rasite ČIA>>