Registracija į Vytauto Žukausko daktaro disertacijos gynimą