Meniu

Knygos

Radzevičius, Gediminas; Ramanauskas, Julius. Investigation of sea buckthorn producer cooperativity possibilities: case of Lithuania, Latvia and Poland.

Radzevičius, Gediminas; Ramanauskas, Julius. Investigation of sea buckthorn producer cooperativity possibilities: case of Lithuania, Latvia and Poland. Zarządzanie Publiczne. Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2013, Nr, 3 (23), s. 309-319. ISSN 1896-0200/ e-ISSN 2084-3968. Available from: http://www.ejournals.eu/resources/articles/Prev%205-Zarzadzanie_Publiczn... .

Ammerton, P.; Gawel, A.; Pietrzykowski, M.; Rauktienė, R.; Williamson, T. (eds). The case studymethod in business education. = Atvejo analizės metodas verslo mokyme.

Ammerton, P.; Gawel, A.; Pietrzykowski, M.; Rauktienė, R.; Williamson, T. (eds). The case studymethod in business education. = Atvejo analizės metodas verslo mokyme. Poznan: UNI-DRUK, 2012. 115 p. ISBN 978-83-63400-39-2.

Pilkienė, Margarita. How a faculty should prepare for a teaching with cases.

Pilkienė, Margarita. How a faculty should prepare for a teaching with cases. The case study method in business. Poznan: UNI-DRUK, 2012, p. 83-93. ISBN 978-8363400-39-2.

Beresnevičiūtė, V.; Katiliūtė, E.; Ramonienė, L. Valuckienė, J. Longitudinio Lietuvos švietimo lyderystės raiškos tyrimo metodologija ir instrumentai.

Beresnevičiūtė, V.; Katiliūtė, E.; Ramonienė, L. Valuckienė, J. Longitudinio Lietuvos švietimo lyderystės raiškos tyrimo metodologija ir instrumentai. Longitudinio Lietuvos švietimo lyderystės raiškos kaitos tyrimo metodologijos ir instrumentų tyrimas. ŠMM Švietimo aprūpinimo centras, 2012, 91 p. ISBN ISBN 9789955884507. Available from: http://www.lyderiulaikas.smm.lt/lt/biblioteka/moksliniai-darbai/tyrimai/....

Bučiūnienė, Ilona Teaching with cases: what makes teaching-learning process efficient?

Bučiūnienė, Ilona Teaching with cases: what makes teaching-learning process efficient? The case study method in business. Poznan, UNI-DRUK 2012, p. 55-66. = Veiksniai, lemiantys atvejo analizės metodo efektyvumą. Iš Atvejo analizės metodas verslo mokyme. Poznan: UNI-DRUK, 2012, p. 55-66. ISBN 978-8363400-39-2.

Škudienė, Vida. Case method education.

Škudienė, Vida. Case method education. The case study method in business. Poznan: UNI-DRUK, 2012, p. 9-25. = Škudienė Vida. Ugdymas taikant atvejų analizės metodą. . Iš Atvejo analizės metodas verslo mokyme. Poznan: UNI-DRUK, 2012, p. 9-25. ISBN 978-8363400-39-2.

Aušvicaitė, Violeta; Bučiūnienė, Ilona; Kazlauskaitė, Rūta. Corporate social responsibility at Kraft Foods Lietuva: to be or not to be socially responsible?

Aušvicaitė, Violeta; Bučiūnienė, Ilona; Kazlauskaitė, Rūta. Corporate social responsibility at Kraft Foods Lietuva: to be or not to be socially responsible?: case study. Leonardo da Vinci Transfer of Innovation Project: Transfer of experiential and innovative teaching methods for business education, 2012, No. 2010-1-PL1-LEO05-11462, p. 1-7.

Abramavičius, Š.; Ruplytė, B.; Danielienė, I.; Šarapovas, T. Odontologijos klinika Kaune „Denticija“ = Denticija, a Dental Clinic in Kaunas: atvejo analizė.

Abramavičius, Š.; Ruplytė, B.; Danielienė, I.; Šarapovas, T. Odontologijos klinika Kaune „Denticija“ = Denticija, a Dental Clinic in Kaunas: atvejo analizė. Leonardo da Vinči programos Naujovių perkėlimo projektas ,,Patirtimi grįstų, inovatyvių mokymo metodų diegimas vadovų mokyme” Nr. 2010-1-PL1-LEO05-11462, 2012, p. 1-8. Available from: http://www.adam-europe.eu/prj/7401/prd/4/3/Denticija_Case_study_LT.pdf

Chmieliauskas, Alfredas; Liepuonis, Arvydas; Venčkauskas, Romas; Plankytė-Aidietienė, Kristina. Tendencijos aukštajame moksle: suinteresuotų šalių požiūriai.

Chmieliauskas, Alfredas; Liepuonis, Arvydas; Venčkauskas, Romas; Plankytė-Aidietienė, Kristina. Tendencijos aukštajame moksle: suinteresuotų šalių požiūriai. Vilnius: Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras, 2012, 121 p. ISBN 978-609-445-124-9.

Škudienė, Vida; Auruškevičienė, Viltė. Paparazzi: redefining value proposition: teaching notes.

Škudienė, Vida; Auruškevičienė, Viltė. Paparazzi: redefining value proposition: teaching notes. Leonardo da Vinci transfer of innovation project, Transfer of experiential and innovative teaching methods for business education, 2012, p. 1-7.

Ammerton, P.; Gawel, A.; Pietrzykowski, M.; Rauktienė, R.; Williamson, T. (eds). The case studymethod in business education. = Atvejo analizės metodas verslo mokyme.

Ammerton, P.; Gawel, A.; Pietrzykowski, M.; Rauktienė, R.; Williamson, T. (eds). The case studymethod in business education. = Atvejo analizės metodas verslo mokyme. Poznan: UNI-DRUK, 2012. 115 p. ISBN 978-83-63400-39-2.

Duobienė, J; Rauktienė, R. Kaunas hotel: Maintaining market leader position: case study.

Duobienė, J; Rauktienė, R. Kaunas hotel: Maintaining market leader position: case study. Leonardo da Vinci Transfer of Innovation Project: Transfer of experiential and innovative teaching methods for business education, 2012, No. 2010-1-PL1-LEO05-11462, p. 1-12. Available from: http://www.adam-europe.eu/prj/7401/prd/4/7/Hotel_Kaunas_Case_study_EN.pdf

Bakanauskas, A. P.; Bakanauskienė, I.; Darškuvienė, V.; Grebliauskas, A.; Kvedaravičius, J.; Liesionis, V.; Petkevičiūtė, N.; Staniulienė, S.; Stonkutė, E.; Stripeikis, O.; Viliūnas, V.; Zakarevičius, P.; Žirgutis, V.; Žukauskas, P.. Organizacijų vadyba : vadovėlis.

Bakanauskas, A. P.; Bakanauskienė, I.; Darškuvienė, V.; Grebliauskas, A.; Kvedaravičius, J.; Liesionis, V.; Petkevičiūtė, N.; Staniulienė, S.; Stonkutė, E.; Stripeikis, O.; Viliūnas, V.; Zakarevičius, P.; Žirgutis, V.; Žukauskas, P.. Organizacijų vadyba : vadovėlis. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2011. 431 p. ISBN 9789955127383.

Kalpokaitė, S., Šarapovas, T. (2011). E-commerce Success Factors of B2C: Lithuanian and Danish Cases.

Kalpokaitė, S., Šarapovas, T. (2011). E-commerce Success Factors of B2C: Lithuanian and Danish Cases. Saarbrucken: LAP LAMBERT Academic Publishing, ISBN 978-3-8383-5599, 76 p.

Nausedaite, R., Pundziene, A. (2011). An assessment of entrepreneurship education.

Nausedaite, R., Pundziene, A. (2011). An assessment of entrepreneurship education. The case of Lithuania. p. 95-98 // Fostering Education in Entrepreneurship, ed. Marina Dabic, Maciej Pietrzykowski. Poznan: UNI-DUK, ISBN 978-83-62662-54-8, 202 p.

Alonderiene, R. (2010) Vadybos teorijos.

Alonderiene, R. (2010) Vadybos teorijos. Elektroninis vadovėlis, Vilnius: ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas, 382 p. ISBN 978-9955-792-25-3.

Alonderiene, R. (2010) Microeconomics.

Alonderiene, R. (2010) Microeconomics. Elektroninis vadovėlis, Vilnius: ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas, 531 p. ISBN 978-9955-792-24-6.

Škudienė, V. (2010) Organizacijos elgsena.

Škudienė, V. (2010) Organizacijos elgsena. Elektroninis vadovėlis, Vilnius: ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas, 327 p. ISBN 978-9955-792-32-1.

Būda, V.(2010) Matematinė analizė.

Būda, V.(2010) Matematinė analizė. Elektroninis vadovėlis, Vilnius: ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas, 422 p. ISBN 978-9955-792-16-1.

Aušvicaitė, V.(2010) Ekonomikos, verslo ir vadybos pagrindai.

Aušvicaitė, V.(2010) Ekonomikos, verslo ir vadybos pagrindai. Elektroninis vadovėlis, Vilnius: ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas, 290 p. ISBN 978-9955-792-19-2.